Dette står listene i studentvalget for

0

Nå er studentvalget i gang, og SmiS har laget en oversikt over hva de ulike listene som stiller til valg står for.

Fra 16. oktober til fredag 27. oktober er det studentvalg på UiS. Det betyr at alle studentene kan stemme på den listen de ønsker at skal få mandater på studentparlamentet.

I år er det fem lister som stiller til valg.

Linken til det digitale valget blir sendt til alle studenter, slik at de får stemt på sin favoritt. Men for å kunne vite hvem som kjemper for sakene som er viktige for deg, har SmiS laget en oversikt over de viktigste sakene og listeprogrammene til de fem listene.

Aleksander Egeli står øverst på den nye listen “Studentaksjon for større Tappetårn”. Deres hjertesak er å utvide Tappetårnet for å skape et større sosialt miljø på UiS.

Studentaksjonen for større Tappetårn

Dette er en helt ny liste fra i år av, som skiller seg fra de andre. De har en viktig hjertesak, som navnet i seg selv representerer.

Vår viktigeste sak er naturlig nok utvidelse av Tappetårnet. Kapasiteten på Studentenes Hus setter i dag store begrensninger for aktivitet på Ullandhaug. Helt siden Kjølv Egeland kjempet for å få et universitet til Stavanger, ble UiS frontet som et campus-universitet som skulle bli et alternativ til de gamle universitetene, forteller Aleksander Egeli, som er nummer en på listen deres.

Videre forteller han at listen mener at campus i realiteten ikke er slik den ble frontet.

– For å utvikle Ullandhaug som en student bydel trenger vi aktivitet på Campus. Kapasiteten til dagens Tappetårn illustrerer godt hvorfor det ikke skjer.

Studentaksjonen for større Tappetårn mener at StOr og UiS bør jobbe målrettet for å skape gode møtesteder på campus etter undervisningstider.

Om den beste løsningen er å bygge et nytt bygg, eller utvide bygget som allerede står, har ikke listen svar på.

– Det viktigste er at det blir mer areal tilgjengelig for studentorganisasjoner og aktiviteter utenom undervisningstider. Vi ser ikke bort fra at man må bygge et helt nytt bygg som møter morgendagens utfordringer.

– Listen ble startet som et alternativ til de politiske listene som til vanlig stiller til valg. Alle de andre listene har grobunn i politiske partier, som overhode ikke har noe med studentpolitikk å gjøre. Vår liste har kandidater med ulik bakgrunn, ideologi og studieretning. Vi ønsker å få kandidater valgt inn i studentparlamentet som har et brennende ønske om å videreutvikle studentbyen Stavanger, avslutter Egeli.

Ps. SmiS minner om at Egeli også er skribent i SmiS.

 

Moderat Liste

Victoria Opsahl er en av de forhåndskumulerte i Moderat Liste.

I fjor fikk de 20 prosent av stemmene, og har det siste året hatt fire representanter på studentparlamentet.

– Moderat Liste går til valg på et fullt program for hele UiS, men våre nøkkelsaker til dette valget er digitalisering, psykisk helse, klima og kollektiv, forteller Viktoria Opsahl, som er en av de forhåndskumulerte på Moderat Liste.

Digitalisering

– Enklere studiehverdag

– Bedre internett

– Gjøre campus til et samlingspunkt for studier, ikke bare forelesning

– Bedre planløsning i ny ombygging av KE

– Bedre ventilasjon på hele campus

– Jobbe for flere stikkontakter i forelesningssaler og fellesområder

Psykisk helse og stress

– Flere psykologer, helsesøstre og miljøarbeidere

– Satse på “Area for stress relief”

– Stressdyr

– Opprette legevaktordning på campus Ullandhaug

– Utvide den kommende krisetelefon-ordningen

– Flere massasjestoler

Miljø og samferdsel

– Forbedre busstilbudet

– UiS Bus Hub

– Resirkulering – kildesorteringsstasjoner på campus

– Få fortgang i bysykkel-ordningen

– Gratis parkering for alle studenter

– Gjøre alle parkeringsplassene på campus tilgjengelige for studentene

Internasjonalt UiS

– Bedre samarbeid med internasjonale universiteter

– Gjøre utviklingsmulighetene mer attraktive

– Bedre ivaretakelse av internasjonale studenters behov (stå opp for internasjonale studenters behov)

 

Sosialdemokratisk liste

En av hjertesakene til Joachim Børlie er obligatorisk førstehjelpskurs for studenter

I fjor fikk de 16 prosent av stemmene, og stakk av med tre av plassene i studentparlamentet.

– Våre verdier bygger på fellesskap, og det er bakgrunnen i alle våre saker. De sakene vi ønsker å sette mest fokus på i år, er blant annet en fortsatt styrking av helsetilbudet SiS tilbyr, da spesielt med hensyn til psykisk helse, og psykologtilbudet for studentene, forteller Joachim Børlie.

– Et annet kulepunkt som er viktig for oss i årets valg, er det videre arbeidet med oppfølging av varslingssystemet. Dette er spesielt aktuelt med tanke på saken som kom i sommer, og som fortsatt pågår, vedrørende en foreleser ved IKS. I tillegg er en personlig hjertesak for min del obligatorisk førstehjelpskurs for studenter, som skal inn i yrkesrettet praksis.

