Siste nytt om korona-viruset

0
Foto: CDC, Alissa Eckert
Her samler vi siste nytt angående Korona-viruset.

Generelle helseråd og føringer finner du hos Folkehelseinstituttet.
Er du frisk, men har spørsmål kan du ringe 51 50 72 20. Mistenker du at du er smittet, og oppfyller kriteriene, kan du ringe Stavanger legevakt på 51 91 40 30.

______________________________________________

Nyhetsoppdatering:

07/04-20 16.09
Regjeringen åpner noe
Universitetene får 27. april åpne universitetet for studenter som er nær slutten av en grad, og er avhengig av utstyr på campus (eks. utøvende musikk- og kunstfag, media- og designfag, matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag og helsefag). Også ansatte i rekrutteringsstillinger skal få komme tilbake. Likevel er universiteter og høgskoler i hovedsak stengt. Det sa statsminister Erna Solberg i en pressekonferanse i ettermiddag.

I tillegg åpner barnehagene 20 april og skolen for 1.-4. klasse samt yrkesfaglig VG3 fra 27. april. Det innebærer at om lag 275 000 barn kan vende tilbake til barnehagene i perioden 20. – 27. april, og ca 250 000 elever vender tilbake til barneskolene 27. april

______________________________________________

07/04-20 16.15.55
Endret eksamensform i over 400 emner
Universiteter og høgskoler har vært stengt siden 12. mars. Det har ført til at en rekke eksamener har fått omgjort prøveform. UiS har mottatt søknad om endring av prøveform i  til sammen 412 emner, hvorav 11 fortsatt er uavklart.

De emnene som er uavklart omfatter bruk av utstyr som er på campus (media) og praktisk muntlig eksamen(idrett/dans og lek). De har fått utsatt frist til å gi tilbakemelding 17.april.

Eksamener med endret prøveform etter fakultet:
TN: 117
SV: 41 (10 uavklart)
UH:116( 1 uavklart)
HV: 35
UK:60
HHUiS: 43

______________________________________________

06/04-20 16.44
UiS gir utvidet frist til master- og videreutdanning
Studenter som skal søke master- eller videreutdanning på UiS kan bli tatt opp selv om de ikke får godkjent bachelor innen den ordinære fristen 1.juli. Det skriver UiS på sine nettsider i ettermiddag.

Vilkåret er at søkerne har fulgt vanlig studieprogresjon til og med femte semester, det vil si at de har minimum 150 studiepoeng, og at de kan sende inn vitnemål for fullført grad innen 1. september, eller at de kan dokumentere at sensurfrist er senere enn 1. september 2020.

Unntaket gjelder for studieåret 2020/2021 og vil typisk gjelde studenter som har søkt om utsatt frist på levering av bacheloroppgave. Men også studenter som får utskrevet vitnemål etter 1. juli av andre korona-relaterte årsaker kommer inn under ordningen.

Praktisk-pedagogisk utdanning yrkesfag, master- og videreutdanninger innen helsefag som har krav om praksis, enkeltemner og emner ved Fakultet for utøvende kunstfag er ikke med i ordningen. Søkere som mangler mer enn 30 studiepoeng vil heller ikke kunne søke opptak på denne måten.

Søkerne vil bli poengberegnet på de 150 studiepoengene som er avlagt til og med høstsemesteret 2019. Oppnådde studiepoeng må bekreftes med karakterutskrift fra utdanningsstedet i vårsemesteret 2020.

______________________________________________

03/04-20 14.31 
Får 8000 omgjort til stipend
Som regjeringen redergjorde for på tirsdag blir noe av koronalånet fra Lånekassen gjort om til stipend. Det er satt av en milliard kroner til dekke dette.

– For at studentene skal få pengene sine raskest mulig er det viktig at det praktiske er enklest mulig. Derfor vil alle studenter som krysser av på en egenerklæring om at de har tapt inntekt på grunn av koronakrisen få utbetalt pengene. Vi har også bestemt at alle som oppfyller kravene skal få like mye omgjort til stipend, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Dette er tiltakene som er gjort for permitterte studenter:

· Fristen for å for å søke om lån og stipend i Lånekassen blir utvidet til 15.april
· I april utbetales resten av studiestøtten for semesteret samlet
· Studenter som har mistet inntekt kan få et tilleggslån på 26 000 kroner. 8000 av disse kan bli omgjort til stipend.

