Disse stiller til studentvalget 2015

0

Lurer du på hva listene står for? Eller er du usikker på hvilken liste du skal stemme på? SmiS har tatt en prat med listelederne for å få en oversikt over hva som er viktigst for dem.

Tekst og foto: Pernille Sivesind Thomsen

Fra mandag 19.oktober til fredag 30.oktober kan du bruke stemmen din for å velge hvem som skal sitte i studentparlamentet. KLIKK HER FOR Å STEMME!

StOR har laget en oversikt over programmet til listene. Klikk på linkene for å lese mer om valgkandidatene. I høst er det seks lister som stiller til valg på UiS:

Den multikulturelle listen

Moderat liste

Liberal liste

Sosialdemokratisk liste

Miljølisten

International Student Union (ISU)

Ti kjappe spørsmål til listelederne

Moderat liste: Leder Aleksander Egeli

DSC_0388

1. Flere parkeringsplasser eller bedre kolletivtilbud?
– Ja, takk. Begge deler.
2. UiS samlet på campus eller spredt?
– Samlet.
3. Færre eller flere studieretninger på UiS?
– Flere.
4. Eksamen på papir eller på PC?
– PC.
5. Aktiviteter på Tappetårnet eller mer måtehold i form av andre aktiviteter?
– Vi ønsker flere alkoholfrie arrangementer (som f.eks idrettsturneringer), men vi vil ikke at det  skal gå på bekostning av Tappetårnet. Tappetårnet er viktig for oss og campus.
6. Økt studiestøtte eller flere studentboliger?
– Flere studentboliger.
7. Nytt Studentersamfunn eller styrke det gamle?
– Styrke det gamle.
8. “Streaming” av forelesninger eller tradisjonell undervisning i klasserom?
– Streaming.
9. Engelsk eller norsk undervisning/studieprogrammer?
– Begge deler!
10. Hva mener dere er den beste måten å styrke undervisningen på?
– Kvalitetssikre alle forelesere og gi dem grunndig oppfølging.

Liberal liste: Leder Sofie Birgitte Andersen

DSC_0392

1. Flere parkeringsplasser eller bedre kolletivtilbud?
– Bedre kollektivtilbud.
2. UiS samlet på campus eller spredt?
– Vi vil ha et helhetlig UiS, så selv om vi ikke har snakket så mye om dette i lista vår, så tror jeg det vil være bedre å ha et samlet campus.
3. Færre eller flere studieretninger på UiS?
– Verken det ene eller det andre. Vi vil utvikle de vi allerede har.
4. Eksamen på papir eller på PC?
–  PC.
5. Aktiviteter på Tappetårnet eller mer måtehold i form av andre aktiviteter?
– Begge deler.
6. Økt studiestøtte eller flere studentboliger?
– Flere studentboliger.
7. Nytt Studentersamfunn eller styrke det gamle?
– Det er kjekt at det skjer noe i byen også, så vi vil nok styrke det gamle.
8. “Streaming” av forelesninger eller tradisjonell undervisning i klasserom?
– Ja, takk. Begge deler. Streaming kan brukes i tillegg til tradisjonell undervisning. Da kan de som ikke kan være til stede på forelesningene få det med seg.
9. Engelsk eller norsk undervisning/studieprogrammer?
– Vi må tilrettelegge for internasjonale studenter, men vi vil gjerne ha begge deler.
10. Hva mener dere er den beste måten å styrke undervisningen på?
– Pedagogisk kompetanse hos foreleserne. En god pedagogisk base vil det øke kvaliteten på undervisningen. Vi ønsker også å satse på streaming og podcast fremover.

