Students at Risk ved UiS

0

Høsten 2015 starter Students at Risk, et prøveprosjekt som skal tilby utdanningsmuligheter til studenter fra andre land som mister sin studieplass grunnet politisk aktivitet. UiS har sagt ja til å bidra med studieplasser.

Tekst: Sofie Birgitte Andersen
Foto: Pressefoto/ Marit Sofie Strand

Politisk aktive studenter fra konfliktområder opplever å bli utvist fra universiteter og studier på grunn av sin politiske aktivitet. Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) er en organisasjon som jobber for studentrettigheter, og gjennom sitt arbeid hører de ofte at slike utvisninger foregår i store deler av verden, blant annet i Zimbabwe.
De bruker utvisning som verktøy for å stilne kritikk, sier leder av SAIH, Jørn Wichne Pedersen.
Prosjektet Students at Risk ønsker å engasjere norske utdanningsinstitusjoner til å ta i mot utviste studenter og gi dem en ny mulighet til utdanning. SAIH har mange samarbeidspartnere i prosjektet, og SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning) sitter med ansvaret for den konkrete utformingen.
Vi jobber med programmet nå, men trenger litt mer tid før det er klart, sier Ieva Serapinaite, rådgiver hos SIU.
Magdalena Brekke ved Internasjonalt Kontor har ansvar for Students at Risk programmet ved UiS. Hun er positivt innstilt til programmet.
Vi gleder oss til å ta imot studentene. UiS ønsker å delta i dette prosjektet, sier Brekke.

Jørn Wichne Pedersen pressefoto                                                                                                   Høye forventninger: Jørn Wichne Pedersen, leder i SAIH, håper at
                                                                                                   Students at Risk vil bli en permanent ordning.

Må være kvalifiserte
Brekke forteller at for å bli tatt opp til programmet er det klare krav om utvisning på bakgrunn av politisk aktivitet. I tillegg er det viktig at studentene er faglig kvalifisert.
Vi vil ha gode søkere og de må oppfylle opptakskravene, sier Brekke.
En stor utfordring er at det ikke finnes mange studietilbud hvor alle fagene undervises på engelsk. De aller fleste engelske studietilbudene er dessuten mastergrader. Sannsynligvis vil flere av de som søker seg til programmet kun ha en påbegynt bachelorgrad, og tilbudene vil dermed være relativt begrenset.
At det finnes så få engelskspråklige bachelorgrader er en utfordring, men jeg håper at Students at Risk-studenter vil kunne søke på alle. Det er først og fremst studenter på bachelor-nivå og lavere som blir utvist, sier Pedersen.
Sammen med SIU forsøker SAIH å finne en løsning på problemet med manglende studieplasser, noe som har vært et av prosjektets hovedprioritet de siste månedene.

Tilblivelsen av Students at Risk
I 2012 satt SAIH seg ned med Norsk Studentorganisasjon (NSO) for å lage et konkret forslag til utdanningsmuligheter for den aktuelle studentgruppen. Bakgrunnen til forslaget er, for øvrig, av tidligere dato.
Tanken om at noe måtte gjøres for denne gruppen studenter kom i kjølevannet av UNESCO-rapporten «Education Under Attack». Da skjønte vi at dette problemet hadde stor utstrekning. Det var verdt å jobbe for, sier SAIH-leder Wichne Pedersen.
For å få forslaget gjennom i Stortinget måtte SAIH drive kampanjearbeid. En viktig del av dette arbeidet var å få studenter til å engasjere seg. SAIH fikk slik med seg både lokallag og ungdomspartier. Wichne Pedersen håper at den vellykkede kampanjen kan oppmuntre studenter til å engasjere seg mer.
Norske studenter som har engasjert seg i å få til denne ordningen skal være stolte. Det beviser at studenters engasjement i Norge kan ha betydning for studenter i andre land. Jeg håper dette kan føre til at andre engasjerer seg, sier han.
Etter å ha engasjert blant andre NSO, fikk SAIH støtte fra alle ungdomspartiene, med unntak av Fremskrittspartiets Ungdom (FpU). Deretter ble både Trine Skei Grande i Venstre (V) og Dagrun Eriksen i Kristelig Folkeparti (KrF) engasjerte i saken. Skei Grande og Eriksen tok saken videre til Stortinget, noe som førte til at programmet også fikk støtte fra Høyre.
Da valget i 2013 startet hadde vi gjort et såpass grundig forarbeid at vi regnet med at forslaget ville gå igjennom uavhengig av valgresultat, forteller Wichne Pedersen.

Veien videre
UiS er ett av flere universitet som skal delta i Students at Risk-ordningen. SIU skal stå for den administrative delen, mens SAIH skal fortsette å delta i utviklingen av Students at Risk ved å sitte i en ekstern rådgivningsgruppe.
Både Emilie Wilberg fra NSO, som har jobbet mye med ordningen, og jeg sitter i en ekstern rådgivningsgruppe som vil være viktig for å sikre at ordningen blir som tiltenkt. Vi er godt fornøyde med SIU som har tilrettelagt for dette arbeidet, sier Wichne Pedersen.
I første omgang er Students at Risk en prøveordning, men SAIH har høye forventninger til prosjektet.
Vårt mål er at dette skal bli en permanent ordning hvor det kommer minimum tjue studenter i året, men aller helst bør det tas inn flere. Jeg er overbevist om at det er en ordning som vil ha stor betydning både for studentene og for landene de er fra. Studentene skremmes vekk fra aktivisme fordi de står på bar bakke hvis de blir utvist. Jeg håper dette kan være en ordning som gir håp til disse studentene, sier Wichne Pedersen.

 

Fakta: Students at Risk
– Finansierers av Utenriksdepartementet.
– SIU administrerer Students at Risk.
– Ordningen er et pilotprosjekt fra 2014 til 2016.
– Studentene kommer fra land som er på OECDs liste over land som kan motta offisiell utviklingsbistand.
– Studentene skal returnere til hjemlandet etter fullførte studier.