Startet ny studentorganisasjon under Mars Institute

0

Den nye studentorganisasjonen Mars Institute Student Chapter (MISC) skal i samarbeid med Mars Institute sende studenter til NASA.

Tekst: Pia Hetland Foto: Privat

saresh_mohamad_MISC                                                                                                                                                   NASA: Leder i MISC, Saresh Mohamad.

– Jeg har alltid vært interessert i universet, og ble enda mer interessert da jeghørte på et foredrag som Pascal Lee, leder og en av grunnleggerne av Mars Institute, holdt her i Stavanger i 2011, sier Saresh Mohamad, leder i MISC.
I samarbeid med Christopher Hoftun, leder for Mars Institute Norway, har Mohamad startet den nye studentorganisasjonen som ønsker å jobbe for en
økt involvering av studenter i teknologiutveksling som skjer mellom olje- og romfartsindustrien.

– Vi vil prøve å synliggjøre forskningen som NASA og Mars Institute bedriver, og det samarbeidet de har med de lokale bedriftene som driver med
oljeteknologi. Vi står jo på studentsiden, og vil være en link mot universitetet og studentene, mens Hoftun og Mars Institute Norway fortsatt vil ha
hovedansvaret for de større prosjektene som er relatert til NASA og andre organisasjoner, samt den lokale industrien, sier nestleder i MISC, Håkon Sunde Bakka.

Internship i NASA
Studentorganisasjonen vil være underlagt Mars Institute Norway, og selv om den bare har eksistert i en måned har de allerede store planer videre. I første
omgang brukes tiden på å virkeliggjøre planen de har om å få sendt en student på internship til NASA.

– Internshipet er kjernen i hele MISC, og det som skiller oss mest fra andre studentorganisasjoner. I oppstartfasen vil vi bruke mest tid
på å videreutvikle planene i samarbeid med de ansvarlige for internshipprogrammet ved NASA. Etterhvert når det begynner å gå av seg selv vil vi har
mer tid til andre prosjekter, sier Sunde Bakka.

– Det er veldig vanskelig å få internshiper i bedriftene rundt Stavanger også, men dersom vi som organisasjon kan tilby det tror jeg nesten ikke det er noe som kan stoppe oss, legger Mohamad til.

Den nye studentorganisasjonen Mars Institute Student Chapter (MISC) skal i samarbeid med Mars Institute sende studenter til NASA.
Seas (ONS), som ble arrangert i Stavanger forrige uke. Et av hovedmålene var å komme i kontakt med potensielle samarbeidspartnere fra næringslivet,
og samarbeidspartnere som kan være med som sponsorer for NASAinternshipet.

– Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger, og med en gang vi nevner NASA så blir de jo ekstra interesserte, sier Mohamad.

Industrieksponering
Selv om MISC i første omgang vil jobbe med å ferdigstille det planlagte internshipet er det ikke bare romfartsindustrien de vil vie oppmerksomhet
til. De tror studentorganisasjonen vil kunne fungere som en kanal hvor studentene får mer kjennskap til industrien og næringslivet. De håper
etterhvert å få arrangere både foredrag og workshops i samarbeid med lokalindustrien.

– Vi håper å kunne nytte studentorganisasjonen mot å få til en litt tydeligere industrieksponering her ved universitetet, slik at studenter får
bedre kjennskap til de mer avanserte problemstillingene som finnes ute i industrien og la seg inspirere av det. Det er jo selvfølgelig ambisiøst, men vi
har allerede begynt å bygge opp et kontaktnett i industrien, sier Sunde Bakka.

Per nå har ikke MISC startet prosessen med å skaffe medlemmer til organisasjonen. MISC skal i hovedsak være et tilbud for å samle ingeniørstudenter
og studenter med teknisk bakgrunn.

– Nå vil vi synliggjøre oss her på universitetet, og få inn potensielle medlemmer som kan være aktuelle for internshippet til NASA. Ellers vil vi også fortsette med det arbeidet vi påbegynte under ONS med å få kontakt med bedrifter og følge dette opp videre, sier Mohamad.