Flere søker seg til lærerutdanningen for 1-7 trinn ved UiS

Flere utdanninger ved UiS opplever nå framgang i søkertallene for 2022. På toppen troner...