______________________________________________

31/03-20 12.02 
Får noe stipend allikevel
Stortingets finanskomité forhandlet i natt om krisepakke 3 som regjeringen la frem forrige uke. Regjeringens opprinnelige tiltak var å tilby studenter som har mistet arbeidsinntekt på grunn av korona-krisen et ekstra lån på 26 000 kroner via Lånekassen. Et resultat av nattens forhandlinger er at permitterte studenter skal få dekket en tredel av dette som stipend. Det er foreslått satt av én milliard kroner til dette.

Pakken skal vedtas i Stortinget i ettermiddag.

______________________________________________

27/03-20 12.32 
BI med ny eksamensplan
BI offentliggjorde i dag ny eksamensplan for vårsemesteret. Alle eksamener er omgjort til hjemmeeksamener, og alle skal gjennomføres innen juli. Unntaket er matematikk- og statistikkekesamener som legges til august. Skolen har bestemt seg for å beholde karakterskalaen A-F.

______________________________________________

24/03-20 16.32 
Regjeringen utvider stenging – UiS tilbyr nye master-frister
Regjeringen har besluttet å forlenge steningen av barnehager, skoler, høgskoler og universiteter fram til og med 13. april. Det betyr at UiS, VID og BI vil holde stengt inntil videre.

Mens UiB i styremøte vedtok å forlenge alle frister for levering av masteroppgaver, er det ved UiS de ulike fakultetene som fastsetter frister for bachelor- og masteroppgaver. Prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen, forklarer at det derfor kan være ulike beslutninger på UiS.

Studenter ved UiS har mulighet til å individuelt søke om utvidet frist på bachelor- og masteroppgaver i Digital Studentekspedisjon. Noen fakulteter utvider derfor ikke fristen, men oppfordrer studenter med behov til å søke om utvidet frist.

– Vi har vært tydelige på at man skal behandle hver enkelt student som søker med stor grad av romslighet i begrunnelser som de gir i sin søknad, forklarer Eggen.

______________________________________________

23/03-20 17.32 
Lånekassen utsetter søknadsfrist og lover flere tiltak
Lånekassen utvider søknadsfristen for å søke lån og stipend for vårsemesteret til 15. april. Fristen gikk opprinnelig ut 15. mars, men utvides nå for å hjelpe studenter som mister inntekter som følge av korona-krisen. Dette i tråd med det høyere utdanningsminister Henrik Asheim meldte på fredag.

– Utvidelsen av søknadsfristen er et første tiltak, men vi jobber videre sammen med Kunnskapsdepartementet for å finne flere løsninger, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.

Om lag 95 000 studenter i Norge har ikke søkt om lån eller stipend, mens 25 000 ikke har søkt om fullt lån og stipend. Disse kan nå søke om mer studiestøtte ved behov. Det åpnes for nye søknader fra tirsdag.

______________________________________________

15/03-20 17.23 Oppdatert 16/03-20 14.01
SUS søker sykepleiestudenter
I forbindelse med pågående utbrudd av koronavirus kan det bli behov for ekstra personell til sykehus og kommuner, skriver UiS på sine nettsider. Utlysningen gjelder studenter som ikke allerede har et ansettelsesforhold.

“Som ledd i beredskapsplanleggingen ønsker helseforetakene og kommunene å registrere studenter innen helsefag som kan bidra ved en krevende bemanningssituasjon.

Helse Stavanger ber i denne omgang om at studenter innen sykepleie (2. og 3. studieår), spesialsykepleie og jordmorfag registrerer seg. Du vil bli kontaktet ved behov.”

Følgende informasjon sendes per e-post: hospitantprosess@sus.no

 • Navn
 • Kontaktinformasjon (e-post og mobilnummer)
 • Studieretning
 • Semester/Studieår
 • Eventuelt tidligere erfaring fra sykehus og kommune

SUS ønsker snarlig tilbakemelding. Siste frist 20.03.20.

