4 av 5 internasjonale studenter sliter økonomisk

38
Foto: Arkiv

I en undersøkelse blant ISUs medlemmer svarer mer enn 80 prosent sliter økonomisk. De ber SiS og UiS ta grep.

I undersøkelsen som ble gjennomført blant International Students Union medlemmer i Stavanger svarte over 90 prosent at de fremdeles bor og studerer i Stavanger, mens 10 prosent har reist hjem som følge av Korona-krisen. Hans Herrera Navarro i ISU Stavanger er bekymret for studentene i organisasjonen som nå står uten inntekt.

– De fleste studentene er veldig urolige med tanke på at de er permitterte. Det kan påvirke fornyelsen av studentvisumet for neste år. Vi tror det vil hjelpe om regjeringen setter ned de finansielle kravene til studentvisumet i denne ekstraordinære situasjonen, sier han.

Hans Herrera Navarro i ISU. (Foto Philip Bergset/Arkiv)

I dag er grensen tilsvarende full støtte fra Lånekassen, 121 220 kr. Det mener ISU er vanskelig å opprettholde hvis krisen blir langvarig.

På landsbasis svarte over 600 ISU-studenter at de sliter økonomisk, skriver Khrono.

Ber SiS skru ned prisen – får støtte fra VT

I undersøkelsen fra ISU Stavanger svarte 32 av 152 studenter. ISU mener svarene de fikk danner et godt bilde av internasjonale studenters hverdag. At hele 80 prosent oppgir at de sliter med økonomien er spesielt foruroligende mener de. Hele undersøkelsen skal de gi videre til UiS som de håper vil gjennomføre tiltak.

Allerede har enkelte bedt SiS skru ned utleieprisene for utsatte grupper. Det skulle også ISU gjøre, før Velferdstinget kom dem i forkjøpet.

– StOr gjorde oss oppmerksomme på at VT gjorde det samme. Derfor valgte vi å stille oss bak det skrivet. Vi kommer likevel til å gå via rektor ved UiS, som vi forventer vil diskutere dette med SiS, sier Navarro.

Det nevnte skrivet fra VT ble behandlet i Velferdstingets styremøte 14. april. Det omhandlet ulike tiltak knyttet til korona-pandemien og det vedtatte skrivet inneholder følgende punkter:

 • SiS skal gi utsatte grupper (internasjonale studenter, studenter med barn, sykemeldte- og funksjonshemmede studenter) som har mistet inntektsmulighet for mulighet for redusert leiekostnad frem til man mener det er kommet alternativer som ivaretar disse gruppene økonomisk
 • Økt kapasitet i rådgivningstjenesten og det psykiske helsetilbudet.
 • Gjøre det mulig for og direkte informere leietakere om, alternative innbetalingsløsninger
  for de neste 3 månedene. Dette skal innebære mulighet til å velge å betale for 3 måneder samlet, eller velge betalingsutsettelse for hele eller deler av leien i mer enn en måned, og tilby rentefri tilbakebetaling
 • Innføre online trening, som for eksempel filming av gruppetimer
 • SiS skal opprette en krisetelefon
 • Det bør prioriteres ett kurs om personlig økonomi for studenter i Koronatiden
 • Det skal aktivt publiseres informasjon om hva slags hjelp man har krav på, hvem man tar kontakt med skriftlig og på telefon, og mer informasjon om hva som skjer i denne tiden både på norsk og engelsk.
 • Ubrukt arrangemntstøtte bør gis til covid-19-rammede
 • Videreføre helsetilbudet over sommeren

Ikke behandlet enda

Tilstede på Velferdstingets styremøte var styreleder i SiS, Sander Brimsøe Thomassen, samt administrerende direktør i SiS, Elisabeth Faret. Thomassen så noen utfordringer knyttet til VTs ønsker.

– Det er gode innspill. I en perfekt verden der SiS får økonomisk bidrag ville jeg vært enig i alle disse tiltakene. Vi lever av disse inntektene, som også er de laveste på markedet. Det er tapte inntekter som går utover andre deler av virksomheten. Jeg ser noen utfordringer for vår del, konstaterte styrelederen da.

I dag utdyper han overfor SmiS.

– Jeg er skeptisk om jeg skal være ærlig. Vi er i en sårbar økonomisk situasjon, og har allerede permittert. Vi får ingen krisepakke fra regjeringen slik andre bransjer gjør.

Han presiserer at han ikke kan ta noen avgjørelse alene, og at han ikke har alle tallene tilgjengelig for å utarbeide et definitivt svar. Dokumentet fra Velferdstinget skal SiS-styret behandle torsdag neste uke.

– Nå er det viktigst å iverata studentene, og sammen presse Regjeringen for de beste løsningene. Samtidig må vi ivareta selskapet (SiS, journ.anm) på vegne av studentene som eier det, sier Thomassen.

Regjeringen hjelper – UiS trenger tid

Tirsdag presenterte arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen en ny lønnskompensasjons-ordning. I ordningen reduseres arbeidsgivers lønnsplikt til to dager, og kompensasjon til permitterte sikres i 18 dager etter at arbeidsgiver har betalt for de to første dagene.

– Det betyr at også permitterte som ikke har rett til dagpenger, slik som studenter, vil få lønnskompensasjon i 18 dager, sier ministeren i pressemeldingen. Det er det mange som er glade for, også i ISU.

– De fleste studentene er fornøyde. Nå kan de ihvertfall få noen penger tilbake, sier Hans Navarro.

Nå håper ISU at UiS kan følge i UiBs og OsloMets fotspor og tilby støtte for internasjonale studenter. OsloMet meldte onsdag at de oppretter et krisefond for internasjonale studentene, som faller utenfor Lånekasse-ordninger og andre ordinære støtteordninger.

– Det er på høy tid at også disse studentene får hjelp nå, sier rektor Curt Rice ved OsloMet.

En tilsvarende ordning hadde UiB på plass 8. april. Ordningen gir studenter mulighet til å søke om 10 000 kroner i støtte. Ordningen gjelder kun internasjonale studenter som er kommet til OsloMet for å ta en toårig engelskspråklig mastergrad.

Prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen, kan ikke gi noe definitivt svar på hvilke planer UiS har for de internasjonale studentene. Saken ble tatt opp i universitetsledelsen i dag.

– Nå skjer det mye nasjonalt, og det er flere støtteordninger for studenter. Vi vil komme tilbake med en redegjørelse neste uke, sier hun.

 

 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.