Leserinnlegg: Studentboliger og Hermetikkfagskolen

0

Stavanger kommune har vedtatt å selge Hermetikkfagskolen, og i den forbindelse har enkeltpersoner, foreninger og politikere pekt på muligheten for at eiendommen bør tas i bruk til studentboliger.

Noen mener at Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) bør overta eiendommen, mens andre ser for seg en egen stiftelse lignende Blindern studenthjem i Oslo, og Singsaker i Trondheim.

Finansiering av studentboliger
Kunnskapsdepartementet (KD) bevilger årlig tilskudd til studentboligprosjekter i regi av studentsamskipnadene i landet. Forutsetningen for tilskuddet på kr. 300.000 pr hybelenhet/seng (HE) er en total prosjektkostnad innenfor kr 800.000 pr hybelenhet – inkludert eventuelle tomte- eller kjøpskostnader for eksisterende bygg. Overstiges dette beløpet, gis det ikke tilskudd. De resterende kr. 500.000 finansieres med husbanklån. Det er tilskuddet fra KD som gjør at leieprisene kan holdes på et nivå tilpasset studentenes økonomi.

Stavanger kommune bidrar
Stavanger kommune er godt kjent med kostnadsgrensene for bygging av studentboliger, etter å ha bidratt med tomter til flere studentboliger de siste fem årene. På Campus Ullandhaug er det bygget 450 nye sengeplasser, og i Bjergsted vil ytterligere 233 stå klare til innflytting til semesterstart i august. I tillegg ser vi i felleskap på tomter og områder til fremtidige studentboliger.

Hermetikkfagskolen
Politikere fra H, V, Krf og Ap har vært i kontakt med oss om Hermetikkfagskolen. De har også fått opplysninger om de økonomiske rammene for studentboligbygging. SiS har ikke mottatt noen offisiell henvendelse fra Stavanger kommune, og har derfor heller ikke vært på befaring. Det er Stavanger kommune sin kjennskap til de økonomiske rammene for studentboligbygging som gjør at SiS ikke har vært særlig involvert i saken.

Ut fra eiendommens beskaffenhet, vernebestemmelser og øvrige opplysninger som foreligger, er det urealistisk at en ombygging til studentboliger kan foretas innenfor de økonomiske rammene for finansiering av studentboliger.

 

Ellinor Svela

Adm. direktør SiS

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here