Hvem skal stemmes inn i studentparlamentet?

0

Ved årets valg skal det velges inn 19 representanter i studentparlamentet, og i den forbindelse ble det avholdt listedebatt torsdag 22. oktober på Studentenes hus.

Tekst og foto: Marita Ramsvik.

StudentdebattListedebattandene fra venstre: Omaas Aslam, Aleksander Egeli, Sofie Birgitte Andersen, Solvor Multubakk, Jørgen Sjøberg og Konstantinos Trantzas.

I år er det seks lister som stiller til valg: Den Multikulturelle Liste, Moderat Liste, Liberal liste, Sosial Demokratisk Liste, Miljølisten og International Student Union (ISU). Kveldens ordstyrer var StOR-leder Anine Klepp. Hver av listene fikk presentere seg og sin liste med de viktigste sakene de står for.

Kjøttfrie mandager
Anine Klepp starter debatten med kveldens første temarunde; Miljø. Naturlig nok får Miljølisten ordet.

-Vi vil utforske det ukjente, og utfordre det velkjente. Vi vil gjøre det like praktisk og billig å ta buss til Universitetet, som å kjøre bil, starter Solvor Multubakk.

Ordstyrer forteller at Miljøpartiet ønsker å innføre kjøttfrie mandager, og spør om dette noe de tror studentene ønsker.

-Ja, det tror jeg. Dette er blant annet blitt prøvd ut i militæret og i Oslo kommune, så Universitetet vil ikke være den første store institusjonen som innfører dette, svarer Multubakk.

Forbedre undervisningskvaliteten
Videre fortsetter debatten med temaet undervisningskvalitet. Ordstyrer henvender seg til Moderat liste og forteller at de sier de ønsker bedre kvalitet på undervisningslokalene, og spør hvorfor de ønsker dette og hvordan det kan gjøres bedre.

-Vi vil legge til rette for at undervisningen skal følge tidene. Derfor ønsker vi at alle forelesninger skal være streamet, og dermed være tilgjengelige på nett for studentene som ikke er tilstede. Videre er det viktig at det monteres stikkontakter i alle forelesningssalene.

Liberal liste henter seg inn i debatten og påpekte hvor viktig det er med gode forelesere.

-Vi bør kurse foreleserne, og øke fokus på gode pedagogiske egenskaper, sier Sofie Birgitte Andersen.

Internasjonalt fokus
Ordstyrer henvender seg til ISU og forteller at de sier de ønsker at norske studenter skal utveksles. Deretter spør hun hvordan de vil få norske studenter til utlandet.

-UiS må få bedre forhold med universiteter i utlandet. Vi må også holde fagene oppdatert til en internasjonal standard, sier Konstantinos Trantzas.

Videre spør Anine Klepp Den multikulturelle listen om hvordan de skal bedre integreringen av internasjonale studenter på Universitetet.

-Vi må ha flere arrangementer på campus, slik at de kan få større muligheter til å bli kjent med flere studenter. Vi bør gjerne også ha flere alkoholfrie arrangementer, svarer Omaad Aslam.

Legge ned rettsvitenskap?
Ordstyrer retter seg mot Sosialdemokratisk liste. De vil ta en revurdering av studiet Rettsvitenskap, og Klepp spør om de er åpne for å legge det ned.

– Nei, det er ikke det vi mener. Men det er et problem slik studiet er i dag. Det er dårlige muligheter for å få jobb etter bachelorgraden er fullført. Det er også vanskelig å komme seg inn på master-studiet etterpå, sier Jørgen Sjøberg.

Sjøberg viser til en artikkel fra Dagens Næringsliv som fraråder folk til å søke på rettsvitenskap. Egeli fra moderat liste sier at UiS ikke har mastergrad i rettsvitenskap.

-Dette er noe som burde vurderes å innføre, fortsetter Sjøberg.

Enighet i listene
Ordstyrer spør listene og de ønsker et universitet uten busstilbud, men med mange parkeringsplasser, eller et universitet uten parkeringsplasser men med et godt busstilbud. Debattantene har i denne runden bare lov til å velge et av alternativene, uten noen form for forklaring. I denne runden var alle listene enige om at Universitetet er best tjent med et godt busstilbud.

Det er også en gjennomgående enighet i panelet om at flere undervisningsrom er viktigere enn et større grøntområde.

