Nå blir det faddervakter i Stavanger

0
Fadder 2019. (Foto: Philip Bergset/Arkiv)

Velferdstinget går inn for å etablere en faddervaktordning til Fadderfestivalen i høst. 

Arbeidsutvalget la frem sitt forslag på VTs styremøte 14. april, etter å ha rådført med blant andre Studentsamskipnaden på Vestlandet og Fadder selv. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Faddervaktordningen skal foregå i Stavanger sentrum under Fadderfestivalen og har som mål at alle skal komme seg trygt hjem og ha en kjekk fadderuke i Stavanger, heter det i forslaget.

Arbeidsutvalget skriver videre i forslaget at Faddervaktene skal bemanne en stand i sentrum med drikkevann og noe lett å bite i, samt å ha flere team med faddervakter som kan bevege seg rundt i sentrum gjennom hele Festivalen.

Fornøyd faddersjef

Tiltaket er inspirert av ordningen som først ble etablert i Bergen i 2013, og som senere har spredt seg til Trondheim, Kristiansand og i fjor Oslo. Tanken er at det er faddere, ansatte fra UiS og politikere som skal være tilstede i sentrum, forklarte VT-lederen på møtet. Faddersjefen er fornøyd med at tiltaket nå kommer på plass.

– Vi mener det er viktig at ansatte deltar i fadderuken på et vis og viser at de bryr seg om studentene og en slik ordning er en perfekt måte å gjøre det på, sier faddersjef Una Ruzic.

Hun mener tiltaket er utelukkende positivt, og håper det kan bli en tradisjon i Stavanger på lik linje med andre universitetsbyer.

– Behovet for en slik ordning er der. Fadderstyret har alltid selv gått rundt i byen og forsøkt å passe på at studentene har det bra, men det mye arbeid og styret selv jobber dag og natt hele uken for å få ting til å gå rundt. I tillegg kan det være ekstra betryggende for nye studenter å se «voksne» og ansatte være tilstede og at de er der for å hjelpe til, sier hun.

Kan bli varslingstelefon

Fjorårets fadderstyre hadde en liknende ordning, med vannstasjon og vakter i sentrum. De var derimot bare tilstede på dagtid, og ikke kveld- og nattestid slik den nye ordningen skal sørge for.

Arbeidsutvalget i VT mener selv det ikke er et dyrt prosjekt å finansiere ettersom det er gode muligheter for sponsorinntekter. Likevel setter de av 20 000 kroner som skal gå til prosjektet ved behov. Prosjektet får en prøvetid på ett år, og skal evalueres etter dette.

I tillegg til faddervaktene vil de se på muligheten for at de sammen med SiS kan etablere en varslingstelefon studenter kan ringe om man kommer ut for ubehagelige situasjoner som faller utenfor oppgavene til brannvesen, politi, ambulanse og livskrisehjelpen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here