Oppdatert: Studenter som bidrar på denne måten vil kunne beholde utdanningsstipendet de har i dag, selv om de tjener mer enn Lånekassens grenser. Det skriver VG.

– I dag er det et tak i Lånekassen for hvor mye du kan tjene før stipendandelen reduseres. Vi kan komme til å måtte be studenter i helsefagene om å avlaste og bidra i helsevesenet. I en sånn situasjon ønsker vi ikke at de studentene det gjelder skal tape økonomisk på det. Vi jobber derfor med et opplegg der støtte fra Lånekassen ikke blir avkortet med arbeidsinntekten som studenter får fra innsats i forbindelse med virusutbruddet, sier høyere utdanningsminister Henrik Asheim til avisen.

______________________________________________

15/03-20 12.11 
UiS: 1 student smittet
UiS opplyser i formiddag at de kjenner til ett tilfelle der en student har blitt smittet av koronaviruset. Denne studenten ble smittet på vinterferie i utlandet og har ikke vært på campus etter hjemkomst.

UiS-ledelsen har også én person i karantene etter et utenlandsopphold.

______________________________________________

15/03-20 11.50 Oppdatert 18.10
UiS anbefaler utvekslingsstudenter å komme hjem
UiS hadde i vårsemesteret 63 utvekslingsstudenter i utlandet. Flere av disse er kommet hjem. De resterende har i dag fått epost der UiS anbefaler anbefaler dem å vurdere retur til Norge om de finner dette «mest hensiktsmessig i denne situasjonen».

Oppdatert: UiS vil i ettertid være behjelpelig med å dekke merkostnader knyttet til selve hjemreisen, dersom forsikringsselskapet ikke dekker dette. Mer informasjon finner du på UiS sine nettsider.

Utvekslingsstudenter bes oppdatere Universitetet om hvor de befinner seg.
Alle studenter bes forholde seg til UiS sine nettsider.

______________________________________________

14/03-20 14.50 
VID ber studenter komme hjem
VID skriver i dag på sine nettsider at de håper deres studenter i utlandet er på vei hjem til Norge så snart som mulig.

– Kunnskapsdepartementet har gitt tydelig melding til sektoren om at det vi står i nå på alle måter er å betrakte som en ekstraordinær situasjon, og departementet er beredt til å gjøre tilpasninger av regelverk for å sikre at studenter skal kunne gjennomføre påbegynte studier uten å bli forsinket på grunn av pandemien, heter det i skrivet fra skolen.

Kunnskapdepartementet opplyser om at alle studenter i utlandet skal forholde seg til sin utdanningsinstitusjon, og ta kontakt med ambassaden om de trenger konsulær bistand (utfordringer med hjemreise, reisedokumenter/visum, bosted eller andre borgerrettigheter).

Lånekassen stanser ikke utbetalinger av lån og stipend til studenter som avbryter sitt opphold i utlandet.

______________________________________________

13/03-20 14.00 Oppdatert 16.09
UiS: Praksis avlyst
All praksis, med unntak av helseutdanninger er avlyst, skriver UiS på sine nettsider.

Oppdatert: SmiS kjenner til enkelte praksisløp som vil fortsette, under forutsetning at studenten holder hjemmekontor. Studentene bes lytte til praksiskoordinator.

UiS ber samtidig studenter som har behov for utstyr eller eiendeler om å hente dette mandag 16. mars (kl. 08-12) eller tirsdag 17. mars (kl. 12-16).

Universitetet minner om at både Campus Ullandhaug og Bjergsted er stengt og at studenter ikke skal oppholde seg på området. Kun ansatte som er nødvendig for kritisk drift skal være tilstede.

UiS skriver at de vil legge til rette for digital undervisning så langt det lar seg gjøre, og at eksamener skal gjennomføres i alternative former så langt det lar seg gjøre. Faglærer i de enkelte fag vil opplyse om deres eksamener på Canvas.

