Vil ha et mer miljøvennlig UiS

0

Høsten 2014 var BI Stavanger den siste BI-skolen i landet som mottok Miljøfyrtårnsertifisering. Ved å iverksette flere enkle tiltak kan også UiS komme på sporet av en sertifisering.

Sykkel MILJØVENNLIG: Både buss og sykkel er miljøvennlige transportmidler. Foto: Martin Leigland.

 

Av: August Aamot, Martin Leigland, Anna Makepeace Berge og Helene Retzius (tekst)

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive bedrift på en lønnsom og miljøvennelig måte. I høst ble BI Stavanger den siste av BI-skolene i landet som mottok denne sertifiseringen, som regnes som et bevis på at BI driver miljøvennlig. I ett år har skolen arbeidet med å redusere energiforbruket sitt med fem prosent. Det finnes planer om å skifte til lavenergibelysning, de digitaliserer eksamen, og de fleste elevene går, sykler eller tar buss til skolen.

– Vi er utrolig stolte over at vi er den første høyere utdaningsinstitusjonen i Rogaland som har gjort dette, sier direktør Ragnhild Wiik på BI Stavangers hjemmesider.


Svarer ikke

Torfinn Ingeborgrud, universitetslektor ved det samfunnsvitenskapelige fakultet på UiS og bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne Stavanger, har sendt inn forslag til ledelsen ved UiS angående miljøsertifisering. Ingeborgrud foreslår at UiS kan utvide tilbudet om sykkelparkering, i tillegg til å flytte det vekk fra bilistene. Foreløpig har han ikke fått svar.

– Studenter står utenfor universitetet på bussholdeplasser i en halvtime for å ta buss, når de lett kunne syklet. Det bør gis mer informasjon om sykkelveier når semesteret starter for å oppmuntre til dette. Dette er noe andre universiteter har vært flinkere på, så UiS ligger ikke langt fremme på miljøfronten akkurat der, sier Ingeborgrud.

Han mener også det er synd at jorden rundt universitetet har blitt brukt til parkeringsplasser, som lokker enda flere studenter til å kjøre til skolen, framfor å gå eller sykle.

 

Tilrettelegging

Torleiv Bilstad, professor i miljøteknologi ved UiS, har også forslag til hvordan miljøsatsningen kan forbedres.

– Hadde det vært tilrettelagt for eksempelvis resirkulering, hadde vi benyttet oss av det. Når vi får ting tilrettelagt blir vi mer skikkelige hele gjengen, mener Bilstad.

Han mener enkle tiltak, som å skru av lys og PC-er som vanligvis står på hele døgnet, kan redusere utslippene til UiS.

 

Hva gjør UiS?

UiS har en egen Miljøhandlingsplan for hvert år, hvor det settes opp mål om hvilke tiltak universitetet vil iverksette, og hvordan disse tiltakene skal utføres.

– Planlagte tiltak for 2014 er eksempelvis en ny innendørs sykkelparkering med plasser til lading av EL-sykler. Universitetet har også planer om å skifte ut lyspærer og armatur til LED-lys som på sikt vil føre til sjeldnere utskiftning av pærer og mindre avfall, sier Gry Åse Tjørhom, senior HMS-rådgiver ved UIS.

Et annet mål er å forbedre busstilbudet til universitetet. I tillegg oppfordres studenter og personale til blant annet å lese og sende dokumenter elektronisk.

 

Mer miljøbevisste

I Miljøhandlingsplanen til UiS heter det at alt arbeid skal gjøres med respekt og omtanke for det ytre miljøet, samt bidra til en bærekraftig utvikling. SmiS har snakket med studenter ved universitetet, og Amund Kristoffer Sæter er en av dem som mener UiS kan bli bedre på resirkulering.

– Jeg synes ikke UiS er særlig miljøvennlig. Jeg mener vi burde resirkulere mer, og at det er for mange elever som kjører bil til universitetet. Kanskje universitetet rett og slett burde hatt mer fokus på miljøet, sier Sæter.

Bilde1STUDENT: Amund Kristoffer Sæter synes ikke UiS er et særlig miljøvennlig universitet.

Når det gjelder antall miljøsertifiseringer ligger oljebyen Stavanger dårlig an sammenlignet med de andre storbyene i Norge. Fra 2011 til 2013 var det kun en økning på tre bedrifter i byen som har Miljøfyrtårnsertifisering. I desember 2014 skal universitetet blant annet vurdere om universitetet ønsker å påbegynne arbeidet mot en Miljøfyrtårnsertifisering.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here