Miljølisten: Leder Shan Amin

DSC_0395

1. Flere parkeringsplasser eller bedre kolletivtilbud?
– Begge deler. Vi ønsker flere parkeringsplasser for elbil på UiS og å forbedre kollektivtilbudet.
2. UiS samlet på campus eller spredt?
– Det er mer praktisk å ha det samlet på ett sted når det gjelder bedre kollektivtilbud.
3. Færre eller flere studieretninger på UiS?
– Flere.
4. Eksamen på papir eller på PC?
–  PC. Vi ønsker digitalisering både i pensum og på eksamen. Miljøperspektivet med å spare papir er viktig for oss.
5. Aktiviteter på Tappetårnet eller mer måtehold i form av andre aktiviteter?
– Måtehold.
6. Økt studiestøtte eller flere studentboliger?
– Vi har mest fokus på å få bygget miljøvennlige studentboliger og effektivisere plassen, men både dette og økt studiestøtte er viktige saker.
7. Nytt Studentersamfunn eller styrke det gamle?
– Vi vil styrke det gamle. Det er mer effektivt å forbedre det vi har enn å bygge noe nytt.
8. “Streaming” av forelesninger eller tradisjonell undervisning i klasserom?
– Streaming.
9. Engelsk eller norsk undervisning/studieprogrammer?
– Det har vi ikke diskutert så mye, så det er vanskelig å gi et svar på.
10. Hva mener dere er den beste måten å styrke undervisningen på?
– Gjennom digitalisering. Ved streaming av forelesninger kan de som ikke har mulighet til å være tilstede likevel få det med seg. Det er også gode mulighet for å bruke e-bøker i flere fag, i stedet for å kjøpe store bøker der studentene kun har noe av det på pensum. Det er mange forelesere som ikke har satt seg inn i dette og det er kanskje derfor det ikke blir tatt i bruk. Vi må ha gode forelesere og holde det enkelt.

Den multikulturelle lista: Leder Taher Bastami og Esráa Akram

DSC_0402

1. Flere parkeringsplasser eller bedre kolletivtilbud?
– Vi satser på bedre kollektivtilbud, men ønsker også en bedre ordning for parkering, mellom studenter og ansatte.
2. UiS samlet på campus eller spredt?
– Samlet.
3. Færre eller flere studieretninger på UiS?
– Flere. Vi vil gjerne ha valgfag og flere studieretninger.
4. Eksamen på papir eller på PC?
–  Vi vil satse digitalt, og ønsker flere muligheter, som for eksempel flervalgsprøver.
5. Aktiviteter på Tappetårnet eller mer måtehold i form av andre aktiviteter?
– Vi har ikke noe imot Tappetårnet, men vi satser mer på aktiviteter uten alkohol. Vi ønsker mer friluftsaktivteter for eksempel.
6. Økt studiestøtte eller flere studentboliger?
– Begge deler. Vi ønsker økt studiestøtte, men vil også ha fokus på å oppussing av de studentboligene vi har.
7. Nytt Studentersamfunn eller styrke det gamle?
– Styrke det gamle. Vi ønsker å ta vare på Folken.
8. “Streaming” av forelesninger eller tradisjonell undervisning i klasserom?
– Streaming. Det er ofte mange studenter i forelesningene og det kan være vanskelig å holde fokus, da er det fint å kunne streame i stedet for. Det vil være et godt tilskudd til tradisjonell undervisning.
9. Engelsk eller norsk undervisning/studieprogrammer?
– Enten eller innenfor samme fag, fordi det kan bli litt mye med svensk, norsk, engelsk og dansk på pensum. Vi ønsker også at de grunnleggende studielinjene skal være på norsk fordi flesteparten av studentene her er norske. Utover dette kan det gjerne være på engelsk.
10. Hva mener dere er den beste måten å styrke undervisningen på?
– Forelesere med kunnskap og kompetanse. Det er også veldig viktig med studentassistenter som hjelper studenter på øvinger og kollekviegrupper. Timeplanene kan også planlegges bedre ved å ikke ha så store pauser mellom forelesningene.