Kunnskapsdepartementet har gitt tydelig
melding til sektoren om at det vi står i nå på alle måter er å betrakte som en ekstraordinær situasjon,
og departementet er beredt til å gjøre tilpasninger av regelverk for å sikre at studenter skal kunne
gjennomføre påbegynte studier uten å bli forsinket på grunn av pandemien

______________________________________________

13/03-20 13.48
Rektor: – Vi står sammen
Det aller viktigste nå er å sikre liv og helse. Alle står nå sammen mot smittepresset som vi har opplevd og som har bygget seg opp gjennom de siste ukene. Vedtakene som er gjort i regjeringen stikker dypt, og omfatter store endringer for alle, også studentene. Vi må ta vårt ansvar i situasjonen vi nå står i, sier rektor Mohn til SmiS. 

Mohn er åpen om at det blir et annerledes vårsemester for universitetets 12 000 studenter og 800 ansatte. 

Vi klarer ikke ivareta den studiekvaliteten vi streber etter i en tid som dette. Vi vil likevel gjøre det vi kan for å minimere følgende for studentene våre, og for å sikre studieprogresjonen studentene har, sier Mohn.  

Studenter som nå lurer på hva som vil skje med deres studier, og deres eksamener bes søke informasjon på Universitetets nettsider og på Canvas. 

Det kommer informasjon om eksamener på våre nettsider. Jeg kan ikke gjøre rede for spesifikke planer knyttet til eksamen, men vi i toppledelsen vil legge overordna retningslinjer som må tilpasses de enkelte fakultetene.

______________________________________________

13/03-20 13.11
BI: Kun hjemmeeksamener
For å sikre gjennomføring av alle eksamener har BI bestemt at disse skal utføres som digitale hjemmeeksamener. Dette gjelder fra og med 24. april. Ny eksamensplan publiseres 25. mars, skriver skolen på sine nettsider.

Studentene på skolen får allerede digital undervisning.

______________________________________________

12/03-20 16.39 Oppdatert 18.37
UiS stenges – eksamener utsettes
UiS har besluttet å stenge campus for studenter og ansatte til og med 26. mars. Det betyr at alle disputaser og eksamener som skulle finne sted før 26.mars utsettes.

– Det er i tråd med Helsedirektoratets vedtak, bekrefter kommunikasjonsdirektør ved UiS, Anne Selnes.

Det gjelder både skole- og hjemmeeksamen, og administrasjonen arbeider nå med å varsle alle studenter og ansatte.

Også VID og BI stenger sine campuser.

______________________________________________

12/03-20 15.30
Helsedirektoratet forbyr arrangementer
Helsedirektoratet har vedtatt å forby eller stenge følgende:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing
 • Svømmehaller, badeland og liknende
  (Kilde: NRK)

______________________________________________

12/03-20 15.26
Line Huset holder stengt
I likhet med SiS Kafé holder også Line Huset stengt inntil videre, forteller daglig leder Line Fatland Frøystad. Nå er det kun Optimisten som har åpent, med begrenset tilbud.

______________________________________________

12/03-20 15.03
Folken stenger dørene
I tråd med regjeringens påbud stenger Folken dørene og avlyser eller utsetter alle arrangementer frem til 26. mars.

Informasjon om til billettkjøpere blir sendt på e-post, skriver de i sosiale kanaler.

______________________________________________

12/03-20 14.52
Utveksling fra UiS stanses
Nye studiereiser og utveksling stoppes inntil videre. Studenter som har søkt om utveksling fra høstsemesteret 2020 kan fortsette å forberede dette inntil annen beskjed blir gitt, skriver UiS på sine nettsider.

Studenter som allerede er på utveksling bes følge råd fra FHI, UD og lokale myndigheter i landet de befinner seg i. Disse studentene bes også registrere seg på UiS registrering og sjekkliste for studiereise og på UDs reiseregistrering om det ikke er gjennomført allerede.

______________________________________________

12/03-20 14.32
Studentparlamentsmøte avlyses
Studentparlamentet melder i en epost til parlamentsmedlemmene at møtet som skulle vært avholdt 31. mars ikke vil bli gjennomført. Arbeidsutvalget avlyser samtidig all unødvendig aktivitet til og med 8. april. AU vil opprettholde nødvendige funksjoner hjemmefra.

______________________________________________

12/03-20 14.25
Kollektivtrafikk skal opprettholdes
Busser og tog skal gå som normalt. Det sier helseminister Bent Høie på en pressekonferanse i ettermiddag. Grunnen er at ansatte med samfunnskritiske stillinger skal komme seg på jobb.

