Økt studenttrivsel i Stavanger

0

Tekst og foto: Anette Larsen

Velferdstinget i Stavanger la mandag frem resultatene fra årets helse- og trivselsundersøkelse blant studenter. Tallene viser en positiv utvikling.
– Stavanger og Sandnes tar innpå Oslo når det gjelder trivsel, sier tidligere leder av Velferdstinget i Stavanger, Caroline Seim Midtlien.

DSC_0357-1Helse- og omsorgsminister Bent Høie var til stede under presentasjonen mandag.

– Tallene viser at det har vært en positiv utviklingen, men det er fortsatt ikke bra nok. Resultatene fra undersøkelsen forteller at noe må gjøres og vi må ta tak i problemene, sier Midtlien.

Mandag presenterte Velferdstinget i Stavanger resultatene fra årets Helse- og trivselsundersøkelse (HoT). Undersøkelsen ble gjennomført i mars og 893 studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) deltok. Studentene ble spurt om blant annet personlig økonomi, boligsituasjonen og trivsel i studentbyen, i tillegg til spørsmål vedrørende helse.

Større engasjement
Utdanningsinstitusjonene som deltok var Universitetet i Stavanger, Misjonshøgskolen, BI Stavanger og Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes. Sist det ble foretatt en liknende undersøkelse var i 2010. Da ble Stavanger kåret til den dårligste studentbyen. Nå ser det ut til å ha endret seg.

– Resultatene viser at flere studenter trives i byen, og vi ser nå at Stavanger og Sandnes tar innpå Oslo når det gjelder trivsel og miljø, sier Midtlien.

Hun tror en årsak til den økte trivsel skyldes studentene selv.

– Vi har opplevd en vekst når det gjelder engasjement. Folk deltar på Folken og på Fadderopplegget, som er utrolig viktig for å få en god start. Engasjementet tror jeg har løftet opp miljøet i byen, sier Midtlien, som siden 2013 har jobbet med å få til en egen undersøkelse for Stavanger-regionen.

– Det var viktig for oss å sjekke hvordan studentene har det. Når det går mer enn fem år vet man ikke hvordan utviklingen har vært. Vi ønsket derfor å få tall på hva som har fungert og hva som ikke fungerer, slik at Velferdstinget kan jobbe for en bedre velferd blant studenter, sier hun.

Kommer dårlig ut
Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med TNS Gallup. Til stede under mandagens presentasjon var prosjektansvarlig Truls Nedregård fra TNS Gallup. Nedregård kunne fortelle om et resultat som går i riktig retning.

– Studentene i Sandnes og Stavanger tar innpå Oslo når det gjelder trivsel og miljø. Studentene trives godt i Stavanger, noe som er en stor forskjell fra 2010, sa Nedregård.

DSC_0353Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med TNS Gallup. Truls Nedregård fra TNS Gallup la mandag frem resultatene fra undersøkelsen.

64 prosent av de spurte opplyser at de er ganske eller meget fornøyd med studentbyen. Til sammenligning svarte 57 prosent det samme i 2010.

– Til tross for en positiv utvikling for Stavanger og Sandnes, kommer regionen dårlig ut når du sammenligner med resten av landet. Regionen er likevel på oppover når det gjelder tilfredshet, sa Nedregård.

Færre tilflyttere
I løpet av presentasjonen uttrykte både Nedregård og Midtlien bekymring for studentenes psykiske helse. Få studenter går til lege, er ofte ensomme og har sjeldent en fortrolig venn på universitetet.

– Et hovedproblem her er at Stavanger har mange studenter som fortsatt bor hjemme. De holder kontakten med miljøet der de bor, og dermed deltar de lite i miljøet på universitetet. For tilflyttere kan det derfor være vanskelig å bli kjent med lokale studenter, påpeker Midtlien.

Også helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) viste bekymring for det å være ung student i dagens samfunn. I en tale som Høie holdt for de fremmøtte i auditoriet snakket ministeren om viktigheten av å ha det bra som student.

– Livet handler om mer enn å prestere. Studenter må huske på å ha det bra. Selv husker jeg studietiden som noe av det beste, og jeg er misunnelig på dere som studerer i dag, sa Høie.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here