Hard kritikk til sykepleierutdanningen ved UiS

0

Den tidligere sykepleierstudenten, Elisabeth Eide, har gått hardt ut mot sykepleierstudie i et offentlig innlegg på sykepleie.no. Nå ønsker instituttlederen for Helsefag ved UiS å ta tak i problemene.

sykepleie (13)

Tekst: Marit Worpvik
Foto: Tore Myrstad

24. juni publiserte Eide et offentlig innlegg der hun kritiserte sykepleierutdannelsen ved Universitet i Stavanger (UiS). Den nyutdannede sykepleieren har lenge vært misfornøyd med  utdannelsen sin, og derfor valgte hun å publisere et offentlig innlegg hvor hun fortalte om sine egne opplevelser. Innlegget ble videre delt igjennom aftenposten.no og mange har valgt å engasjere seg i kommentarfeltene.

Tidlig misnøye

Eide sier at misnøyen oppsto tidlig i studiet, men at det ikke var like lett å klage da alt var så nytt.
– Det har vært misnøye gjennom hele studiet. Det første året var alt nytt og grunnleggende, og det var ganske greit. Siste halvdel av siste semester var det verste. I innlegget la jeg vekt på praksisperioden min, men det har vært mye som ikke har vært bra, forteller hun.

Hun mener rettningslinjene er uklare og at vurderingene er preget av personlige meninger. Eide mener også at veilederne gjør en minmal innsats for å hjelpe studentene.
– Veilederne burde være mer tilstede og være tilgjengelige. Slik som vi oppfatter det, så gjør de fleste veilederne det absolutte minimum. Få svarer på mail og ber deg heller ta det opp på veiledningsmøter. Det kan virke som at skolen ikke har retningslinjer de må forholde seg til. Det er opp til veileder å avgjøre om det man gjør er godt nok eller ikke, sier hun.

Den tidligere sykepleierstudenten mener at skolen trenger mennesker som har bedre kjennskap til dagens sykehus sine rutiner og praksis. Hun mener at de som jobber ved universitetet burde jobbe ved et sykehus en gang i blant for å holde seg oppdatert.
– Mange av sykepleierne vi har på skolen har ikke jobbet på et sykehus på mange år. Når vi kommer tilbake fra sykehuset og forteller hva vi har lært, så får vi beskjed om at det er feil, forteller Eide.

Tar tak i problemene

Kari Vevatne er instituttleder for helsefag ved UiS og tok kontakt med Eide, etter hun leste  innlegget hennes, for å arrangere et møte. Vevatne forteller at institutt for helsefag tar studentenes opplevelser alvorlig. Hun beklager at studentene kan oppleve seg krenket, og at studenter kan ha oppfattet deres vurderingskriterier som uklare.
– Jeg ha møtt Elisabeth og andre tidligere og nåværende studenter. Det må i denne saken også tilføyes at studenter har tatt kontakt med meg for å fortelle meg at de ikke kjenner seg igjen i innspillet hennes, sier Vevatne.

Hun forteller at lærerstaben har hatt flere møter hvor de har snakket om forebyggende tiltak i sånne situasjoner.
– Lærerstaben har hatt flere møter på bakgrunn av innspillet fra Elisabeth. Arbeidet er satt i gang på instituttet for å forebygge slike situasjoner som vi nå er i. I dette ligger også at vi ønsker å utvide møteplassene med studentene og legger opp til faste allmøter, sier instituttlederen.

Eide sier at hun tror ledelsen har alt å vinne på å holde møter med studentene, der elvene kan føle at de blir hørt.
– Tidligere elever er UiS sin beste reklame. Jeg vil absolutt ikke anbefale sykepleierstudiene sånn som det er i dag. Jeg har frarådet fremtidige elever å søke, men forhåpentligvis vil dette endre seg nå, sier Eide.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here