Alle som kan bes unngå kollektivtrafikk.

______________________________________________

12/03-20 13.25
SiS stenger sine kantiner
SiS Kafé melder i ettermiddag at de stenger alle sine spisesteder inntil videre. Unntaket er Optimisten som vil holde åpent, men uten sitteplasser.

Stengingen omfatter alle kantiner, inkludert Bokkafeen.

Også SiS Sportssenter stenges inntil videre. Abonnementer blir automatisk satt på pause.

______________________________________________

12/03-20 10.51 Oppdatert 12.08
UiS avlyser all fysisk undervisning med umiddelbar virkning
UiS avlyser all campus-basert på campus til og med fredag 3. april, opplyser ledelsen i en pressemelding. Alle fakultetene blir pålagt å legge til rette for mest mulig nettbasert undervisning, og bibliotek samt SiS Sportssenter blir stengt. Sistnevnte holder stengt fra klokken 16.00 i dag.

Alle studenter oppfordres til å arbeide mest mulig hjemmefra. Åpningstiden på campus blir avgrenset til 08.00 – 18.00.  Fakultetene er pålagt å vurdere unntak fra praksis, og vurdere alternativ tilpasning og gjennomføring av eksamen.

I tillegg til biblioteket og SiS Sportssenter stenges også Bokkafeen, Tappetårnet og Arkeologisk Museum. Alle arrangementer i regi av UiS blir utsatt eller avlyst, og både reise- og møtevirksomhet skal kun finne sted om det er kritisk for den daglige driften av universitetet.

SiS Kafe opplyser at deres spisesteder holder åpent inntil videre, med unntak av Bokkafeen. Daglig leder i SiS Kafé, Arve Kristiansen, forteller at de vurderer situasjonen fortløpende i samarbeid med UiS.

______________________________________________

12/03-20 10.51
Universitetsbiblioteket avlyser
Biblioteket ved UiS avlyser alle sine arrangementer inntil videre. Det som et ledd i universitetets smitteberedskap.

Alle planlagte kurs og veiledninger går likevel som normalt, skriver UiS på sine nettsider.

______________________________________________

11/03-20 22.24
VID avlyser undervisning
Heller ikke VID holder vanlig undervisning fra torsdag av. All undervisning vil i hovedsak avholdes digitalt. Små grupper kan unntaksvis ha undervisning, heter det på skolens nettsider. Alle VIDs campuser er fremdeles åpne for studenter.

Ansatte som kan bes ha hjemmekontor. Eksamen/disputas vil gjennomføres så langt dette er mulig.

______________________________________________

11/03-20 19.31
BI avlyser undervisning
Fra og med torsdag 12.mars avlyser Handelshøyskolen BI all ordinær klasseromsundervisning for å redusere smitterisiko av koronaviruset. Skolen legger til rette for alternativ undervisning på nett. Alle BIs campuser er fremdeles åpne for studenter. Det er ingen tilfeller der studenter eller ansatte har fått påvist smitte, skriver skolen på sine nettsider.

______________________________________________

11/03-20 19.07
Veronica Maggio-konsert utsatt
Folken opplyser i ettermiddag om at konserten ikke blir avholdt 18. mars. Dette er det eneste arrangementet med over 500 besøkende på Folken den nærmeste tiden. Folken jobber med å sette en ny dato, men venter med å varsle billettkjøpere til de har mer konkret informasjon vedrørende utsettelse, refusjon og ny dato.

______________________________________________

11/03-20 18.52
Nyhetsuka Utsnitt avlyser
Utsnitt, journalistikk og fjernsyn- og multimediestudentenes nyhetsprosjekt, avlyser de resterende to dagene av prosjektet. Det melder studentene selv på redaksjonens nettsider.

– På grunn av fare for smitte av Koronaviruset ser UiS seg nødt til å avlyse Nyhetsprosjektet, melder dekan Turid Borgen til Utsnitt selv.

______________________________________________

11/03-20 12.33 Oppdatert 13.30
Ikke lenger obligatorisk oppmøte
Det er ikke lenger krav til dokumentasjon for gyldig fravær fra obligatoriske forelesninger, forteller Veslemøy Hagen, utdanningsdirektør ved UiS. Undervisningen ved Universitetet har foreløpig gått som normalt.