Kollektivtransport

– Studentkortet til Kolumbus skal fungere på båt

– Busstopp ved Sola Sjø

– Studentrabatt for alle studenter, student er student, ingen øvre aldersgrense

– Mobilitet er et basistilbud – vi ønsker å jobbe med fylkeskommunen for å utrede gratis buss

Velferd og sosialt

– Forbedre psykologtilbudet og generelle helsetilbud til studentene.

– Innføre en ordning med introduksjonskort til kulturlivet for studenter.

– Allergivennlig mat skal være i samme kostnadsgruppe som «vanlig» mat, og være godt merket.

– Økt støtte til Fadder – det er et arrangement som forebygger ensomhet.

– Få en velkomstordning for studenter som ankommer om våren.

– Få obligatorisk undervisning til å bli lagt etter fadderuken.

– Nei til skolepenger for internasjonale studenter.

– Videreutvikle studentenes hus som studentenes samlingssted for organisasjoner og sosiale sammenkomster.

Sensurering av eksamen som gir mening for studentene

– Sensur skal foreligge innen tre uker. Vi skal jobbe med oppfølgning til statistikken for sen sensur.

– Sanksjoneringsordning på 1000 kr i bot hver dag sensurfristen overskrides, etter modell fra NTNU.

– Økt bruk av eksterne sensorer der hvor anonymitet ikke ivaretas.

Digitalt campus

– Flere fag skal tilby alternative digitale løsninger.

– Videreutvikle digitalt- førstevalg og -campus med helhetlige digitale løsninger for undervisning og forskning

Kjønnsbalanse

– Ha fokus på kjønnsbalanse i alle studier og blant ansatte på universitetet. Iverksette tiltak ved tendenser av skjevhet over tid

Program

– Fullfinansiert studieprogram i medisin i tilknytning til nye SUS

Grønt universitet

– Etablere bruk av solcellepanel og andre fornybare energikilder i universitetsbygninger.

– Forbedre kildesorteringen i alle bygg på UiS.

– Jobbe for en panteordning på universitetet.

– Større faglig satsning på fornybar energi.

– Utrede mulighetene for «grønne tak» når det bygges nytt.

Sykkel som et reelt alternativ

– Etablere en ordning med el-sykkel for studenter på UiS og bedre sykkelparkering og mulighet for omkledningsrom etter modell fra Oslo/Trondheim by.

Ivaretakelse av studentinteresser

– Vi vil opprettholde fakultetsstyrene som et beslutningsorgan.

– Leder av StOr inn i rektormøte.

– Arbeide med oppfølgingen av varslingssystemet.

– Jobbe for at studenter i styrer og utvalg skal bli honorert på lik linje med faglig ansatte og eksterne i samme styrer og utvalg.

– Jobbe for å innføre obligatorisk førstehjelpskurs for studenter som skal ut i førstegangs yrkesrettet-praksis.

 

EnvironmentaList

Jakob Hyllseth Ryen er fornøyd med at EnvironmentaList er godt på vei å få kildesortering på hele campus.

De har allerede 2 representanter på studentparlamentet, etter at de fikk 9,8 prosent av stemmene i fjor. Den miljøvennlige listen har i år fem nøkkelsaker.

– Siden vi ble en liste har vi kjempet for kildesortering, som nå er godt på vei inn på campus. Nå skal også UiS bli miljøtårn-sertifisert. Vi har ikke gjort dette alene, men nå har vi endelig fått saken gjennom i parlamentet, forteller Jakob Hyllseth Ryen.

Nøkkelsaker:

– Rimeligere og sunn mat i kantina.
– Grønne tak. Takene til UiS brukes ikke i stor grad. De vil finne ut om eksempelvis de som studerer byplanlegging kan finne ut om takene kan brukes til videre kunnskap, gi bedre luft på campus osv.
– Miljøtårnsertifisering.
– Elektronisk pensum.
– Bedre det psykiske helsetilbudet på universitetet.

 

TekNat-listen

I fjor vant TekNat-listen med 26,9 prosent, og fikk seks representanter på parlamentet. I år går de til valg med det samme listeprogrammet som i fjor.

SmiS har ikke lykkes i å få en kommentar eller bilde av noen av studentene på listen til TekNat ennå.

Nøkkelsaker:

– Mulighet for praksis i alle studier.

– Mer samarbeid mellom fakultetene.

– Øke tilgjengelighet og muligheten for at studenter kan bruke fasiliteter som institusjonen eier.

– Innelåst sykkelparkering for studenter.

– Forlenge nattbusstilbudet til langhelg; torsdag – lørdag

– Bysykkel; By-Campus

– Undervisning ≠ Forskning

– Fjerne monopolet til SiS.

– Nytt og større studentenes hus.

– Bedre tilrettelegging for digitale verktøy.

– Likt vurderingsgrunnlag for fjerde eksamensforsøk for hele institusjonen.

– Bedre tilrettelegging for oppgaveskriving hele året.

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.