Dette går semesteravgiften til

0

Du er nødt til å betale studentbetalingen for å kunne gå opp til eksamen, men hva går egentlig pengene til?

På folkemunne kaller vi det ”semesteravgift”. Men semesteravgiften er egentlig bare en del av studentbetalingen du betaler i starten av hvert semester.

Høsten 2016 betalte 12.650 studenter semesteravgiften, ifølge Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS). Da kan vi regne med at like mange studenter også betalte studentbetalingen.

Studentbetalingen består av 730 kroner, hvor det er obligatorisk å betale 690 kroner av den. Det betyr at studentene til sammen betalte 8.728.500 kroner forrige høst, om vi kun regner med den obligatoriske delen.

Dersom du ikke betaler studentbetaling, risikerer du å miste studieretten din og ikke får gå opp til eksamen.Dette går den obligatoriske studentbetalingen til:

– Kopinoravgift på 200 kroner.

– Semesteravgift til studentsamskipnaden på 460 kroner.

– Undervisningsmateriell på 30 kroner.

I tillegg til dette kan du frivillig velge å betale 40 kroner til veldedige formål. Da går 20 kroner til SAIH – Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond, og 20 kroner går til UNICEF.

Men hva betyr egentlig alt dette, og hvor er det pengene egentlig ender? La oss ta et dypdykk.

Semesteravgift til SiS

Vi begynner med den største potten. Studentsamskipnaden får 460 kroner fra hver student. Dette er en sum SiS-styret har vedtatt.

Ettersom det høsten 2016 var 12.650 studenter som betalte semesteravgiften, fikk SiS 5.819.000 kroner innbetalt i semesteravgift.

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift alle studenter er nødt til å betale for å kunne gå opp til eksamen. Lov om studentskipnader sier at studentsamskipnaders oppgave er å ta seg av studentenes velferdsbehov.

Det betyr at studentenes penger til SiS, brukes på studentenes velferd. Dette vil si at semesteravgiften er med på å finansiere gratis psykologtilbud, helsesøster, helserefusjon (ettersom det ikke er tannlege, lege og andre helsetilbud i SiS) og billigere trening på SiS sportssenter.

I tillegg til dette, blir en pott av pengene fordelt til arrangementsstøtte og til drift av ulike studentorganisasjoner. Dette går gjennom Velferdstinget (VT), hvor studentene som sitter i VT-styret bestemmer hvor mye søkerne skal få hver.

I 2016 var denne pengesekken fylt med 1.940.000 kroner til å fordele blant 35 søkere.

1.651.500 kroner gikk til de seks store organisasjonene.

– UiSi fikk 363.085 kroner.

– Velferdstinget fikk 445.415 kroner.

– SmiS fikk 273.000 kroner.

– StOr Fadder UiS fikk 280.000 kroner.

– BI Stavanger fikk 190.000 kroner.

– Studentersamfunnet Folken fikk 100.000 kroner.

De gjenstående 288.500 kronene gikk til de mindre organisasjonene som søkte.

Kopinoravgift

UiS har en avtale med Kopinor, slik alle de andre i høyskole- og universitetssektoren har. Hvert år betaler instituttet en bestemt sum inn til Kopinor, fordelt på hver student og ansatt.

I fjor betalte UiS 395 kroner i året per heltidsstudent, og 355 kroner per ansatt.

Dette tilsvarer en totalsum på 3.9 millioner kroner for heltidsstudentene.

Kopinoravtalen (lenke) gjør det blant annet mulig å kopiere ut inntil 15 prosent av en bok til studenter, kursdeltakere og ansatte.

Dette er fordi Kopinor representerer opphavsmenn og utgivere til bøker, aviser, tidsskrifter og noter, og på deres vegne inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk. Vederlaget blir fordelt til rettighetshaverne.

Undervisningsmateriell på 30 kroner

I forskrift om egenbetaling for universiteter og høgskoler kommer det frem at utdanningsinstitusjoner kan kreve betaling av alle studenter for materiell som kan sidestilles med læremiddel. Det betyr at denne summen ikke kan finansiere kompendier, kopier, papir og annet studenter må betale selv.

Eksempler på hva disse pengene brukes på er vanskelig å sette en finger på, fordi det kan være så mangt. Det kan være ordlister, utdelte artikler og annet materiell som er nødvendig for undervisningen.

Med en pris på 30 kroner per student, fikk UiS inn totalt 379.500 kroner høsten 2016.

Frivillig betaling til veldedighet

Når du betaler studentbetalingen, kontrollerer du fakturaen selv. På den måten kan du justere beløpet etter om du ønsker å betale de frivillige 20-kroningene til SAIH og UNICEF.

Det er Studentparlamentet som vedtar hvilke organisasjoner som får disse veldedige 20-kroningene fra studentene.

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) støtter 40 organisasjoner i åtte ulike land. Der driver de med langsiktig bistandsarbeid for kronene. De har jobber også med politisk påvirkning i Norge og internasjonalt, fordi de ønsker å bedre vilkårene for utdanning og utvikling globalt. På sine hjemmesider skriver de at 91 prosent av midlene går til deres formål, og ni prosent til administrasjon.

Rettelse: SmiS har gjort en rettelse i denne artikkelen. Opprinnelig stod det at UiS hadde betalt 0ver 4,9 millioner kroner til Kopinor, men ettersom UiS kun betaler for heltidsstudenter og ansatte, er det korrekte tallet er 3,9 millioner. SmiS beklager feilen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.