Alle forelesninger med flere enn 500 studenter er avlyst, og nettbasert undervisning er iverksatt. Ved UiS er det kun to fag som har forelesninger med over 500 studenter. Studentene på Matematiske metoder 2 og Sannsynlighetsregning m/statistikk har blitt varslet.

Ved UiS er det i dag 6 studenter i karantene, mens 12 ansatte må holde seg hjemme. Ingen av dem er påvist smittet med viruset.

______________________________________________

11/03-20 12.06
SiS vurderer å stenge salatbarene
SiS Kafé forteller at de allerede har innført en rekke tiltak for å begrense smitterisikoen i deres kantiner. Det inkluderer skilting av helseråd, utplassering av håndsprit og innpakning av ferskvarer.

– Vi vurderer fortløpende situasjonen, i samarbeid med UiS og VID, forteller daglig leder i SiS Kafé, Arve Kristiansen.

De har også begynt å desinfisere kontaktflater som brusskap, mikroovn og bankterminaler omtrent en gang i timen. De har i tillegg redusert mengden mat i beholderne slik at maten roterer oftere, samt at skjeer og klyper byttes ut oftere.

Salatbarene har allerede pusteskjerm, men det vurderes fortløpende å stenge ned salatbarene og heller selge ferdige salater i beger. Denne beslutningen tas først i ettermiddag.

______________________________________________

11/03-20 08.40
Næringslivsdagene ved BI avlyser
– Det er med et tungt hjerte vi må avlyse Næringslivsdagene Stavanger 2020, skriver arrangøren på sine nettsider.

Næringslivsdagene skulle avholdes 18. og 19. mars, og hadde flere store navn på plakaten. Deriblant Petter Stordalen, Gjert Ingebritsen og Harald Rønneberg.

BISO kom med egne retningslinjer i går, og arrangøren følger disse. Studentorganisasjonen ved BI har bestemt å avlyse eller utsette alle “external events” på alle BIs campuser.

______________________________________________

10/03-20 16.02
Næringslivsmessen avlyst
MastØks Næringslivsmesse er avlyst som ledd i korona-beredskapen, skriver UiS på sine nettsider. Messen skulle arrangeres torsdag formiddag i Tjodhallen, og 115 hadde meldt sin ankomst i Facebook-arrangementet.

– Grunnet den høye smittefaren i regionen for viruset COVID-19 har komitéen til Næringslivsmessen i samråd med HHUiS dessverre sett oss nødt til å avlyse næringslivsmessen, opplyser leder i MastØk, Daniel Andrè Hamre Bjørnstøl.

Det er ingen planer om å gjennomføre Næringslivsmessen i sin vante form dette kalenderåret, da det er uvisst hvordan risikoen for spredningen av COVID-19 vil være i ukene fremover. Komitéen jobber nå for å begrense de økonomiske tapene som avlysningen av arrangementet har medført.

______________________________________________

10/03-20 12.02
Arkeologisk museum ved UiS avlyser
Museet varsler at de avlyser arrangementer med flere enn 50 deltakere som er rettet mot risikoutsatte grupper. Det i tråd med Stavanger kommunes vedtak. Dette fører til at tirsdagsforedragene 10., 17., og 24. mars går ut. I tillegg utsettes åpningen av utstillingen “Solkult. Myter. Mystikk. Bronsealderkvinna si verd”. Utstillingen vil få en ny åpningsdato senere.

______________________________________________

09/03-20 17.10
6 UiS-studenter i karantene
UiS opplyser i ettermiddag at seks av deres studenter sitter i karantene. I tillegg er det elleve ansatte som holder seg hjemme fra jobb. Universitetsledelsen kjenner ikke til at noen av disse skal være smittet av viruset.

Viruset har høy prioritet hos beredskapsledelsen og det vurderes fortløpende om situasjonen vil få følger for arrangementer i regi av UiS. Reiser i regi av Universitetet skal ikke gå til områder med vedvarende koronasmitte.

UiS har for øyeblikket to studenter i Nord-Italia, en i Milano og en i Siena. Det befinner seg ingen utvekslingsstudenter i andre områder med vedvarende smittefare.

