Dårlig studentengasjement preger UiS og årets valg

0

Dårlig studentengasjement preger UiS og årets valg

Før studentvalget 14. november må listene i Studentdemokratiet levere inn sine valglister. Før fristen, 24. oktober i år, var det bare to lister som hadde levert valgprogram.

De forsinkede innleveringene skal være grunnet lite engasjement i listene.

– I år har det vært problemer med å få folk til å stille. Det har vært manglende engasjement fra studentene generelt, sier StOr-leder Cathrine Sønvisen.

Hun mener at StOr kunne promotert valget og listene i større grad, men nevner samtidig at hun merker engasjementet er labert.

– Jeg tror listene generelt har problemer med å få folk til stille til valg, og det er vanskelig å opprettholde engasjementet. Det var ikke slik da jeg kom hit i 2015.

LEDER I STOR: Cathrine Sønvisen. Foto: Privat

Måtte utsette fristen for programmene

Grunnet de forsinkede valgprogrammene fra listene, måtte Studentdemokratiet gå imot sine egne vedtekter, og utsatte fristen for valgprogrammene til 1. november.

Så langt har listene; International Students Union, Liberalmoderat, TekNat-listen og EnviromentaList levert deres programmer.

Sønvisen forteller SmiS at det ikke har blitt gjort noen ekstraordinære avtaler med enkelte lister som skal få levere senere. Dette betyr at det bare er disse fire listene som kommer til å stille til valg 14. november.

Droppet valget grunnet lite engasjement

Problemet med lavt engasjement merkes særlig i Sosialdemokratisk Liste. Listen kommer ikke til å stille til årets studentvalg grunnet manglende engasjement.

– Det er rett og slett mangel på interesserte deltakere. Årsakene er nok mange, men det høres kanskje ikke så sexy ut å sitte i Studentparlamentet lenger, sier leder i Sosialdemokratisk liste, Jakob Ruus.

Ruus forklarer at den svake rekrutteringen også kan ha noe å gjøre med at studentvalget skjer i eksamenstiden.

– Jeg synes det er litt trist da. Sosialdemokratisk liste har vært en sterk stemme tross få mandater i Studentparlamentet. Vi har fått gjennomslag for mye og vært godt representert i Arbeidsutvalget.

Han håper engasjementet kommer til å ta seg opp i fremtiden.

NESTLEDER FOR UTDANNING: Una Ruzic. Foto: Lene Borchgrevink

Et systematisk problem

Men problemet med lite engasjement eksisterer ikke bare i studentdemokratiet.

Nestleder for Utdanning i StOr, Una Ruzic er medlem av en arbeidsgruppe nedsatt av Læringsmiljøutvalget ved UiS.  Arbeidsgruppen er ansvarlig for å styrke tillitsvalgtordningen – en ordning som skal sørge for å oppfylle det lovpålagte kravet om 20% studentrepresentasjon i alle styrer, råd og utvalg ved UiS.

Arbeidsgruppen skal klargjøre ansvarsforholdet mellom StOr og UiS og har som mål å styrke ordningen, gjennom blant annet å se på muligheten for å honorere tillitsvalgte på fakultets- og instituttnivå.

– Arbeidsgruppen var nødvendig fordi det har vært uklarheter rundt ansvarsforhold mellom StOr og UiS, samtidig som det har vært nødvendig med en løsning for at forholdet skal fungere optimalt, sier Ruzic.

Hvordan er engasjementet i Studentdemokratiet?

– Bra og dårlig. Det finnes et fåtall som er engasjert, og mange som man rett og slett ikke når ut til. Det er faktisk gjennomgående i hele landet. Det fikk vi vite på den nasjonale medlemssamlingen. Det finnes mye engasjement i en liten gruppe av studentene ved institusjonene, og langt flere som ikke er engasjert i det hele tatt, sier Ruzic.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.