280.000 i fadderoverskudd

24431

Fadderstyret tok lærdom av fjorårets skandaleresultat og leverer et solid overskudd. Pengene vil de bruke til å sikre fremtidige fadderuker. 

Til tross for at festivalen manglet noen hundre deltakere i forhold til budsjett, er det et svært grønt resultat de kan presentere studentparlamentet om en uke. 

– Det gikk veldig bra, bekrefter nylig avgått faddersjef Christian Hjelle.

Han er stolt av resultatet, og forklarer det store overskuddet med en veldig streng budsjettdisiplin og mangel på uforutsette utgifter. Han presiserer at festivalen i utgangspunktet skal være non-profit, men at de har måttet budsjettere strategisk for å unngå en situasjon lik fjoråret. 

PLUSS: Christian Hjelle og fadderstyret leverer helgrønt resultat. (Foto: Philip Bergset)

– I tillegg til at vi for eksempel ikke har måttet betale flere titalls tusen for uforutsette utgifter som å fikse gressplenen, legger Hjelle til. 

Også på utgifter til infrastruktur, scene og telt ble penger spart. StOr-leder Joachim Børlie er full av lovord.

– De har gjort en kjempejobb. Festivalen skal i utgangspunktet ikke gå så mye i pluss, men de har hatt noen svingninger etter fjoråret, så all ære til dem, sier han.

Sviktende faddere

Blant tilbudene som så høyere besøkstall var de alkoholfrie. Både bowling, kino og Preikestol-turen var godt besøkt. Det ene skåret i gleden er at trenden med færre engasjerte faddere fortsatte også i år. I 2016 deltok 1461 faddere, mot 817 i år. 

– Vi ser dessverre et avtagende engasjement blant etablerte studenter på UiS, sier Hjelle. 

Han synes det er synd, både fordi fadderuken er viktig for mange nye studenter, og fordi det totale besøkstallet synker. I år kjøpte 3553 billett til festivalen, mot 4104 i 2016. 

– Jeg er ikke så bekymret for nedgangen så lenge det ikke går utover driften, men det skulle gjerne vært flere, sier Børlie.

StOr-lederen legger til at han ikke tror det er engasjementet på campus det står på, og at det er et økende engasjement på andre fronter. Det manglet 317 besøkende for å nå årets besøksmål, dermed ble heller ikke målet om billettinntekter på 1 295 000 kroner nådd. Det er tatt høyde for i det framlagte budsjettet. 

Foreslår bufferkonto

Pengene som nå står ubrukt foreslår Hjelle å sette på en særvilkårskonto, som kan komme fremtidige Fadderfestivaler til gode om det det kommer store uforutsette utgifter. 

I forslaget fra Arbeidsutvalget står det at «det er viktig å bygge opp en egenkapitalkonto, dette for å sikre mot uforutsette kostnader. Dette vil også være lønnsomt for å sikre driften og tilbudet til studentene.»

250.000 blir foreslått satt av til dette, mens de resterende 30.000 forblir på Fadders brukskonto. 

– Noen år kommer det uforutsette utgifter, da kan det være godt å ha litt kapital på bok, sier Børlie.

Fadder skilles ut

På parlamentsmøtet i april ble det vedtatt at Fadder allerede fra i år skulle skilles ut og bli en egen organisasjon, separat fra StOr, og arrangeres i egen organisasjon fra 2020. 

– Å skille ut Fadder vil gi en bedre oversikt over hvem som har ansvar for hva, i tillegg til at det vil bli en tydeligere økonomisk oversikt i både StOr og Fadder, sier Børlie.

Arbeidsutvalget og Fadder mener det ikke er gjort nok arbeid for å gjennomføre dette, men at de vil utsette det et år. Først da er «alle regningene som skal til Fadder når de bruker organisasjonsnummeret til StOr være betalt og det vil være lettere å følge regnskapsåret.»

Det vil ifølge dem selv også gi Fadder muligheten til å nettopp bygge opp penger på en bufferkonto.

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.