Hva vil politikerne med universitetet på Ullandhaug?

0

Tekst og foto: Metteliva Henningsen

Onsdag 26.august arrangerte Samfunnsviterne i Rogaland debatt på Folken. Bak fire svartmalte oljetønner stod representanter fra Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti klare for diskusjon.

11924824_10153550771967421_1362040033_o
«Oljenedturen er et vitnesbyrd på at regionen vår er sårbar. Et sterkt og mangfoldig universitet er viktig for innovasjon og næringsutvikling, og en levende studentby er en drivkraft i seg selv. Hva vil egentlig lokalpolitikerne våre med UiS?»

Dette var opplegget til kveldens debatt på Folken, hvor et øl-klissete gulv vitnet om byens mange studenter. Panelet bestod av Christine Sagen Helgø (H), Cecilie Bjelland (Ap), Christian Wedler (Frp) og Eirik Faret Sakariassen (SV).

Ser opp til store studentbyer
Ordstyrer Tom Hetland åpnet kvelden med å si at denne debatten kanskje er den viktigste i valgkampen etter oljedebatten. Alexandria Algard fra Stavanger Arkitektforening og økonomiprofessor ved UiS Klaus Mohn, stod for innledningen.

Begge trakk frem at det kreves nytenking rundt byutvikling, trivsel og tilgjengelighet. De viste til København, Århus, Bergen og Trondheim som suksessfulle studentbyer, og mener at Stavanger med fordel kan la seg inspirere av disse byene. Der er studentene en integrert del av bylivet og kan benytte byens tilbud mellom forelesningene. Ska dette bli en realitet i Stavanger, må det skje endringer, som krever noe mer enn det vanlige av lokalpolitikerne.

Økonomiprofessor Moen mener endringene går for langsomt.

– Vi må ikke bli for selvtilfredse, og vi må ikke ta enkle snarveier. Vi må velge det vanskelige – bare der er det vekst. Vi må våge å ta springet, for ikke å ende opp som en liten dritt, sa han.

Fremskrittspartiets Wedler stemte i, og pekte på at Stavanger virkelig må jobbe for å bli en studentby. Det mente han flertallet av partiene ikke har gjort.

Sosialistisk Venstrepartis Sakariassen ønsket gjerne mer debatt, og at debatten kommer inn til byen. Han ser København som forbilde, der alle kan være en Københavner.

– Alle kan være en Siddis, sa han

Mange interesser i spill
Det var uenighet om sentrum må flyttes opp til Ullandhaug eller om aktivitetene på Ullandhaug må flyttes ned til byen.

– Her er det mange interesser i spill, påpekte Arbeiderpartiets Bjelland.

Wedler (Frp) mener studenter bruker det de får, og så langt har UiS-studentene tilgang til café og bar på campus og Tou Scene og Folken i byen. Ifølge Helgø blir plassen på campus snart for trang, og hun mener der må legges mer til rette for studentene på Ullandhaug.

Algard fra Stavanger Arkitektforening mener tvert imot at studentene kan skape mer liv i byen. Noe som hun gjerne ser skje. Ordføreren mener studentene har andre ting å tenke på enn fritidsaktiviteter i byen.

-Studenter har ikke tid, de jobber hardt med studier og har andre jobber. De rusler ikke rundt i byen, går på kino eller padler kajakk. Det skal ikke være studentene som skaper livet i byen, sa hun.

-Stavanger kan ha studenter her i to, tre, fire år uten at de vet de har vært her (…) Vi vil ha andre end cruiseturister i gatene, supplerte Bjelland.

Etterlyser konkrete løsninger
Ordfører Helgø snakker om å stå sammen og ta utgangspunkt i det vi kan. Bygge stein på stein, fremfor å starte noe helt nytt.

Arbeiderpartiets Bjelland er mer opptatt av å sette tøffe rammevilkår for hvilken retning vi skal gå når det gjelder UiS. Hun er fascinert av Stanford University sin visjon om å finne de beste løsningene på verdens problemer og bygge opp lønnsomme forretningsmodeller. Bjelland etterlyser mer ryddighet og konkrete løsninger. Hun lurer på hvem som tar opp kampen pånytt når alle igjen er komt til enighet om at noe må gjøres. Hvem tar ansvaret for utviklingen, er det store spørsmålet for politikerne og fra kveldens fremmøte.

-Selvsagt vil UiS ha et sykehus, og spør du Helse Vest vil også de ha mest mulig sykehus. Fylkeskommunen må levere på kravene om god kollektiv trafikk, som ikke finnes per i dag. Stavanger kommune har høringsdistanser, men hvem tenker på byutviklingen, spurte hun ut i salen og til de andre i panelet.

Store deler av debatten gikk i hvem som har ansvar for å levere de konkrete idéene som trengs for å forny byen og skape sammenheng mellom områdene. Er det politikerne som må være visjonærene eller må UiS selv spille inn til politikerne om veien å gå?

Kritikk for panelsammensetningen
Panelsammensetningen fikk kritikk på sosiale medier da ingen representanter fra Venstre, Kristelig Folkeparti eller Miljøpartiet Det Grønne ble invitert til å delta.

-Til dere som spør hvorfor ikke alle er representert i panelet. Vi skulle gjerne hatt med flere partier i panelet men her har det vært en avveining for å få et panel på en håndterbar størrelse. Vi må nesten komme tilbake til hvordan sentrum i politikken best kan representeres denne kvelden, kommenterte arrangøren.

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here