Bli kjent med Liberalmoderat liste

0

SmiS snakket med: Emilie Christensen, Master i Miljøenergi og Samfunn, listeleder. 

Hva er deres “elevator pitch”? 

«Vil du ha et studentens hus som kan være en sosial arena for alle studenter hver dag? Hele valgkampen vår går ut på – «Vil du ha» – fordi det du vil ha, er vi i ferd med å gi»

Historikk

LiberalModerat stiller til valg med 11 representanter og har i dag 6 medlemmer i parlamentet, ifølge StOr. Tidligere har de jobbet for rabattert pensumpakke for alle studenter, flere tilgjengelige stikkontakter rundt om på campus, flere vannstasjoner, pantestasjoner, digitalisering og universell utforming. 

Universell utforming betyr at campus skal være lett tilgjengelig for alle, også de med andre forutsetninger. Nettopp dette skrev SMIS om i forrige utgave av magasinet. Digitalisering er noe som faller alle studenter til nytte. Alle powerpoints umiddelbart lastet opp i Canvas, regelmessige oppdateringer og en generelt god informasjonsflyt for studentene. Vi må ikke mange år tilbake før eksamen måtte avlegges for hånd. Det stjeler både tid og fokus for mange. Mye av digitaliseringen handler om forelesere og lærernes innsats til å benytte seg av digitale systemer. Dette har LiberalModerat gjort en innsats for, nettopp fordi det bidrar direkte positivt til alle studenters hverdag. Under digitalisering ble det også tatt opp muligheten for streaming av forelesninger. Dette forslaget ble ikke vedtatt. Ikke alle studenter kan være fysisk tilstede ved hver enkelt forelesning, nettopp her burde det være mulig å finne en bedre løsning for fremtiden. 

Mange av forslagene er av den usynlige typen. Forslag som vi studenter ikke nødvendigvis legger så godt merke til fra dag til dag. Men det er en frihet ved å kunne sette seg der det er rolig, og samtidig ha god tilgang til vannstasjoner og påfyll av strøm, uavhengig av hvor man skulle ha forvillet seg. Det er alle de små tingene som utgjør den store forskjellen. De små, smarte løsningene som gjør alt litt mindre komplisert. Tid er penger, og som den eldre generasjon ofte gjentar; alle monner drar. 

Fremtidige planer

Nå retter LiberalModerat blikket fremover. Blikket festes på psykisk helse, Tappetårnet og en bedre studiehverdag. Emilie forteller oss om tankene videre. 

Under psykisk helse er det mange faktorer som spiller inn. Det handler virkelig om å forbedre helheten. Om det sosiale og det praktiske tas hånd om bidrar dette direkte til bedre psykisk helse. LiberalModerat ønsker flere lavterskeltilbud, for å gjøre det enklere for studenten å få kompetent hjelp. 

– Vi ønsker kurs og foredrag. Terskelen er veldig høy for å oppsøke psykolog. Man føler kanskje at man må ha veldig «seriøse» problemer for å oppsøke psykolog, og med 6- ukers ventetid blir det unødig vanskelig. Bare det å ha stressmestringskurs, og andre lavterskel-tilbud vil gjøre det bedre for alle studentene. Vi ønsker også å opprette gruppeterapi. Her kan man møte andre med lignende utfordringer. Slik kan vi dekke en større gruppe studenter, og man trenger kun én psykolog på plass. 

Listen ønsker også renovasjon av Tappetårnet. Dette er skolens egne sosiale arena og er svært populær blant mange. Bygget kunne allikevel blitt bedre utnyttet. Her er det et ønske om å pusse opp lokalet på kort sikt, og å utvide lokalet på lang sikt. Ideelt sett blir Tappetårnet en arena som kan benyttes på alle døgnets tider. At man kan dra dit for å lese, ta seg en kaffe eller bare spille brettspill. Dette er med på å styrke det sosiale, sammen med lojaliteten til lokalet. I dag er det nok mange som ikke er klar over at Tappetårnet kan brukes mer, men det er forståelig at det ikke gjøres på grunn av kvaliteten. I dag har ikke bygget engang leselys, så her er det et stort forbedringspotensial. 

Så er det dette med studiehverdagen. Hadde det ikke vært strålende om alle de små tingene fungerte i perfekt harmoni? Dette er et fokus for LiberalModerat. Kort fortalt handler det om ting som fungerer slik de skal. Det skal ikke være ekstra utfordringer i studiehverdagen. Om du er en motivert student burde det være nok. Du skal ha tilgang på vann, du skal ha tilgang på strøm og det skal være lett å pante og verne om miljøet. Dette er saker som alltid må tas stilling til og kontinuerlig forbedres. For det er alle de små tingene som utgjør den store forskjellen. 

– Det er viktig for meg at vi ikke lover ting vi ikke kan holde. I fjor ble det lagt inn forslag som var i overkant ambisiøse. Jeg ønsker å fokusere på saker som er realiserbare. Det er viktig hva som har blitt vedtatt i parlamentet fra før av, det er lite vits å fronte saker som allerede er avsluttet. 

LiberaModerat påpeker: 

– Vi fra LiberalModerat liste er klare over at vi ikke har så mange saker vedrørende miljø og bærekraft i vårt program. UIS har blitt miljøfyrtårn og følger derfor deres kriterier og oppsett, dette er vi i LM fornøyde med, og har derfor valgt å fokusere på andre saker vi ikke synes UiS dekker like godt i dag. 

Avslutningsvis spør vi listelederen hva favorittfaget hennes er. 

– Nå har jeg nettopp begynt på ny master, og ønsker å velge noe derfra. Det som er spennende med det jeg studerer nå er at mye er nytt for meg – nå har jeg et fag som handler om energiteknologi og energi generelt. Her er det mye hard fakta, som forteller hvordan virkeligheten er. Så mye utslipp har denne typen teknologi, her er fordelene, her er ulempene. Klare gode informerte svar, og i tillegg er det noe helt nytt. Det er utrolig spennende.  

Valget varer fra 21.-31. oktober, og stemmen avlegges på stavangerstudentvalg.no 

Bli bedre kjent med Environmentalist!

Bli bedre kjent med Sosialdemokratisk liste!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.