Her er rektorkanidatene på UiS

1

Det står mellom to rektorpar til valget av ny rektor og prorektor på UiS, høsten 2015. Valget foregår mellom 27. oktober og 2. november 2015. Rektor og prorektor velges for perioden 1. januar 2016 til 31. juli 2019.

DSC_0371_edit

Rektorparet Einar Marnburg og Gro Johnsen

Einar Marnburg (59) er dekan/professor ved UiS og er født i Stavanger.

Utdanning
– 1.avd.rettsvitenskap
– Pedagogiskårsstudium
– Bachelor psykologi
– Siviløkonom
– M.Sc./cand.merc
– PHD/Dr.ing
– Dekanskolen, UHR

Jobberfaring
– Regnskapssjef, salgsselskap, 3 år
– Restaurantør, selvstendig, 2 år
– Økonomi-/daglig leder i familiebedrift, 6 år
– Lektor vgs, 2 år
– Amanuensis, 1.amanuensis, professor, siden 1990.
– Cornell University, gjesteforsker, 6 mnd

Styreverv
-Forskerforbundet, HiNT, 4 år
– Høgskolestyret NTDH (HiNT), 3 år
– Norsk hotellhøgskole, 4 år
– Editorial Board, Journal of Business Ethics, 5 år
– Journal of Scandinavian Hospitality and Tourism, 5 år
– SEROS, leder fra 2012 til i dag
– Styreleder/medlem/leder i flere mindre private selskapet

Gro Johnsen (57) er leder for institutt for matematikk og naturvitenskap og er født i Bergen.

Utdanning
– B.Sc. kjemi
– Pedagogikk
– M.Sc. mikrobiologi
– PhD
– Dekanskolen, UHR

Jobberfaring
– Lektor vgs, 2 år
– Instituttleder på UiS siden 2012
– Forsker, Norconserv (Nofima), 8 år
– Avdelingsleder, Næringsmiddeltilsynet, 10 år
– Stipendiat, Veterinærinstituttet, 3 år
– Fagansvarlig, IVAR IKS, 5 år
– Instituttleder på UiS siden 2012

Styreverv
– Rogaland Havbruksforum, styreleder, 6 år
– Norsk Kjemisk selskap, Rogaland, styreleder, 2 år
– MIKRO, styreleder, 6 år
– Norsk Forening for Mikrobiologi, 5 år
– Hå Biopark AS, 1 år
– Teknologifoum Rogaland, Teforo, 2 år
– Soroptimist International Norge, 2 år
– Norsk kjemisk selskap, hovestyre, 5 år
– Minorga Vekst AS, 3 år

Rektorparet Boyesen og Husebø

DSC_0382
Marit Boyesen (61) er nåværende rektor ved UiS og er født i Skien.

Utdanning
– Lærerhøgskole, Notodden
– Cand.Polit. sosiologi, NTNU
– Dr.polit.sosialogi, NTNU

Jobberfaring
– Lærer ungdomskolen
– Høgskolelektor Stavanger lærerhøgskole
– Forsker Rogalandsforskning/IRIS og Senter for atferdsforskning
– Prosjektleder etablering av mastergraden i Samfunnssikkerhet
– Førsteamanuensis i Samfunnssikkerhet
– Dekan SV-fakultetet
– Rektor ved UiS

Styreverv
– Hovestyret Forskningsrådet
– Universitets-og høgskolerådet
– Programstyrer  i Forskningsrådet RISIT, TRANSIK, BALANSE
– Stavanger Helseforening
– Seros
– SAFER
– Samarbeidsorganet Helse Vest
– NCE culinology

Dag Husebø (43) er leder av det universitetspedagogiske arbeidet ved UiS og er født i Stavanger.

Utdanning
– Cand.philol i religionshistorie, UiO
– PhD i utdanningsvitenskap, UiS

Jobberfaring
– Faglærer i religionsvitenskapelige emner og fagdidaktikk i bachelorprogram og lærerutdanninger ved HUM
– Rektor på NKI-fagskole, NæringsAkademiet
– Studie-og praksiskoordinator, IKS/IGIS
– Forsker i NFR-prosjektene ROM og RESPONS, og der europeiske REDI-prosjektet
– Leder for det universitetspedagogiske arbeidet ved UiS

Styreverv
– Nestleder, leder og medlem av styret i Viking FK, styremedlem i Viking Fotball ASA
– Leder og medlem av ulike faglige komiteer og råd hos UiS
– Representant i ECIU-styringsgruppe for innovasjon i undervisning og læring

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here