Vil bedre studentenes boligsituasjon

0

Mangel på studentboliger og høye leiepriser fører til at flere studenter ved UiS fortsatt står uten bolig. Politikerne er enige om at noe må gjøres med problemet, men klarer ikke å bli enige om hvordan det skal løses.

Tekst: Pia Hetland Foto: Presse

Atle Simonsen_pressefotoAtle Simonsen, Formann i Fremskrittspartiets Ungdom: « Jeg syns det er direkte synd at nye studenter som ønsker å studere i Stavanger velger byen bort fordi de ikke finner seg bolig eller ikke har råd til de høye leieprisene.»

– Hver eneste sensommer gjentar det seg. Etterspørselen etter sentrumsboliger er enorm, og stadig flere studenter er avhengig av økonomisk hjelp fra foreldre eller deltidsjobb for å få hverdagen til å gå rundt. Økt stipend hjelper, men mer må til, sier Atle Simonsen, formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).

For selv om det bygges flere studentboliger enn noen gang, opplever mange studenter at det er problematisk å skaffe seg studentbolig. Studentsamskipnaden i Stavanger har et mål om å dekke 20 prosent av boligbehovet for studentene, men per i dag dekkes bare 14,14 prosent. Med nærmere 11.000 studenter og 1538 studentboliger blir det kamp om beinet.

– Jeg syns det er direkte synd at nye studenter som ønsker å studere i Stavanger velger byen bort fordi de ikke finner seg bolig eller ikke har råd til de høye leieprisene, sier Simonsen.

Skuffet over regjeringen
Også Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet (Ap) er enig med sin politikerkollega om at politikerne har et ansvar for å bedre studentenes boligsituasjon, og han er skuffet over at regjeringen ikke har gjort noe for å bedre boligsituasjonen allerede.

– Selv om regjeringen ikke har gjort store kutt fra det statsbudsjettet den rødgrønne regjeringen la frem i 2013, har de heller ikke satset mer på byggingen av studentboliger. I tillegg har de fjernet forslaget om elleve måneders studiestøtte. Dette bedrer ikke studentenes økonomiske situasjon, sier Tvedt Solberg.

Slik finansieringen av studentboligbyggingen er per i dag, så er det Kunnskapsdepartementet som hvert år tildeler studentsamskipnadene penger til utbygging av nye studentboliger. I tillegg finansieres boligene ved hjelp av lån fra Husbanken. Hvor mange boliger som kan bygges er derfor avhengig av hvor mye penger regjeringen gir til studentsamskipnadene.

Politikernes feil at det er mangel på boliger
– Mangel på studentboliger er i bunn og grunn politikernes feil. De har over tid utviklet et system som gjør at antall boliger ikke vokser like fort som antall studenter, til tross for at det satses mer penger på utbygging enn noen gang, sier FpUs Simonsen.

Han mener systemet har mye av skylden for at flere studenter mangler bolig, og Simonsen har et ønske om at også private aktører skal kunne tildeles penger for å bygge studentboliger.

– Den rødgrønne regjeringen satte ideologi framfor nye løsninger da de nektet offentlig støtte til private aktører. Jeg håper vår nye regjering avskaffer monopolet på bygging av studentboliger. Det viktigste er at studentene får et sted å bo, ikke hvem som har vært byggherre, sier Simonsen.

Feil at private aktører får penger
Tvedt Solberg er uenig i forslaget fra Simonsen, og mener det blir feil dersom private aktører bevilges penger fra staten. Per i dag er det studentsamskipnadene som står for drift og utleie av studentboligene, og leieinntektene holdes derfor innenfor studentsamskipnaden og går indirekte tilbake til studentene.

– De pengene som staten gir til bygging av studentboliger er penger som studentene selv skal råde over. Pengene skal ikke gå i lommene på private, det vil være et misbruk av skattebetalerne sine penger, mener Tvedt Solberg.

– Det er ingen som hindrer private aktører fra å bygge studentboliger, men dette må gjøres uten statlig tilskudd, legger han til.

Selv om byggingen av antall studentboliger økte under den rødgrønne regjerings-perioden vil Solberg ha mer bevissthet rundt behovet for flere studentboliger, og mener at den blå-blå regjeringens prioritering av penger i neste års statsbudsjett er viktig.

Vil presse på
– Som opposisjonsparti vil Ap nå presse på den blå-blå regjeringen slik at målet om å bygge 3000 nye studentboliger hvert år kan nås. Vi ønsker at det snarlig vedtas en opptrappingsplan på Stortinget, hvor politikerne sammen går inn for å nå dette målet, sier Tvedt Solberg.

Opptrappingsplanen er allerede fremmet for Stortinget, og skal tas opp på nytt under statsbudsjett-forhandlingene på Stortinget i høst.

– En vedtatt opptrappingsplan med Stortinget bak vil fungere mer forpliktende og gjøre arbeidet med videre bygging av studentboliger mer forutsigbart. Studentsamskipnadene vet aldri helt sikkert hvor mye de får tildelt av midler til byggingen hvert år, mener Tvedt Solberg.

Debatten rundt hvorvidt private aktører bør få statlige midler eller ikke har pågått lenge, og både Høyre og FrP har tidligere uttalt at de ønsker å åpne for en slik ordning.

– Det som er viktig er at studentene får en studentbolig å bo i. Vi må tenke kreativt og trenger næringslivet med oss dersom vi skal lykkes fordi staten ikke klarer dette alene. Vi har FrP i ryggen, og skal også ta dette videre i møte med Kunnskapsministeren ved neste anledning, avslutter Atle Simonsen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here