Disse kan bli nye ledere i StOr og Fadder

44
VALG: Det skal velges nye verv til Fadder, StOr og Universitetstyret. (Foto: Arkiv)

Valgkomiteen har offentliggjort sine innstillinger til vervene i StOr, Fadder og Universitetstyret. Totalt meldte 20 kandidater seg til de 11 vervene.

14.april var fristen for å melde sin interesse for vervene til valgkomiteen. Siden da har valgkomiteen, ledet av Christian Hjelle, gjennomført dybdeintervjuer av alle kandidatene. Intervjuet inkluderer også oppgaver de ulike kandidatene skulle løse, som en del av evalueringen. Det er til slutt studentparlamentet som skal velge endelige arvtagere til de ulike vervene.

Valgkomiteen skriver at det var flere enn 20 kandidater da fristen løp ut, men at enkelte har trukket seg underveis. Hjelle opplyser til SmiS at det forventes flere søkere til vervene i StOr, deriblant nestleder for utdanning og nestleder for læringsmiljø, samt til universitetstyret.

Alle som ønsker å stille til valg kan gjøre det frem til studentparlamentets valgmøte 15. mai, men disse vil ikke bli vurdert av valgkomiteen.

Arbeidsutvalget i StOr

StOr søkte arvtagere for både leder, nestleder for læringsmiljø og nestleder for utdanning. Her er valgkomiteens innstillinger.

Leder: Philip Jamissen

Valgkomiteen har innstilt nåværende nestleder for utdanning Philip Jamissen. Jamissen har en bachelorgrad innenfor maskiningeniør, og har permisjon fra masterprogrammet i marin- og offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger. Han har erfaring fra linjeforeningen AKSEL, vært gruppeleder i ION Racing, samt vært nestleder for utdanning i StOr.

Valgkomiteen skriver: “Valgkomiteen er trygge på at Philip med sin motivasjon, relevante erfaring, kompetanse og refleksjonsevne vil oppfylle vervet på en god måte. Ut fra søknad, dybdeintervju og referanse er vi trygge på at Philip er den beste kandidaten til vervet.

Nestleder for utdanning: Julia Andberg

Valgkomiteens tre medlemmer ble ikke enige, men to av tre valgte å innstille Julia Andberg. Julia studerer lektorutdanning for trinn 8-13, og har erfaring som leder av UiSI, økonomiansvarlig i ESN Stavanger og varamedlem i SiS-styret. Hun har også vært aktiv i organisasjonen Fadder som fadderleder og styremedlem i fadderstyret.

Valgkomiteen skriver: “Julia imponerte valgkomiteen under dybdeintervjuet med nytenking, tydelige målsettinger, kunnskap og engasjement. Julia reflekterte godt under hele intervjuet, og viser blant annet god mediehåndtering, forståelse for strukturene ved universitetet og god konflikthåndtering.Flertallet i valgkomiteen er trygge på at Julia med sin motivasjon, arbeidskapasitet, målsettinger og refleksjonsevne vil oppfylle vervet på en god måte. Ut fra søknad, dybdeintervju og referanse er vi trygge på at Julia er den beste kandidaten til vervet.

Også Simen Hagen Ekeberg stiller til valg for vervet.

Nestleder for læringsmiljø: Eira Aas Eide

Eira fullfører i år en bachelor i statsvitenskap ved UiS. Eide har vært engasjert som økonomiansvarlig i YATA Stavanger, valgkampansvarlig for Liberalmoderat liste, og har erfaring fra Velferdstinget, Utdanningsutvalget og studieprogramutvalget ved IMS-instituttet. I tillegg til disse vervene har hun engasjert seg på arrangementer i regi av StOr.

Valgkomiteen skriver: “Valgkomiteen er trygge på at Eira med sin motivasjon, tidligere erfaringer, interesse og refleksjonsevne vil oppfylle vervet på en god måte. Ut fra søknad, dybdeintervju og referanse er vi trygge på at Eira er den beste kandidaten til vervet.

Også Else Karin Bjørheim har meldt interesse for vervet.

Medlem til kontroll- og kvalitetskomiteen: Sara Bianca Beitz

Beitz studerer rettsvitenskap ved UiS, og har efaring fra Vestfold Fylkeskommune der hun var leder av velferdskomiteen. Hun har også vært aktiv i elevråd og lærlingråd.

Valgkomiteen skriver “Vi anser Sara som en person med stor arbeidskapasitet, en tydelig stemme, og en som evner å arbeide effektivt og løsningsorientert. Valgkomiteen er trygge på at Sara med sin motivasjon, pålitelighet, relevante erfaring og utviklingspotensial vil oppfylle vervet på en god måte. Ut fra søknad, dybdeintervju og referanse er vi trygge på at Sara er den beste kandidaten til vervet.

