Vil slå sammen Folken og Tappetårnet

0

Som tidligere StOr-leder og tidligere styremedlem i Tappetårnet vil Eirik Faret Sakariassen slå sammen Folken og Tappetårnet. – De burde være hverandres beste venner, sier Faret Sakariassen. 

Tekst og foto: Ingvild Siglen Berger

Sakariassen_ISBerger

På tide: Som tidligere StOr-leder og tidligere styremedlem i Tappetårnet mener Eirik Faret Sakariassen at det er på høy tid at Tappetårnet og Folken slår seg sammen.

– Dette er et forslag ment for å framprovosere en debatt som jeg synes burde vært tatt opp før, fordi jeg tror studentene kan tjene en del på at samarbeidet mellom Tappetårnet og Folken blir bedre, sier Sakariassen.

Som tidligere styremedlem i Tappetårnet og tidligere leder av Studentorganisasjonen StOr, mener han at Folken og Tappetårnet burde jobbe mer sammen.

– Det er ikke det at de samarbeider så dårlig i dag, men jeg tror de kunne vært tettere koblet. Min overordna mening er at de to burde slå seg sammen, sier Sakariassen.

Videre påpeker han at det ikke er snakk om å legge ned et av byggene, men at de organisatorisk kan tjene på å være under samme forening.

– Hvorfor skal vi i Stavanger ha to hus som jobber hver for seg, når de kan bli bedre sammen? spør Sakariassen.

Kan lære av hverandre 

Han peker på flere grunner til at en sammenslåing kan være gunstig.

– Den ene er at Folken representerer en stabilitet som Tappetårnet foreløpig ikke kan måle seg med, fordi Folken har ansatte i 100 prosents stillinger. De ansatte på Tappetårnet er studenter med jobben ved siden av studiet. Det er det nok fordeler med, og de som er der er veldig flinke, så dette er på ingen måte kritikk av de ansatte der. Tappetårnet har også bedre vilkår enn Folken fordi de ikke må betale husleie, fortsetter Sakariassen.

Han mener likevel at de ansatte på Tappetårnet ikke har de samme mulighetene som en administrasjon med fulltidsansatte.

– Folken har lang erfaring, og kjenner svingningene. De har hatt mange oppturer og nedturer, og nå er de på en opptur. Hvis tankene om å utvide Tappetårnet vinner fram vil de få behov for flere menneskelige ressurser, og da tror jeg at å gå sammen i en felles administrasjon og samtidig øke den kan være fordelaktig for begge.

Han tror også at begge husene kan lære mye av hverandre.

– Tappetårnet kan lære litt av Folken når det gjelder innhold, og i tillegg tror jeg at Folken har mye å lære av Tappetårnet. De har en felles fordel av å styrke hverandre på sine områder, sier Sakariassen.

Fristende tanke 

Styreleder hos Folken, Børre Jacobsen, innrømmer at Sakariassens tanker er både interessante og spennende.

– Det er klart at det er en fristende tanke for Folken å kunne ha en satelitt oppe på campus. Da ville vi enda lettere kunne kommunisert med studentene i det daglige og gjort mange flere oppmerksomme på tilbudet av studenkultur som vi har i sentrum. Hvis Folken kunne overtatt de meget gunstige betingelsene med gratis husleie i lokalene i Studentenes Hus, så ville det også kunne vært en god kilde til å styrke egeninntektene til Folken. Det er en kjennsgjerning at vi over mange år har slitt med for dårlige rammebetingelser, og dette kunne vært med på å bedre denne situasjonen, sier Jacobsen.

Han understreker imidlertid at Sakariassens utspill helt og holdent kommer fra Sakariassen selv, og at det ikke er noe som har blitt diskutert med Folken.

– Det er heller ikke en sak som har blitt diskutert av styret på Folken. Men vi fortsetter gjerne denne diskusjonen og jeg vil bringe den inn for styret på vårt neste møte, slik at vi kan komme tilbake med en klarere uttalelse når tankene er bedre forankret hos oss, sier Jacobsen.

Samarbeider bedre enn noensinne

Daglig leder hos Tappetårnet, Patrick Langeland, mener imidlertid at tiden for debatt om en mulig sammenslåing har kommet og gått.

– Det at man siden Tappetårnets åpning har prøvd å stille de to partene mot hverandre, eller i dette tilfellet «med hverandre», er vanskelig å forstå for administrasjonen i Tappetårnet, da det framstår som om man blander epler og appelsiner, sier Langeland til SmiS.

Langeland påpeker at et samarbeid med Folken er ønskelig, men at det er viktig å skille de to fra hverandre da de er to organisasjoner med svært ulik visjon.

– Der Tappetårnet ønsker å fasilitere lavterskeltilbud for studenter på campus på kveldstid, ønsker Folken å være en kulturinstitusjon. Samtidig opplever vi i Tappetårnet at samarbeidet med Folken er bedre enn noensinne, sier Langeland.

Særlig trekker han fram Folkens rolle under Fadder 2013 og 2014, i tillegg til Folkens  administrasjon, som en katalysator for det økte samarbeidet.

Blir vanskelig 

Langeland mener likevel at det å ha en felles administrasjon framstår som vanskelig.

– Ikke bare på grunn av plassering, men også fordi segmentet de to tilbudene tiltrekker seg er ulike. Vi ønsker at Tappetårnet fortsatt skal være av studenter for studenter, da det er dette som gir den lille puben særpreg, sier Langeland.

Sakariassen påpeker at forslaget om sammenslåing kun er ment i aller beste mening.

– Målet mitt er å styrke begge, og det tror jeg er mulig. Det minste jeg håper på er at de setter seg ned og prater sammen, kanskje ikke nødvendigvis at de går så langt akkurat nå som å slå seg sammen, men at de kan se på mye bedre former for samarbeid enn det som er i dag, sier Sakariassen.