Vår betyr praksistid for blant annet sykepleiestudentene. Disse bes av Universitet følge FHIs anbefalinger for helsepersonell.

– Alle eksamener går som normalt inntil eventuell annen beskjed blir gitt. Som det går fram av informasjonen på student.uis.no, ber vi studentene følge med på informasjon gitt både på Studentweb og Canvas når det gjelder eksamener og undervisning, opplyser Anne Selnes, direktør for kommunikasjon ved UiS.

UiS innførte søndag 14 dagers karantene for studenter som har vært i områder med vedvarende smitte. Disse retningslinjene har vært gjeldende for ansatte siden 3. mars. 14-dagers-regelen gjelder også alle innreisende til UiS som har vært i, eller kommer fra, disse landene.

______________________________________________

09/03-20 14.23
Stenger arrangementer
Sandnes følger i Stavangers spor og stenger inntil videre alle innendørs arrangementer med over 500 deltakere. Arrangører bes utsette arrangementer, eller tilpasse dem til forbudet. I likhet med Stavangers vedtak gjelder det kun innendørs arrangementer.

______________________________________________

09/03-20 12.37
VID avlyser store arrangement
Ledelsen ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger har bestemt seg for å avlyse alle større arrangementer i regi av dem. Det har blant annet gått utover en samling for givere ved skolen, som skulle vært arrangert søndag. Foreløpig går all undervisning som normalt.

– Vi er i høy beredskap og ser på alternativer i tilfelle situasjonen forverrer seg, forteller dekan Thomas Sundnes Drønen.

Et alternativ de har parat er et fullstendig nettbasert undervisningsprogram.

______________________________________________

08/03-20 22.30
Stenger arrangementer med flere enn 500 deltakere
For å begrense og forsinke mulig smitte av koronaviruset, har Stavanger kommune vedtatt å stenge alle arrangementer med flere enn 500 deltakere. Vedtaket vil gjelde for de to neste ukene, skriver kommunen på sine nettsider. I andre norske storbyer er taket satt til 1000 deltakere.

– Stavanger er en annerledes kulturby enn Bergen og Oslo, med færre store arenaer. Derfor vil en grense på 1000 publikummere ha begrenset effekt her. Vi har valgt å sette en grense på 500 for å aktivt begrense smittefaren, sier beredskapssjef Torstein Nielsen.

Vedtaket kan ifølge Stavanger Aftenblad gå utover Veronica Maggios utsolgte konsert på Folken 18. mars. Folken rommer nemlig 650 besøkende. Daglig leder Mariann Bjørnelv sier til avisen at de vil avgjøre dette mandag.
______________________________________________

08/03-20 18.40
UiS innfører korona-karantene for studenter
I likhet med andre universiteter og høgskoler i Norge, innfører også UiS karantene for studenter som har vært i områder med vedvarende smitte. Studentene i denne gruppen bes holde seg hjemme i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. 

Tidligere har UiS hatt tilsvarende karanteneregler for ansatte. Universitetet i Agder innførte tilsvarende regler 6. mars.

Folkehelseinstituttet opplyser at områdene med vedvarende spredning nå er følgende.
– Hubei-provinsen i Kina (Utbredt spredning)
– Iran (Utbredt spredning)
– Sør-Korea (Utbredt spredning)
– Nord-Italia (Utbredt spredning)
Østerrike: Tirol (Utbredt spredning)
– Fastlands-Kina (Lokal spredning)
Hong-Kong (Lokal spredning)
– Singapore (Lokal spredning)
– Japan (Lokal spredning)
______________________________________________

06/03-20 14.50
Student fikk midlertidig bosted etter koronafrykt
Én student har fått tildelt midlertidig bosted av SiS, etter at det spredte seg usikkerhet knyttet til vedkommendes helse blant beboerne i boligblokken studenten bor i.

– I dialog med studenten og UiS kom vi frem til at å flytte vedkommende til et eget sted var det lureste. Studenten har ikke symptomer og har testet negativt på tester, sier boligsjef i SiS, Øyvind Lorentzen.

Lorentzen presiserer at studenten ikke er isolert eller i karantene.
Les hele saken.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.