Endelig Fadder-underskudd klart: 622.139 kroner – brukte 50.000 på mat til seg selv

0
(FV) Bo Barstad, Erling Ove Berstad, Linda Dyvik, Grethe M. Strom, Mathilde Norberg-Schulz , Birgitte Fjelde Gunnarson, Jørgen Tande-Petersen, Kim Roger Andersen, Arnkjell Hustvedt og Christoffer Boe Baltzersen.

Tekst: Ole Jacob Strønen Riise    Foto: Arkiv

Endelig Fadder-underskudd klart: 622.139 kroner – brukte 50.000 på mat til seg selv

Siden studentparlamentsmøtet 10. oktober har StOr arbeidet med å kartlegge økonomien fra årets Fadderfestival. Resultatet er klart i sluttrapporten produsert av StOr, og det totale underskuddet var 57.139 kroner mer enn presentert i Fadderrapporten fra oktober. 

Grunnen til at Studentorganisasjonen måtte se gjennom pengebruken til årets Fadderfestival var fordi rapporten som ble lagt fram i oktober av Fadder var ufullstendig. Der manglet det flere utgifter fra 2017. Fadderstyrets “blåtur” til Gran Canaria var blant annet oppført som å ha kostet 1200 kroner. Nå er det klart at denne turen kostet 60.184 kroner.

Den endelige resultatrapporten har blitt lagt fram av StOr-leder Cathrine Johanne Sønvisen.

– Det har vært krevende arbeid å gå gjennom alt. Jeg tror også det er viktig å se ting i perspektiv, fordi dette er penger som har blir brukt over et helt år, sier hun.

Hun mener det har vært store summer i forhold til det som først ble budsjettert, og at det bærer preg av mangel på økonomisk kontroll.

Det blir StOr og UiS som skal betale gjelden for Fadderfestivalen 2018, men hvor mye hver organisasjon skal betale, har de ikke kommet fram til enda.

– UiS har vært behjelpelige og ønsker å bistå StOr i dette som en selvfølge av at Fadder er underlagt StOr.

– Vi har en veldig god dialog med fadderstyret. Jeg forholder meg mest til faddersjef Kim Roger Andersen og nestleder for event, Jørgen Tande-Petersen. Det er veldig positiv dialog og alle sammen er løsningsorienterte, slik at det nåværende fadderstyret ikke skal rammes i større grad, sier Sønvisen.

50.000 kroner på mat til møter

Fadder budsjetterte 65.000 kroner til “drift” ved årets festival. Under posten var det satt av midler til reise, kontorrekvisitter, hjemmeside og møte-mat til Fadderstyret.

På denne posten endte sluttsummen på 237.111 kroner – 172.114 kroner mer enn det som var budsjettert. Ifølge saksdokumenter til studentparlamentet 19.11, gikk mer enn 50.000 kroner til mat på et år, ifølge NRK.

– Jeg stiller meg utforstått til dette, og avventer nærmere forklaring fra StOr-leder på bruken av de 50.000kr som det refereres til, skriver Kim Roger Andersen i en melding til SmiS.

Rigging var største tapet

Tross det nye underskuddet, viser det seg at posten som led det største tapet i den endelige resultatrapporten for Fadderuken 2018, var “Fadderlandsby (telt/rigging)”. Her gikk festivalen i underskudd med 301.008 kroner.

I budsjettet var det satt av én million kroner til rigging. Det viser seg i den endelige sluttrapporten at utgiftene landet på knapt over 1,3 millioner kroner.

Fadderstyret booket selskapet Eventi for festivalen.

Større problemer enn t-skjorter

Under spørrerunden på studentparlamentsmøtet 10. oktober ble Faddersjef Kim Roger Andersen spurt om hvordan Fadderfestivalen presterte å gå i rekordunderskudd.

Andersen hevdet da at et lavt t-skjortesalg under festivalen var en av hovedårsakene. I den endelige sluttrapporten blir det klart at dette ikke er tilfellet. Et dårlig t-skjortesalg var definitivt en av årsakene til rekordunderskuddet, men utgjorde bare 79.900 kroner av det totale underskuddet på 622.139 kroner.

Ny faddersjef arver problemene

Ny Faddersjef Christian Hjelle kommer til å arve problemene. Det ble klart allerede i oktober at Faddefestivalen 2018 sitt underskudd ville få konsekvenser for neste års festival.

– Det viktigste nå er å se fremover og ha en positiv tankegang. Jeg ble valgt inn som faddersjef i 2019, så jeg må fokusere på hva jeg kan gjøre i løpet av min periode.

Hjelle ønsker en økonomisk gunstig festival i 2019 og har klare visjoner.
– Jeg ønsker ikke å tenke høyt, men bredt, og mer samhold. Vi må huske at dette skal være en festival av studenter for studenter, og som skal introdusere studentene for studentbyen Stavanger.
Han forteller også i en tidligere uttalelse til SmiS at det antakeligvis vil bli en del kutt på poster som artister, underholdning og styreturer. Hjelle har tross dette fortsatt håpet på at det blir en bra festival.
– Det nye fadderstyret vil søke om støtte som vanlig, og er i dialog med UiS. Det neste fadderstyret skal ikke bli straffet for det forrige fadderstyrets feil, sier StOr-leder Sønvisen.

– De får forutsetninger om at de starter med blanke ark.

 

 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.