Slik blir slutten av vårsemesteret på UiS

0
Foto: Arkiv

Epidemien som herjer verden over har påvirket hverdagen vår på mange måter. Etter regjeringen vedtok at universitetene skulle stenges, har flere lurt hva dette vil ha å si for avslutningen av semesteret.

Oppdatert med svar fra fakultet for utdanningvitenskap og humaniora (27/03 11.57).

— Vi kjører hjemme-eksamener over hele linjen, vi arbeider nå på spreng for at alt skal være klart og informert om innen påsken, sier fakultetsdirektør Egil Kristensen, Handelshøyskolen ved UiS.

Fakultetene har for det meste valgt å legge til rette for at studentene skriver alle eksamener hjemme i år, hvor lange eksamenen kan bli er alt i fra 8 timer til flere dager. Hjemmeeksamener fungerer derimot ikke optimalt overalt, i fag hvor det er i hovedsak rette og gale svar må en hjemmeeksamen bli endret på i større grad enn andre.

— Våre studieprogramledere har vært utrolig kreative i hvordan de har løst eksamen, sier Prodekan for utdanning Bjørg Synnøve Frøysland Oftedal, ved det helsevitenskapelige fakultet. 

De muntlige eksamenene på campus blir erstattet med muntlige eksamener over Skype eller andre plattformer. Det kan by på enkelte utfordringer, ifølge fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. 

Kan ha tekniske utfordringer. Ikke alle eksamen er like godt egnet for hjemmeksamen, skriver dekan og professor Odd Magne Bakke ved UH-fakultetet i en e-post til SmiS.

Problematisk for bachelor- og masteroppgavene

At samfunnet blir satt på pause betyr også at noen bachelor- og masteroppgaver vil ta lenger tid på å bli ferdig, fakultetene har fått henvendelser om at stengingen av biblioteker og ulike bedrifter gjør det problematisk å hente relevant data til oppgaven. De gir derfor studentene muligheten til å søke om utsatt frist om de trenger dette.

— Vi oppfordrer alle til å levere til ordinær frist, og håper det lykkes for flest mulig. Samtidig er vi klar over utfordringene som studenter nå kan stå oppi. Vi ønsker derfor å bidra til fleksibilitet og romslighet i disse korona-tider, sier fungerende dekan Turid Borgen, ved det samfunnsvitenskapelige fakultet.

I Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet involverer ofte bachelor- og masteroppgaver eksperimenter på laboratoriet, på grunn av stengingen av skolen blir dette også vanskelig.

— Generelt vil vi være fleksible i forhold til utsettelser knyttet til denne situasjonen, men vil gi en individuell vurdering og ikke samlet utsettelse, sier dekan for Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Øystein Lund Bø.

Fakultetet for utdanningvitenskap og humaniora skriver at frister vil forlenges.

Veiledere følger opp studentene digitalt. Frister blir utsatt, ifølge Bakke.

Håper alle blir ferdig til sommeren

Alle fakultetene er optimistiske til at studentene som burde være ferdig til sommeren blir dette veiledere og studieprogramledere arbeider hardt med å hjelpe de studentene som trenger det slik at fristene blir holdt som normalt.

— Så langt er jeg imponert over både studentenes og de ansattes innsats for å få både undervisning, veiledning og eksamen til å fungere best mulig, sier Turid Borgen.

— Vi legger til rette med distanseundervisning med en tydelig målsetting om at studentene skal kunne følge normal studieprogresjon. Men om studentene greier å gjennomføre på normert tid, er også avhengig av studentens arbeids- og livssituasjon, skriver professor Odd Magne Bakke.

Fakultet for utøvende kunstfag på Bjergsted ønsket ikke å uttale seg om hvilke planer de har for eksamen i år før forslaget de sender inn på fredag blir vedtatt.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here