Bare halvparten av representantene møtte til studentparlamentsmøtet

0
Bordet i styrerommet i fjerde etasje i Arne Rettedalshus var i dag halvfullt under studentparlamentsmøtet.

Kun ti av 19 studentvalgte stilte opp på studentparlamentsmøtet. Av dem var det kun én representant fra fjorårets vinnerliste.

Det var ingen fra ISU på møtet. TekNat stilte med én av seks representanter.

I dag var det Studentparlamentsmøte i styrerommet i AR. Av de 19 studentvalgte studentrepresentantene fra de ulike listene, var det ti som stilte opp.

SmiS fikk opplyst at dette ikke er første gang mange av representantene ikke møter opp på møtet.

Ifølge StOr og Studentparlamentets egne vedtekter, er StOrs organer beslutningsdyktige når minst halvparten av organets valgte medlemmer er tilstede. Det betyr at det var akkurat nok representanter som møtte til månedens møte.

Ingen fra ISU

Ingen av ISUs tre representanter møtte opp. Ingen fra SiS var der for å orientere. Én av TekNat listen sine seks representanter møtte opp. Sistnevnte var valgvinneren i fjor, og representerer derfor 26,9 prosent av fjorårets velgere sine meninger.

SmiS har ikke lykkes med å få svar fra noen på TekNat listen eller ISU enda.

– Helt generelt er det et problem hvis ikke medlemmer i Studentparlamentet møter opp. De er valgt av studentene på UiS, og dermed er det en forventning at Studentparlamentet blir prioritert og dermed at man sier ifra hvis man av ulike grunner ikke kan møte. Men vi må alltid respektere engasjerte studenter med travle hverdager, forteller StOr leder Jørgen Sjøberg.

Han forteller videre at de i StOr forsøker å holde kontakt med alle representanter og listeledere for å få en oversikt over hvem som kommer.

– Hvis vi får beskjed om at noen ikke kan komme, kan man tilpasse seg. Noen ganger er det vanskelig å få kontakt med representantene, av mange ulike grunner. Og det er ikke alltid listene kan møte fullbemannet heller, forteller han på generelt grunnlag om Studentparlamentet.

For få til å starte møtet

Jørgen Sjøberg Leder i StOr forteller at det ikke har vært et stort problem tidligere.

En annen ting som skjedde på Studentparlamentsmøtet i dag, var at de ikke kunne starte møtet til planlagt tid – fordi de var ikke nok personer til å være vedtaksdyktige. Det gikk 10-15 minutter over tiden før tiende-mann kom.

Dette skjedde også under semesterets første Studentparlamentsmøte, i September.

– Det første møtet var en annerledes situasjon, fordi det er lagt opp til at det skal suppleres det første møtet i høstsemesteret, ettersom mange forsvinner etter sommeren. Det er derfor vi har suppleringsmuligheter, forklarer Sjøberg.

Men er det et problem at folk ikke møter opp?

– Av min erfaring, med snart to år i StOr og litt i parlamentet, har jeg ikke opplevd at dette har vært et stort problem tidligere. Det hender at lister ikke kan stille fullt, og at vi må vente litt. Jeg tror denne høsten har vært veldig hektisk for veldig mange, så jeg ser ikke på dette som et faresignal ennå, avslutter han.

Studentparlamentet er det øverste organet i StOr, og består av listene som studentene stemmer på under studentvalget. Det er de som behandler og gjør vedtak som vedrører hovedlinjene for StOrs virksomhet. Med andre ord; det er Studentparlamentet som bestemmer hva StOr skal jobbe med.

Er du usikker på hvilken liste du bør stemme på i år? Her er en oversikt over hva listene ønsker å gjøre!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.