Vil gjøre UiS mer tilgjengelig for alle

0
Arne Rettedal kantine

Fredag 24. oktober arrangeres temadagen «Universell utdanning» ved Universitetet i Stavanger.


Tekst: Ingvild Siglen Berger.
Foto: Arkiv.

 

Arne Rettedal kantine

24. oktober vil Universitetet i Stavanger (UiS) rette søkelyset mot universell utforming av universitetspedagogikk. Det skjer med temadagen «Universell utdanning».

– Universell utforming er en term som ofte forbindes med fysisk miljø, men begrepet betyr egentlig utforming av både omgivelser og produkt, slik at de kan brukes på en likeverdig måte av flest mulig mennesker, sier Anne Marit Aspenes, tilretteleggingskoordinator hos Enhet for Studentservice.

For UiS betyr det at idealet for studietilbudet og undervisningen er at studentene skal kunne gjøre seg bruk av tilbudene uten å oppleve at det er behov for tilrettelegging eller spesiell tilpassing.

– Universell utforming handler altså om å gjøre tilbudet vårt bedre for alle, fortsetter Marianne Eloïse Willems, som også er tilretteleggingskoordinator.

Tar grep

Hvert år arrangerer UiS en temadag rettet mot ulike aspekter ved universell utforming i høyere utdanning.

– I år ønsker vi å rette søkelyset mot universell utforming av universitetspedagogikk, og å inspirere både studenter og ansatte til å ta grep om egen hverdag gjennom en dag med åpne foredrag, sier Aspenes.

Med temaer som mindfulness, smart læring og mangfold i klasserommet er håpet å stimulere til debatt om hvordan en sammen kan jobbe mot en universelt utformet studiehverdag. Det offentlige Norge skal være universelt utformet innen 2025.

– Universell utforming handler om å gjøre tilbudene tilgjengelige for alle, og UiS tar grep for å nå denne målsettingen. Universell utforming er derfor et av satsingsområdene våre, sier Willems.

Studentene til gode

Temadagen, som vil foregå i Kjell Arholms hus, vil være åpen for både studenter og ansatte. Foredragsholderne er professor Arne Krokan fra NTNU, førsteamanuensis Dag Usebø fra UiS og Ph.D. Kjersti Tharaldsen fra Stavanger universitetssjukehus.

– Gjennom vårt arbeid vet vi at mange, både studenter og ansatte, forbinder begrepet universell utforming med fysiske forhold, og tenker at det dreier seg om tilrettelegging for studenter med ulike funksjonsnedsettelser. Faktum er at universell utforming av høyere utdanning er noe som vil komme alle studenter til gode, og at det handler vel så mye om god pedagogikk og ressursbruk, som fysiske omgivelser, sier Aspenes.

Formålet med temadagen er derfor å bidra til økt forståelse av begrepet, både blant ansatte og studenter. I år vil deltakerne også bli oppfordret til å ta grep for å oppnå bedre mestring av utfordringer som finnes både i studie- og undervisningssituasjoner.

– Det er dette vi håper å kunne bidra til når vi byr på noen av landets fremste som våre foredragsholdere, sier Willems.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here