Campusutviklingsplanen og Line Huset

0
Foto: Arkiv

En som også har vært hyppig sitert i avisene er direktør for organisasjon og infrastruktur ved UiS, Ole Ringdal. Fra kontoret sitt i Arne Rettedals hus har han kontroll på campusutviklingsplanens fremgang. 

Denne artikkelen sto på trykk i papirmagasinet. Enkelte opplysninger kan være utdatert.

Planen er snart ferdig, og blir etter planen ferdig tidlig i mars, forteller han. 

Ifølge direktøren er det arealbehov, oppsummeringer og anbefalinger de nå arbeider med å ferdigstille. I utgangspunktet skulle planen vært publisert i januar og allerede vært på høringsrunden blant organisasjonene på campus. Nå er målet at den skal sendes ut i god tid før påske.

Representantene for Stavanger kommune og Universitetsfondet mente vi måtte tenke mer på helhet og ikke begrense oss til Statsbygg sitt område på universitetsområdet, sier Ringdal. 

Ole Ringdal. (Foto: Asbjørn Jensen/UiS)

I og med at universitetsområdet er tredelt, ville Kommunen og Universitetsfondet prate mer om hele område og ikke bare den nordlige delen som Statsbygg eier. I tillegg til dette vil partene også bruke tid på å samkjøre campusutviklingsplanen med strategiplanen som UiS nå utvikler. Ifølge Ringdal er det derfor campusutviklingsplanen ikke skal behandles av universitetstyret før i juni. 

Opprinnelig prøvde vi å få den behandlet i mars, men det var ikke fornuftig, sier direktøren. 

Vil endre spisestedstrukturen

I campusutviklingsplanen, som foreløpig ikke er offentliggjort, står det at “det er kartlagt tydelige behov for mer tilgjengelige kaféer og kantiner ved campus, og åpne campuskafé/bydelskafé med sentralt adkomstpunkt. Mulighetsstudien foreslår tre spisesteder totalt. Dette er ikke detaljert mer i studien og må kvalitetssikres. Mulighetsstudien synliggjør aktuelle spisesteder vist i kartet.”

Videre blir det foreslått å redusere antall større spisesteder, blir det foreslått å fortsette driften av kantinen i Hulda Garborgs hus, som ligger nærmest botanisk hage, og lengst vekk fra de andre spisestedene. Det er også foreslått å beholde ett av de større spisestedene i det sentrale område rundt busstoppet UiS Øst, altså i Arne Rettedals hus, Kjell Arholms hus, eller Hagbard Line-huset. 

Ringdal forteller at forslaget kan innebære å gå fra flere større spisesteder, til flere mindre kafeer og kaffebarer. Det er en av flere arbeidsgrupper som står bak utviklingsplanen, som har kommet med forslaget om reduksjon. Det er dette forslaget som har fyrt opp under engasjementet for Line Huset. 

Det er ikke besluttet noe, presiserer Ringdal, og peker til at planen fortsatt har til gode å bli behandlet i styret, og at den først skal på høring. 

16. desember

Det etterhvert mye omtalte møtet mellom Line Husets Line Fatland Frøystad, og UiS sine representanter Ole Ringdal og Arnljot Corneliussen fant sted 16. desember. Partene er som tidligere nevnt uenige om hva som kom frem på møtet. 

LINE HUSET: Kantinen i Hagbard Line-huset er en av spisestedene som kan forsvinne om den nye planen vedtas. (Foto: Philip Bergset)

Frøystad oppfattet informasjonen som at beslutningen var tatt, og at Line Husets dager var talte (les fullt intervju med Frøystad tidligere i magasinet). Ole Ringdal mener bestemt det ikke var intensjonen for møtet. 

Møtet mange referer til var ment til å informere om at det kunne komme endringer. Det jeg sa i møtet var at det absolutt ikke var sikkert at hele omleggelsen skulle foregå hos SiS, ettersom de er her og jobber for studenter, og styres av studenter i styret. Vi kom aldri til noen diskusjon, fordi hun tolket det som at de skulle legges ned og at det skulle skje med en gang. Vi kom aldri i noen fornuftig dialog, og jeg oppfattet det som at jeg ble tolket i verst mulig mening. 

På spørsmål om Line Huset er uønsket på campus, svarer Ringdal at fordi Line Huset har vært tilstede på campus så lenge vil det være vanskelig å si at de er uønsket. Han trekker også frem reaksjonene som kom etter at avisene omtalte Line Huset og den kommende campusutviklingsplanen, som et tegn på at Line Huset “settes pris på av studentene”. 

Produktene de leverer er etterspurt, så det har aldri vært noe tvil om det, sier han. 

Gjelder det også i universitetsledelsen?

Ja, jeg kan ikke si noe annet. Ihvertfall fakultet (med kontor i HL, journ.anm) og de som holder til i Hagbard Line-huset vil nok si at det er veldig bra. Jeg har ikke noe verken for eller i mot. 

I ettertid har UiS og Line Huset på nytt vært i kontakt, nå med Frode Alvheim, direktør for bygg- og arealforvaltning, samt driftssjefen ved Universitetet. De har likevel ikke hatt noe formelt møte, noe Ringdal forklarer med at det ikke er noe nytt å fortelle. 

Ønsker private, men ikke i egne bygg

Ifølge Ringdal ønsker Universitetet å gå i dialog for å utvikle spisestedene og kaffebarene som er foreslått. Han presiserer også at dersom forslaget blir vedtatt, er det ikke endringer som kommer med det første. Han vil ikke si at Line Huset er mer utsatt for omleggelsen enn studentsamskipnadens kantiner, men viser til studentsamskipnadsloven. 

Loven sier jo noe om hva studentsamskipnadene skal være. Så det å frede en privat aktør til fordel for samskipnaden ville vært rart. 

FLERE KAFEER: Etter Rektors ønske foreslås det flere kaffebarer á la Bokkafeen.

I Studentsamskipnadslovens paragraf fem heter det Utdanningsinstitusjonen kan også stille egnede lokaler til rådighet til studentrettede tiltak som drives i regi av andre enn studentsamskipnaden, dersom det vil komme studentsamskipnaden og studentvelferden på stedet til gode”. Formålet med loven er ikke at private aktører skal kunne drive virksomhet i Universitetets og Statsbyggs lokaler, mener Ringdal.

Det skal være et bidrag til studentvelferd og skal kunne samvirke med tilbudet til studentsamskipnaden. 

Ringdal bekrefter at det ikke er nevnt andre private aktører i campusutviklingsplanen, på områdene Statsbygg eier. Likevel kan det tenkes at private aktører kan få plass på universitetsområdet, men det skal være i Stavanger kommunes områder. Det er blant annet foreslått et lokalsenter sør for Arne Rettedals hus. 

 I et slikt bygg vil det kunne tenkes at det er tjenesteyting (som salg og servering, journ.anm) som studentsamskipnaden eller UiS ikke leverer, sier direktøren. 

Studentsamskipnaden i Stavanger ble invitert til å kommentere kantinedriften i fremtiden. Daglig leder i SiS Kafé, Arve Kristiansen, skriver i en SMS at han ikke har noen kommentar før planen er behandlet i juni. 

 

 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.