Psykisk helse på agendaen

0

kommentar_uis

I dette semesterets siste SmiS-avis har vi et særlig fokus på både studenters psykiske og fysiske helse, samt miljøet rundt oss. Studenter stresser og føler på press som aldri før. Blant studentene som deltok i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (ShoT) tidligere i høst, oppgir 13 prosent at de føler seg mye plaget av press og stress – særlig rundt eksamen. Blant studentene som oppgir at de har eksamensangst er antallet kvinner dobbelt så høyt som menn.

Selv om de kvinnelige studentene er i overtall representert blant dem som stresser i forkant av eksamen, er det likevel kvinnene som er flinkest til å ta imot hjelp. Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) har flere gode hjelpemidler på lager for å hjelpe studenter i vanskelige tider – det gjelder bare å ta dem i bruk, for både menn og kvinner.

På side seks i avisen kan du lese om professer Graham Thornicroft, som har forsket på stigmatisering og diskriminering av psykisk syke. Ifølge Thornicroft er dette verre hos de unge, og å snakke om sine problemer oppleves ofte som tabu. Dette er ikke noe nytt, men fortjener likevel å bli satt fokus på. Thornicroft mener problemet med diskriminering og stigmatisering kommer av manglende kunnskap, dårlige holdninger og fordommer, og det er jeg helt enig i. Vi må ta et konstant og bastant oppgjør med stigmatiseringen av psykiske lidelser.

Vi må ta et konstant og bastant oppgjør med stigmatiseringen av psykiske lidelser.

Samtidig sier flere av psykologene hos SiS at de ikke opplever psykisk helse som tabu blant studenter. Det er positivt. SiS-psykolog Janne Petra Telle tror flere slet mer før med å fortelle vennene sine om denne typen problemer. Hennes erfaring med studenter er at de i større grad enn før tør å snakke om hvordan de har det. Dette håper og tror jeg er tilfelle. La oss være åpne med hverandre, ingen skal måtte gå og bære på tankene sine alene.

Miljøet er et annet viktig tema som blir tatt opp i denne utgaven. Jeg kan rett og slett få lyst til å rive meg selv i håret av folk som mener det ikke er at faktum at global oppvarming skjer. BI Stavanger har det siste året tatt mange grep for å minske sine utslipp. For dette fikk de nylig Miljøfyrtårnsertifisering, og står med det støtt som et forbilde for andre utdanningsinstitusjoner og bedrifter som ønsker å gjøre det samme. Kanskje er det på tide at Universitetet i Stavanger også tar flere grep? Miljøfyrtårnsertifisering burde være et felles mål for alle universiteter, høgskoler og fagskoler i landet vårt.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here