Leserinnlegg: Mobbeombud i kampen mot mobbing

0

KrF mot mobbingFra venstre: Bjørg Tysdal Moe (KrF), Ella Idsø, Hildegunn Fandrem, Unni Vere Midthassel, Anne Kristin Bruns (KrF) og Dagrunn Eriksen (KrF).

Hver uke er nesten 90.000 barn og unge involvert i mobbing. Det er 90.000 for mange. Cirka halvparten av de berørte barna forteller ingen om hva som skjer. Mobbing kan settes i sammenheng med en rekke helseplager som angst, depresjon og selvmordstanker hos de det gjelder. Jenter rapporterer om større plager enn gutter. Tidlig innsats er viktig for å forhindre at disse symptomene får satt seg. I dag finnes ingen type formell instans hvor barn, unge og pårørende kan henvende seg for å få hjelp.

Dagrunn Eriksen (KrF) har over lang tid hatt mobbing langt fremme i den politiske debatten. Stavanger KrF mener at et mobbeombud i Rogaland er viktig å få på plass for å redusere mobbing. Dette går Stavanger KrF, sammen med Rogaland KrF, til valg på ved høstens kommune- og fylkesvalg.

I april var nestlederne i KrF, Dagrunn Eriksen og Bjørg Tysdal Moe, sammen med leder for Stavanger KrF, Anne Kristin Bruns, på et møte med Læringsmiljøsenteret ved UiS. Gjennom dette møtet fikk vi kunnskap om nyere forskning rundt ulike former for mobbing. Ansikt til ansikt-mobbing er vel den formen for mobbing som er mest kjent for oss. Likevel ser man at når et barn blir utsatt for direkte mobbing, så er sjangsen for digital mobbing stor.

Omfanget av digital mobbing har økt siden årtusenskiftet. Fra å være lite utbredt sammenlignet med «vanlig» mobbing, har det økt kraftig. Den som blir utsatt for mobbing på nett blir nesten alltid også mobbet på vanlig måte. Selv om alle typer mobbing er belastende og vanskelig å leve med, tror man at digital mobbing kan skade enda mer. Mens man kan låse døren for vanlig mobbing, følger nettmobbingen med inn på rommet. Arbeider man for å stoppe vanlig mobbing vil det automatisk redusere nettmobbing.

KrF mener det haster å få på plass et mobbeombud for å redusere omfanget av mobbing. Vi vil at mobbeombudet skal være uavhengig av skolens adminstrasjon, og fungere som en instans for foreldre og elever når mobbesituasjoner oppstår. Mobbeombudet skal bistå den part som utsettes for mobbing slik at denne sikres rettferdig behandling etter de rettigheter lovverket gir. Mobbeombudet skal følge opp arbeidet mot mobbing i Stavangerskolen og påse at skolene har tilfredsstillende rutiner for å motvirke mobbing. Andre oppgaver for et mobbeombud er blant annet rådgivning til antimobbearbeidet i de lokale skolene. Vi ønsker at dette skal gjenomføres i samarbeid med Rogaland fylkeskommune.

Vi må stå sammen i kampen mot mobbing!

 

Leserinnlegg av Anne Kristin Vik Bruns, leder i Stavanger KrF.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here