Ledergruppen i Fadder

Fadder søker både faddersjef, nestleder organisatorisk og nestleder event.

Faddersjef: Gila Hotek

Gila er nåværende student ved bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon. Hun er tidligere sponsoransvarlig, og nåværende nestleder i START UiS.

Valgkomiteen skriver: “Vi anser Gila som en person med tydelige mål og ambisjoner, som vil spre engasjement blant styremedlemmene og ha god kontroll på arbeidsoppgavene. Valgkomiteen er trygge på at Gila med sin motivasjon, relevante erfaring, samarbeidsegenskaper og pågangsmot vil oppfylle vervet på en god måte. Ut fra søknad, dybdeintervju og referanse er vi trygge på at Gila er den beste kandidaten til vervet.

Nestleder organisatorisk: Aurimas Lukosius

Aurimas har en bachelor i sosiologi, der han har spesialisert seg på personalledelse, og har søkt seg inn på økonomistudier fra høsten. Han har erfaring som fadderleder og er nåværende promoteringskoordinator i Stavanger for festivaler som Skral og Kadetten. I tillegg er han nåværende skiftleder hos Lucky bowl.

Valgkomiteen skriver: “Vi anser Aurimas som en løsningsorientert og resultatorientert person. Han reflekterer godt rundt utfordringer og fordeler med å arbeide i team, og lover å arbeide hardt med oppgavene. Valgkomiteen er trygge på at Aurimas med sin motivasjon, refleksjoner fra case og dybdeintervju, samarbeidsegenskaper og arbeidslyst vil oppfylle vervet på en god måte. Ut fra søknad, dybdeintervju og referanse er vi trygge på at Aurimas er en svært egnet kandidat til vervet.

Aurimas var eneste kandidat til vervet da fristen gikk ut.

Nestleder event: Tycjan Karcz

Tycjan studerer sykepleierstudiet, og har erfaring fra butikk, kafé og hjemmesykepleien i Stavanger kommune. Han har erfaring som frivillig under Utopia, og mestrer flere språk.

Valgkomiteen skriver “Tycjan imponerte stort under dybdeintervjuet og opplevdes som svært reflektert, tydelig og ydmyk. Han fremstår som en person som gir av seg selv, og som vil bidra til godt samhold, inkludering og ambisiøse, men realistiske målsettinger. Valgkomiteen er trygge på at Tycjan med sin motivasjon, gode refleksjoner, personlighet og arbeidsomhet vil oppfylle vervet på en god måte. Ut fra søknad, dybdeintervju og referanse er vi trygge på at Tycjan er den beste kandidaten til vervet.

Studentrepresentanter til universitetstyret 

Universitetstyret har to faste representanter fra studentene, samt to vararepresentanter. Valgkomiteen skriver at det var “svært mange kandidater som sendte inn søknad til vervet innen fristen”.

Faste representanter: Martin Solheim og Victoria Ness

Martin Solheim studerer bachelorprogrammet i hotelledelse og er leder av NHS Jobbsenter. Han har erfaring som lokallagsleder i et stort lokallag i et politisk ungdomsparti, og har sittet flere år i det lokale ungdomsrådet.

Victoria Ness tar nå en master i endringsledelse ved UiS. Hun har fra før en tverrfaglig bachelor i jus og administrasjon fra Høgskolen i Molde. Ved siden av studiet arbeider hun som HR-ansvarlig for NorSea og er nåværende leder av sin linjeforening ved masterstudiet og er tillitsvalgt for klassen. Hun har tidligere startet opp en linjeforening for juss og rettsvitenskap, var representant i klagenemda, var nestleder i studenttinget i Molde, var nestleder for studentsamskipnaden, leder for åpningsuka i Molde og vara til høgskolestyret.

Også Tonje Skjølberg og Emilie Christensen meldte interesse om disse vervene.

Vararepresentanter: Adrian Prigel Jordahl og Emilie Christensen

Adrian Prigel Jordahl tar master i økonomi og administrasjon ved UiS. Han har fra før bachelor i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Lillehammer, og har deretter tatt to år på hotelledelse ved UiS. Han er aktiv i markedsføringstemaet til Start UiS, og var på Lillehammer leder for studentidretten.

Emilie Christensen har tatt en bachelor i statsvitenskap med spesialisering i personalledelse, og går nå master i energi, miljø og samfunn ved UiS. Hun har vært styremedlem i MEES sin linjeforening, vært styremedlem, økonomiansvarlig og styreleder for Statsviterne på UiS, vært nestleder for Høyres studenter, samt vært medlem av fakultetsstyret for det samfunnsvitenskapelige fakultetet og studentrepresentant i utdanningsutvalget. Hun har i tillegg vært to år i studentparlamentet, og vært listeleder der fra 2018.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.