Campusutviklingsplanen ute på høring

0

Ryktene knyttet til campusutviklingsplanens ord om kantinedriften satte følelser i sving, og førte til flere avisoppslag. Nå er hele planen ute til høring. 

9. januar skrev SmiS om forslagene i campusutviklingsplanen, og andre medier var ikke langt bak. Det dukket fort opp underskriftskampanje og både studenter og skribenter engasjerte seg. Vi omtalte også Line Husets opplevelser og fikk svar fra UiS i vårt nyeste magasin.

I det offentlige utkastet er en strategi å forholde seg til såkalte “gravitasjonspunkter” for å sikre bevegelse på området, og for å trekke folk til campus etter arbeidsdagens slutt. Disse punktene skal være en samling av flere serveringssted, undervisningsareal, uformelle arbeidsplasser for studenter og informasjonspunkter.

Planen anbefaler å gjøre noe med dagens spisesteder:

Dagens serveringstilbud og øvrige servicetilbud er enten plassert for langt fra dette området eller for små til å bidra til gravitasjon til området. Det bør opprettes flere serveringstilbud i området for å styrke gravitasjonen. UiS har i dag flere kantiner spredt på fem bygninger og det anbefales derfor at UiS ser på hvordan de best kan samle ressursene på færre steder“, heter det i planen.

Nytt SiS-bygg og helsefagbygg

I planen omtales et tenkt bygg der Studentsamskipnaden kan samle sine studentaktiviteter. SiS ønsker å plassere bygget i tett nærhet til SiS Sportssenter for å sikre effektiv drift. Også Sportssenteret varsler behov for utvidelse i løpet av de neste ti årene.

Det nye SiS-bygget skal huse dagens studenttilbud, men det kan også være aktuelt å inkludere eksterne tilbydere som fastleger og tannleger. SiS anslår et behov for opptil 4000 kvadratmeter fordelt på 4 etasjer.

Helsevitenskapelig fakultet skal også få seg nytt bosted. I planen vises det til at UiS inngikk intensjonsavtale om å leie deler av nye Stavanger Universitetssjukehus. Alternativer har vært å dele opp fakultetet med noe nytt og noe oppusset, helt nytt bygg på campus eller helt nytt bygg ved siden av nye SUS. Sistnevnte er det mest kostbare alternativet, men UiS mener det også gir størst gevinst.

Ønsker tilbakemelding

Campusutviklingsplanen skal gi føringer for utvikling av bygningsmasse og infrastruktur ved UiS, og er en langsiktig plan for universitetsområdet. Arbeidet med planen har pågått i et drøyt år, og nå ber Statsbygg og UiS om tilbakemeldinger.

Siden den forrige planen ble skrevet i 2013 har mye skjedd og det var nå behov for en helt ny plan, forklares det i utkastet. Blant annet flytter SUS til Ullandhaug og den forventede veksten av studenter har falt.

Planen har høringsfrist 27. april og skal behandles i UiS-styret i juni. Hele planen og e-post for tilbakemelding finner du på UiS sine nettsider.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.