Eǹ av fem studenter har psykiske plager

0

En undersøkelse fra 2014 viser at en av fem studenter sliter med alvorlige psykiske symptomer.

Undersøkelsen, som er gjennomført av TNS gallup for studentskipnaden i Trondheim, Bergen, Akershus og Oslo, viser også at de som knytter sosiale bånd på lærestedet opplever en større grad av trivsel og studiemestring. Fadderordningen er helt sentral i inngangen til studielivet og har en forebyggende effekt for mental helse. 

– Du må innse at du har et problem før du kan gjøre noe med det, sier daglig leder i Selvhjelp.no Rogaland distriktskontor, Kari Kastmann til SmiS.  

Erkjennelse av at du har et problem er første steg til forandring, Selvhjelp er å sette ord på tanker og følelser for å bli bedre kjent med seg selv. Selvhjelp er en bevisstgjøringsprosess. Det kan ofte være godt og nyttig å dele tanker og følelser med andre. Selvhjelp Norge mener at det ofte kan være nyttig å dele disse tankene med noen.  

Hvor langt kan du egentlig gå før det er for sent? Kastmann mener det er mange som bruker mye energi på å unngå å ta tak i problemene sine. 

– Den dagen du velger å ta tak i det, kan det gjøre skrekkelig vondt, men du kommer så mye mer styrket ut av det, påpeker hun. 

SIS-psykolog Kristine Femsteinevik er enig i at man må ta tak i problemene sine i en tidlig fase, men at hvordan man gjør det varierer fra person til person.  

– Noen løser problemene best i grupper med andre, mens andre drar fordel av individuelle samtaler med en av psykologene våre, sier Femsteinevik. 

Et faresignal kan være at du isolerer deg selv på grunn av mørke tanker. 

Studenthelsetjenesten er et supplerende tilbud til offentlige tjenester. Kristine Femsteinevik er en av fire psykologer hos SIS.

Sammen er vi sterkere

Ensomhet og frykt for å ikke prestere godt nok er vanlige symptomer, men hva er det vi kan gjøre med det?  

Daglig leder i Selvhjelp.no Rogaland mener man kan lære mye av andre.  

Mange studenter kan føle seg ensomme helt i starten av studietiden, hvordan ville du løst dette? 

– Det er viktig å engasjere i grupper, gjerne benytt det tilbudet studenthelsetjenesten har lagt til rette for. 

Selvhjelp Norge går ut ifra en sorteringsmodell. 

Ofte kan det være vanskelig å sortere problemene. Alt kan føles håpløst. Da kan det være nyttig å se på ”hva kan jeg gjøre noe med her og nå?”, “Hva behøver jeg hjelp til?”, “Hva trenger jeg å jobbe med?” og ikke minst – “hva kan jeg ikke gjøre noe med?”. 

– Mange bruker mye krefter på det vi faktisk ikke kan gjøre noe med. Klarer vi å legge det bak oss, får vi det mye bedre. 

STØTTE: Daglig leder i Selvhjelp Rogaland mener sosial støtte er avgjørende når vi snakker om mental helse.

Hun mener denne modellen bidrar til en mer konstruktiv metode for å få orden på hverdagen. Dette er imidlertid en grunnbase for å løse utfordringene dine, men ikke minst den du jobber med for å bli bedre. 

Studenthelsetjenesten på SIS arrangerer både gruppetimer og private samtaler med de fire psykologene som er klare for å hjelpe deg. 

Et lavterskeltilbud 

Psykologenes dør på SIS er alltid åpen. De kan hjelpe deg med blant annet eksamensstress eller angstsymptomer. 

– Studenthelsetjenesten tilbyr behandling av lettere psykiske lidelser, forteller psykolog Kristine Femsteinevik.  

Det skjer enten i samtale med en av deres psykologer eller kurs som arrangeres for grupper på omlag 10 personer. Aktuelle temaer er ”tørre å ta ordet” og ”mindfulness”. Det avholdes også ”eksamen og stressmestringskurs” på forespørsel fra fakultetet. 

Fysisk aktivitet og det å ha tilgang til et støttende sosialt nettverk, kan virke forebyggende mot psykiske symptomer. Et inkluderende studentmiljø, hvor medstudentene opptrer ivaretagende ovenfor hverandre, kan ha en positiv effekt. 

Et bredt sosialt tilbud som retter seg mot mangfoldet av studentene er noe å satse på i framtiden. 

– Jeg har sett at Fadderfestivalen har hatt en forebyggende effekt, forteller SIS-psykologen. 

– De siste årene har Fadderfestivalen også hatt et alkoholfritt alternativ, som sørger for et inkluderende miljø selv for dem som ikke nyter alkohol, sier Femsteinevik. 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.