Er utestengt for eksamensjuks – sitter trygt i studentdemokratiet

0
Bordet i styrerommet i fjerde etasje i Arne Rettedalshus var i dag halvfullt under studentparlamentsmøtet.

Er utestengt for eksamensjuks – sitter trygt i studentdemokratiet

Ved en eksamen i vår ble en sentral person i Engasjertmiljøet i Stavanger tatt for eksamensfusk. Studenten er nå utestengt fra studiet sitt, men får fortsette som tillitsvalgt i sitt verv i studentdemokratiet. 

Tekst: Ole Jacob Strønen Riise Foto: Illustrasjonsfoto

Ifølge dokumenter SmiS har fått innsyn i gjennom en klagenemd, ble studenten tatt for fusk under en eksamen 23. mai 2018.

Under eksamenen oppdaget en eksamensvakt at studenten hadde en avskrudd telefon i baklommen. Mobilen ble deretter inndratt og forholdet rapportert.

I studentens forklaring kommer det frem at vedkommende ankom eksamenslokalet rett før prøven startet, og var dermed stresset. Av forglemmelse, glemte studenten å levere inn telefonen. I frykt for å bli tatt for fusk, valgte studenten å ikke levere mobilen til vaktene da eksamen hadde startet.

Under dialog med representanter for klagenemda i ettertid, uttrykker studenten anger, og mener telefonen burde blitt levert da vedkommende oppdaget den i baklommen.

Klagenemda konkluderte 26. juni med at studenten hadde handlet grovt uaktsomt. Straffen for forholdet ble et semester utvisning fra studiet og annullering av eksamenen.

Les også: Stor økning av fusk på eksamen

Ble valgt inn i vervet før eksamenen

Tross at personen ble tatt for fusk, får vedkommende fortsette i sitt betalte verv. SmiS har fått informasjon fra StOr-ledelsen om at studentdemokratiet er orientert om hendelsen og har hatt møte om saken tidligere i studieåret 2018/2019.

Gjennom anonyme kilder ble det også bekreftet at det ble fattet vedtak i saken, men hva vedtaket omhandlet er fremdeles unntatt offentligheten.

Hendelsen var derimot ikke uten konsekvenser. Gjennom undersøkelser av offentliggjort informasjon, har SmiS kommet fram til at studenten har mistet posisjonen i et mindre sentralt verv ved institusjonen vedkommende studerer ved.

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here