Sensur-saken: LMU vil utrede botsystem

0

Læringsmiljøutvalget (LMU) vedtok i dag å utrede et botsystem som skal foreslås for universitetsstyret, som tar en endelig beslutning. 

Å utrede og foreslå et botsystem ble vedtatt med fire stemmer mot forslaget, og fire som ikke stemte mot. På tross av dissens, valgte prorektor Dag Husebø ikke å bruke dobbeltstemme til å gå imot vedtak om utredning av botsystemet. LMU vil nå utrede et forslag til botsystem etter neste møte i mars.

Det var studentrepresentantene som la frem forslaget om botsystem som et ekstra tiltak under møtet til læringsmiljøutvalget i dag. De fire studentene var de eneste som var for, og fire ansatte stemte imot.

Disse stemte mot:
Prorektor Dag Husebø
Prodekan Brita Strand Rangnes
Fakultetsdirektør Lone Litlehamar
Representant for drift/infrastruktur Roar Huseby

Disse stemte ikke mot forslaget:
Studentmedlem Aleksander Egeli
Studentmedlem Emma Øren
Studentmedlem Anne-Marie Lund
Studentvara Sara Sunniva Jalali

Dette er sensursaken (lenke):

Over 3.000 eksamensresultater ble forsinket

Prorektor Dag Husebø brukte ikke dobbeltstemmen sin til å unnlate å vedta studentenes forslag om å utrede botsystem.

Til tross for at prorektor Husebø var i mot forslaget om botsystem, og brukte sin egen stemme på å stemme mot, brukte han ikke dobbeltstemmen sin.

– Dette er en viktig prinsippsak for studentene, og det er ikke riktig av meg å bruke min dobbeltstemme på å gå i mot dette, som de har arbeidet mye med. Jeg tror lite på den form for sanksjonering, men jeg tror heller ikke på å overkjøre studentene og å bruke den typen makt, sier Husebø.

– Fører til mer press på faglærerne

Sensur-saken har vært et diskusjonstema i LMU i hele 2017, og de ansatte og studentrepresentantene har lenge stått som to motpoler når det gjelder forslaget om botsystem.

Prodekan Brita Strand Rangsnes er faglærer, og mener det er flere sider av saken.

– Vi som er faglærere vet hva som ligger i det å vente på karakteren. Men disse ukene er hektiske for faglærerne. Man har gjerne sin egen undervisning, og er samtidig sensor og ekstern sensor. Det er en strevsom situasjon for ansatte også. Det er selvfølgelig ingen unnskyldning. Vi skal være klokkeklare på at studentene skal ha karakteren sin, men problemet med et botsystem er at det fører til mye ekstra press i en allerede presset situasjon. Men det kan jo hende at det er den pisken som må til, sier Strand Rangsnes.

Studentmedlem Aleksander Egeli mener at hun og de andre ansatte snakker ned på noe som skal være positivt.

– Botsystemet handler ikke om å legge press på den enkelte sensoren som ikke har tid, eller forsure livet for noen. Det er for å presse på fakultetene og sørge for at de har systemer for å håndtere dette. Botsystemet er en positiv ting. Får vi inn midler, så kan vi bruke pengene på læringsmiljøfremmende tiltak. Vi skal snakke dette opp, ikke rakke ned på det ved å kalle det “trusler”, sier Egeli.

Studentene Sara Sunniva Jalali, Anne-Marie Lund og Aleksander Egeli foreslo botsystem i et alternativt forslag.

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here