StOr har ordet: Demokratiet er viktigere enn noen gang

0

I kjølevannet av at Donald Trump faktisk ble valgt til president i USA er det lett å miste motet og, ikke minst, troen på demokratiet. Samtidig viser det også hvilken utrolig makt som faktisk ligger i demokratiet. Demokratiet sikrer folket rett og makt til å velge sin øverste ledelse, og gir folket mulighet til å vise etablerte sannheter og det politiske etablissementet fingeren.

Det amerikanske valget viser også at eksperter, analytikere og matematikere kan ta feil. Alle prognoser og analyser i forkant av valget tydet på seier til Hillary Clinton, hun måtte bare vinne et par vippestater, Florida den viktigste blant dem, så kom dette til å gå så fint. Ut av det blå vant Trump plutselig Michigan, en tradisjonelt blå stat, i tillegg tok han Florida og Ohio. Ohio er også interessant i et historisk perspektiv, fordi ingen republikansk kandidat har blitt president uten å vinne Ohio, så når Trump vant her var det en indikasjon på at han for alvor hadde en reell sjanse.

«Han har bygget valgkampen sin på fremmedfrykt, rasisme, proteksjonisme, klimaskepsis og skepsis ovenfor NATO for å nevne noe»

Som vi alle vet er Trump en kontroversiell kandidat på grunn av verdiene han har fremmet i valgkampen sin og ikke minst måten han har fremstått på. Han har bygget valgkampen sin på fremmedfrykt, rasisme, proteksjonisme, klimaskepsis og skepsis ovenfor NATO for å nevne noe. Han har sagt rett ut at mange gjeldende internasjonale avtaler i dag ønsker han å reforhandle og skepsisen hans til klimaendringene fører også til at USA fort kan gå i retning av å gå ut av Paris-avtalen, ettersom at Trump ikke har noen intensjon om å innfri noen som helst utslippskutt. Snarere tvert imot, ønsker han å øke utvinningen av fossile energikilder kraftig, noe som fort kan bety at flere kullgruver og oljefelt blir åpnet.

Med andre ord bryter Trump på mange områder med det som har vært den etablerte politiske trenden de siste tiårene med mer inkludering og integrering og mer global orientering. Trumps politiske virkelighetsforståelse har resonnert godt med den delen av befolkningen som har følt seg mest marginalisert over lenger tid, nemlig arbeiderklassen og den hvite middelklassen, folk som er faglærte og ikke har så mye utdanning. Det har også slått godt an blant eldre. Man ser den samme trenden her som ved «Brexit», at den hvite delen av befolkningen som er lavt utdannet og eldre stemmer på kandidaten eller alternativet som bryter med det etablerte politiske systemet, fordi de ønsker forandring. Samtidig sitter den yngre generasjonen igjen med svarteper fordi er de som må leve lengst med konsekvensene av valget de eldre har gjort for dem. Men det må også være mulig å si, i dette tilfellet som i «Brexit», at de yngre velgerne bærer noe av skylden selv, for mange av dem har latt være å stemme. Og totalt er det en overraskende stor del av befolkningen som har vært hjemmesittere også dette valget, de utgjør faktisk 49 prosent av den totale befolkningen, noe som er veldig urovekkende med tanke på hvor viktig dette valget var ansett for å være.

Det er det verste her, den stille majoriteten. Og hvis dere syns den er stor i USA-valget, så kan jeg meddele at den er enda større i studentvalget, her var det i år kun 16,7 prosent av studentene ved UiS som valgte å bruke stemmeretten sin noe som betyr 83,3 prosent ikke stemte. Demokratiet, og da valg, om det er studentvalg, lokalvalg eller stortingsvalg er din største mulighet som enkeltperson til å påvirke hvem som skal representere deg i demokratiske organer. Ikke la gamle og sinte folk avgjøre hvem som skal representere deg, bruk stemmeretten din!

Magne Bartlett, StOR-spalten.«StOr har ordet» er en spalte der leder for Studentorganisasjonen i Stavanger (StOr), Magne Bartlett, og nestelederne Victoria Walberg og Jørgen Sjøberg forteller hva de har på hjertet. Denne gangen er det Magne som har delt sine tanker.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here