Disse studiene kommer til UiS til høsten

0
Det kommer fire nye studier til Universitetet i Stavanger.

Til høsten kommer det flere nye studieløp til Universitetet i Stavanger. Det betyr 120 nye studieplasser fra august av, og flere håper de nye studieretningene vil trekke mange nye søkere.

Høstens søkere kan vente seg fire nye studier ved Universitetet i Stavanger. For universitetet er det viktig at det lokale arbeidsmarkedet ønsker mer kunnskap og flere nyutdannede innenfor fagfeltene til de nye studieløpene.

– Fakultetene har god dialog med bransjen for å fange opp ønsket kompetanse. Universitetet hører også på studentenes ønsker og evalueringer, og etablerer studiene ut ifra etterspørsel, sier markedskoordinator ved Universitet i Stavanger Susanna King.

Markedskoordinator ved Universitetet i Stavanger, Susanna King, tror flere nye studier vil føre til flere nye søkere. Foto: Asbjørn Jensen.

Markedskoordinatoren forteller videre at hun tror koronasituasjonen og et dårligere arbeidsmarked de siste årene kan bidra til at flere ønsker å studere til høsten.

-Det er veldig mange faktorer som spiller inn, men alt er spekulasjoner. Vi vet fra tidligere at vi får flere søkere når vi tilbyr nye studier.

Årsstudium i kommunikasjon

-Kommunikasjon er et fagområde vi har hatt lyst til å ha lenge. Bransjen er i vekst og kompetansen er nyttig i alle deler av samfunnet, sier dekan ved det samfunnsvitenskapelige fakultet Turid Borgen.

Årsstudiumet i kommunikasjon er et valg for alle som ønsker kompetanse innenfor kommunikasjon.

– Det viktigste med studiet er at man får kompetanse rundt å tenke kommunikasjon. En lærer for eksempel å lage kampanjer til sosiale medier. Det er en blanding av praktisk og teoretisk lære, med særlig vekt på det digitale.

Borgen forventer stor interesse og mange søkere.

– Kommunikasjon er en viktig kompetanse å ha. Det vil være en styrke, uansett hva du har gjort eller gjør etterpå, avslutter Borgen.

Turid Borgen er dekan ved det samfunnsvitenskapelige fakultet og sier til SmiS at kommunikasjon er et fagområdet de har ønsket seg lenge. Foto: Elisabeth Tønnesen.

LES OGSÅ: Slik har korona påvirket studentene: – Resultatene er kritikkverdige

Flere er nysgjerrige

Etter å ha snakket med Tolletaten og andre representanter fra arbeidslivet i samme sektor oppretter Universitetet i Stavanger en bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll.

– Tolletaten ser for seg å ansette rundt 35 tollere i året. Dette studiet er opprettet på oppdrag av Tolletaten og er et resultat av et tett samarbeid mellom Tolletaten og UiS. Studiet erstatter Tolletatens egen aspirantutdanning. sier Inghild Marie Mjelva, kontorsjef for kontorsjef for institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

En bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll gir også mulighet for å videreutdanne seg til master i samfunnssikkerhet. Mjelva har jobbet tett med det nye studieløpet. Hun forteller at de allerede har fått mange henvendelser angående det nye studiet.

-Vi er kjempespente på å se hvor mange studenter som søker seg inn, sier Mjelva.

Inghild Marie Mjelva, kontorsjef for kontorsjef for institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging er spent på hvor mange som søker seg inn på de nye studiene. Foto: Kjersti Riiber.

De fire nye studiene som kommer til universitetet i Stavanger er:

  • Årstudium i Kommunikasjon – 30 studieplasser
  • Bachelor i Toll, vareførsel og grensekontroll – 35 studieplasser
  • Bachelor i Byplanlegging og samfunnssikkerhet – 20 studieplasser
  • Master i Forretingssjus – 27 studieplasser

– Du kan bli beredskapssjef

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har enda et studieløp klart denne høsten. Nå kan studenter ved Universitetet i Stavanger ta en Bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet.

– Denne utdanningen er den første bachelorutdanningen som kombinerer disse fagfeltene i Norge. En del av kompetansen vil være å lese og regne byggetegninger og annet material. Du må forstå alt fra veidimensjoner til veiløp. Alt dette hører til utvikling av byer, sier Mjelva.

Kontorsjefen har også jobbet på dette prosjektet. 

– Risikovurderinger inngår som en lovpålagt del av samfunns- og arealplanleggingen, noe som i Norge skjer etter den norske plan- og bygningsloven. Det er derfor et stort behov for en kompetanse som kan kombinere risikohåndtering og beredskap med samfunns- og byplanlegging, sier Mjelva.

Master rettet mot arbeidsmarkedet

Mastergraden i forretningsjus har 27 studieplasser. Dette er det minimale antallet studenter Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen mener er nødvendig for å få til et godt læringsmiljø.

– Vi satser på et lite utvalg studenter som vil kunne fordype seg i forretningsjus, sier seniorkonsulent ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger Monica Lange.

Mastergraden er en juridisk utdannelse med økonomifokus som gir deg spesialkunnskap om skatterett, selskapsrett og formuerett.

Monica lange er seniorkonsulent ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger Monica Lange og informerer om at mastergraden i forretningsjus har 27 studieplasser. Foto: AKS.

– Det er rent forretningsjuridiske emner som er en viktig del av både økonomistyring, regnskap, skatt, formue, oppkjøp og innovasjon. Med andre ord får man dybdekunnskap i lover og regler innenfor forretningsjus, sier Lange.

Etter endt mastergrad er man jurist.

– En av forskjellene på denne spesialist jusutdanningen og den ordinære generalist jusutdanningen, er at man her ikke har skatterett og kan derfor ikke jobbe som advokat, sier Lange.

LES OGSÅ: Husfesten kan bli teltfest

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here