Er utestengt for eksamensjuks – sitter trygt i studentdemokratiet

0
Bordet i styrerommet i fjerde etasje i Arne Rettedalshus var i dag halvfullt under studentparlamentsmøtet.

Er utestengt for eksamensjuks – sitter trygt i studentdemokratiet

Ved en eksamen i vår ble en sentral person i Engasjertmiljøet i Stavanger tatt for eksamensfusk. Studenten er nå utestengt fra studiet sitt, men får fortsette som tillitsvalgt i sitt verv i studentdemokratiet. 

Tekst: Ole Jacob Strønen Riise Foto: Illustrasjonsfoto

Ifølge dokumenter SmiS har fått innsyn i gjennom en klagenemd, ble studenten tatt for fusk under en eksamen 23. mai 2018.

Under eksamenen oppdaget en eksamensvakt at studenten hadde en avskrudd telefon i baklommen. Mobilen ble deretter inndratt og forholdet rapportert.

I studentens forklaring kommer det frem at vedkommende ankom eksamenslokalet rett før prøven startet, og var dermed stresset. Av forglemmelse, glemte studenten å levere inn telefonen. I frykt for å bli tatt for fusk, valgte studenten å ikke levere mobilen til vaktene da eksamen hadde startet.

Under dialog med representanter for klagenemda i ettertid, uttrykker studenten anger, og mener telefonen burde blitt levert da vedkommende oppdaget den i baklommen.

Klagenemda konkluderte 26. juni med at studenten hadde handlet grovt uaktsomt. Straffen for forholdet ble et semester utvisning fra studiet og annullering av eksamenen.

Les også: Stor økning av fusk på eksamen

Ble valgt inn i vervet før eksamenen

Tross at personen ble tatt for fusk, får vedkommende fortsette i sitt betalte verv. SmiS har fått informasjon fra StOr-ledelsen om at studentdemokratiet er orientert om hendelsen og har hatt møte om saken tidligere i studieåret 2018/2019.

Gjennom anonyme kilder ble det også bekreftet at det ble fattet vedtak i saken, men hva vedtaket omhandlet er fremdeles unntatt offentligheten.

Hendelsen var derimot ikke uten konsekvenser. Gjennom undersøkelser av offentliggjort informasjon, har SmiS kommet fram til at studenten har mistet posisjonen i et mindre sentralt verv ved institusjonen vedkommende studerer ved.

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.