Sosialdemokratisk liste: Leder Jørgen Sjøberg

DSC_0406

1. Flere parkeringsplasser eller bedre kolletivtilbud?
– Bedre kollektivtilbud.
2. UiS samlet på campus eller spredt?
– Både óg. Vi har et godt, samlet miljø på campus, men det er også fint at vi har Folken i sentrum.
3. Færre eller flere studieretninger på UiS?
– Vi må revurdere for eksempel rettsvitenskap for å se om studentene er tjent med formen det er lagt opp til, og det er alltid viktig å se etter attraktive muligheter for studentene. Vi må oppdatere studieporteføljen vår kontinuerlig.
4. Eksamen på papir eller på PC?
–  PC. Vi vil ha digitale løsninger.
5. Aktiviteter på Tappetårnet eller mer måtehold i form av andre aktiviteter?
– Begge deler. Vi ønsker flere idrettsturneringer og alternativer utenfor Tappetårnet, men vi ønsker å ha begge deler.
6. Økt studiestøtte eller flere studentboliger?
– Flere studentboliger. Vi syns det er viktigere med studentboliger fordi hvis studiestøtten øker kan det hende at leiemarkedet justeres opp etter dette.
7. Nytt Studentersamfunn eller styrke det gamle?
– Inntil videre vil vi styrke det gamle. På lang sikt ønsker vi å bygge et nytt ett i sentrum, med for eksempel Folken og Rogaland Teater.
8. “Streaming” av forelesninger eller tradisjonell undervisning i klasserom?
– Streaming. Det er noen som får forelesningene sine streamet allerede, men vi ønsker at det skal være likt for alle.
9. Engelsk eller norsk undervisning/studieprogrammer?
– Begge deler. Internasjonaliseringen er viktig, og pensum på engelsk er ikke nok til å utføre dette.
10. Hva mener dere er den beste måten å styrke undervisningen på?
– Utvikle foreleserne. De sitter med utrolig mye kunnskap, men ikke alle er like flinke til å lære bort. Pedagogisk utvikling av forelesere er en av våre hjertesaker i valgkampen.

International Student Union (ISU): Leader Konstantinos Trantzas

12177604_1116989861663501_1873559840_o

1. More parking spaces or better public transport?
Better public transportation, as we feel that this would not only be better for every student but also help people develop their environmental awareness
2. UiS gathers at campus or scattered?
We believe that it is better to have UiS gathered at campus, as it will save time for students and help them socialize easier.
3. Fewer or more student programs?
More student programs. We need our University to be expanded and more reputable around the world.
4. Exams on paper or PC
Even if this is a difficult question I would choose exams on PC. Of course we need training in paper as well, so as to cope with everyday problems but we are already in the digital era and we should continue our development towards this direction.
5. More activities on «Tappetårnet» or moderation?
We believe that we need more activities but more diverse, as well. We have students in our University with different interests and we have to help everyone socialize according to his tastes.
6. Boost the student loan or have more student dorms?
In ISU we feel that we need more, better located dormitories. For example students living in Sola, have always complaints about the long distance to UiS. Furthermore, not only do we need to provide students proper accommodation but also give them the opportunity to select via an online system the dormitory that fits better to their needs.
7. A new Student society or strengthen the old one?
– We do not need a new Student society as long as we strengthen the old one with more activities.
8. Streaming lessons or lessons in classrooms?
Both. Of course classrooms lessons are more direct and students can have a face to face contact with the studying environment, but streaming lessons are also useful in terms of revision or if someone is not able to attend a class for any reason.
9. English or Norwegian student programs?
Definately English. UiS is already an international university and by adding English student programs the university could attract even more great students around the world. Furthermore, that could help Norwegian students to be part of an international environment in their own country which could eventually make them familiar with the international environment of huge companies.
10. What do your list think is the best way of strengthen the lessons at UiS?
Of course there are many things that we can do to strengthen lessons, but probably the best way is digitalization that does not replace classroom lectures of course, but complements them. We need to implement interactive study guides for students on “It’s learning” that would make lecture be more about solving and discussing instead of “listening to someone”. 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here