I kveldens siste dilemma spør Klepp om det skal satses på et levende sentrum, eller et levende Campus. Nok en gang var alle listene enige, og de vil prioritere å styrke det nåværende Universitetet på Ullandhaug.

Psykisk helse for studenter
I den siste delen av debatten fikk debattpanelet spørsmål fra publikum. Den første fra publikum ville vite hva listene har tenkt å gjøre med psykisk helse.

-Vi må øke psykologtilbudet, det er for lang ventetid, sier Andersen fra Liberal liste.

Aslam fra Den multikulturelle liste foreslår en avtale med en psykologtjeneste, mens Egeli fra Moderat liste sier at vi heller bør drive med forebyggende arbeid.

-Ensomhet og eksamenspress er noe mange studenter sliter med. Det har vært igangsatt arrangementer i forbindelse med dette tidligere, og det bør vi fortsette med, sier Multubakk.

Studentaktiviteter
Deretter spørres det fra salen hva listene vil gjøre med studentaktiviteter.

-Moderat liste vil utvide tappetårnet, i tillegg har vi medlemmer av listen vår som sitter i velferdstinget, noe som kan øke sjansene for innflytelse, sier Egeli.

-Vi må investere og utvide det vi har, og lage flere aktiviteter for enhver interesse, sier Trantzas fra ISU.

Miljøspørsmål
Neste spørsmål gikk til Miljølisten, der en fra publikum forteller at mange sentrale miljøpolitikere i Stavanger-området ønsker å flytte universitetet til sentrum, og lurer på om listen er uenig i dette.

-Vi mener det blir for dyrt å flytte Universitetet til sentrum. Da er det bedre å øke kollektivtilbudet til og fra campu. Dessuten er vi partiuavhengig, og er derfor ikke automatisk enig i hva andre miljøpartier i Stavanger mener, sier Multubakk.

Neste spørsmål til Miljølisten handler om hvorfor de ønsker en kjøttfri dag.

-Vi vil bevisstgjøre folk, kjøttindustrien er skadelig for miljøet. Kjøttfri mandag vil kunne gi UiS en symboleffekt som et grønnere universitet. I den store sammenheng vil dette kunne gjøre en forskjell, svarer Moltubakk.

-Vi trenger ikke en fast kjøttfri dag, men vegetartilbudet i kantinene bør økes, sier Andersen fra Liberal liste.

UiS i utvikling
Siste spørsmål fra salen gikk på universitetets utvikling, der spørsmålet handlet om at universitetet øker i et raskt tempo, og om UiS bør åpne for private aktører på campus

Jørgen Sjøberg fra Sosialdemokratisk liste har ikke tro på at dette kommer studentene til gode.

– Det er for tidlig å svare på, men jeg tror ikke studentene vil tjene på at private aktører kommer inn å tar penger fra SIS, sier Sjøberg.

-Vi vil ha det beste tilbudet for studentene, uansett om dette er private aktører eller ikke, sier Egeli fra Moderat liste.

Hvorfor stemme på akkurat din liste?
Som en avslutning på debatten får listene kort oppsummere hvorfor vi skal stemme på dem ved studentvalget 2015.

-Vi ønsker å gjøre Universitetet i Stavanger større, og mer velkjent internasjonalt. «If you have a vote in you, vote for ISU» sier Konstantinos Trantzas fra International Student Union.

-Vi vil bruke pengene på riktig måte. Vi vil ha eksterne sensorer, og ønsker at studiene kombinerer teori og praksis, sier Jørgen Sjøberg fra Sosialdemokratisk liste.

-Vi ønsker et grønt universitet. Vi skal kjempe for at UiS blir bærekraftig og etisk! Sier Solvor Multubakk fra Miljølisten

-Liberal liste ønsker digital eksamen, vi vil heve aldersgrense på studentkortet fra Kolumbus, vi satser grønt og vil styrke foreleserne pedagogisk, sier Sofie Birgitte Andersen.

-Vi ønsker å utvide UiS, vi vil styrke forelesere, vi vil bruke 20 millioner på å utvide tappetårnet, og ha muligheten til å spise kjøttboller på mandager, sier Aleksander Egeli fra Moderat liste.

-Vi ønsker parkering på UiS både for ansatte og elever, og økt kollektivtilbud. Vi vil øke sikkerheten med overvåking på biblioteket. Vi vil ha eksamensrelatert undervisning, og en oppussing av de gamle studentboligene, sier Omaas Aslam fra Multikulturell liste.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here