Dette er UiS’ nye utdanningsdirektør

0

Fra og med 1. august 2016 kommer en ny utdanningsdirektør inn på UiS. Hun heter Veslemøy Hagen og gleder seg til å innta stillingen på universitetet.

Tekst: Pernille Sivesind Thomsen. Foto: Pål Ruben Hovind.

FAKTA
Navn: Veslemøy Hagen.
Alder: 57.
Sivilstatus/barn: Gift og tre barn.
Hjemsted: Haugesund.
Bosted: Stavanger. Har bodd her i 30 år.
Interesser: Jeg liker å lese, lage god mat, gå tur og jeg strikker en del.
Beskriv deg selv med tre ord: tydelig, engasjert og lojal.

Utdanningsdirektørens oppgave er blant annet å lede Utdanningsavdelingen og utvikle den som universitetets utdanningsfaglige stabsenhet. Direktøren skal også gi råd til universitetsledelsen innenfor det utdanningsfaglige området, være en aktiv bidragsyter i strategiske utviklingsprosesser ved universitetet samt sørge for god og effektiv gjennomføring av universitetets utdanningsadministrasjon.

Glad i UiS
Hagen har siden 2005 jobbet som regiondirektør for Lånekassens regionskontor for Sør-Vestlandet. Hun har tidligere vært avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familieetaten region vest, og har også erfaring som plan- og utviklingsleder og konstituert direktør i Barne- og familietjenesten i Rogaland samt høgskolelektor ved Senter for atferdsforskning (nå Læringsmiljøsenteret) og hun har vært leder av «Kvalitetssikringsprosjektet i Rogaland». Siden 2011 har hun vært fakultetsstyreleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hagen er utdannet cand. polit med hovedfag i sosiologi.
– Jeg har vært i Det samfunnsvitenskapelige fakultetsstyret i en periode, og syns det har vært veldig kjekt å være med på. UiS ser ut som en veldig spennende arbeidsplass, og da jeg var ferdig i styret til jul, kjente jeg at jeg ikke følte meg ferdig. Det ble som en liten sorg, så da jeg så stillingsannonsen tenkte jeg at den stillingen passet meg perfekt, forteller Hagen.

Slo 22 kandidater
10. mars i år fikk Hagen jobben, men det er ikke før 1.august hun trer inn i stillingen. Av de 23 søkerne var det Hagen som kom til topps, men hun syns det er vanskelig å spekulere rundt hvorfor akkurat hun nådde toppen.

«Jeg er opptatt av mine medarbeidere og opptatt av studentene»

– Jeg får gode tilbakemeldinger på mitt virke som leder, og jeg har arbeidet mye med endring i organisasjoner. Jeg er opptatt av mine medarbeidere og opptatt av studentene. Her i Lånekassen har vi et sterkt brukerperspektiv, hvis folk mener vi ikke fungerer på noe, så er det viktig signaler og vi må jobbe med det. Det tror jeg er nødvendig for å lykkes, og det tar jeg med meg inn i den nye stillingen. Studiebarometeret er et viktig redskap som måler hvorvidt UiS lykkes. Da er det viktig å ta fatt på det, og analysere det, sier Hagen.

Universitetsdirektør John Branem Møst, peker også på Hagens ledererfaring da han blir spurt hvorfor det var hun som fikk jobben.

Allerede målrettet
Hagen forteller at hun leser seg opp på årsmeldinger og reglementer før hun inntar stillingen, men har allerede begynt å tenke på noen ting hun er opptatt av i stillingen.
– Det første er gjennomføringsprosenten, det andre er internasjonalisering – at studentene skal ha mulighet til spennende utveksling i studiet og at dette er godt tilrettelagt for studentene, og det tredje er studiebarometeret, sier hun.

Med hovedfag i sosiologi har hun opparbeidet seg stor kunnskap om utdanning. Hun har skrevet om kvinner i mannstradisjonelle utdanninger og tatt for seg utdanningsvalg og utdanning generelt i sin hovedoppgave.
– Det har vært kjempekjekt å jobbe i Lånekassen i disse årene, men nå har jeg funnet en annen stilling som jeg gleder meg til å starte i, og som jeg syns virker kjekk og spennende. I tiden min på Universitetet i Bergen har jeg studert psykologi grunnfag og ledelse og administrasjon før jeg startet med sosiologi. Det innebar alt jeg var interessert i og jeg likte godt tilnærmingen i studiet, som gjorde at vi ble gode på statistikk. Det var nærmest en forskningsutdannelse, og det har jeg fått god nytte av. Sosiologi var faget over alle fag den gangen jeg startet med det. Nå gleder jeg meg kjempemye til å starte på universitetet, forteller Hagen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.