SmiS beklager

0

I forrige utgave av SmiS ble det publisert en artikkel hvor styreleder hos Tappetårnet, Patrik Bakke, uttalte at han var skuffet over Velferdstinget (VT). SmiS beklager at VT ikke fikk komme med et motsvar på uttalelsene fra Bakke.

C_midtlien_m_kurander

Bakkes uttalelser kom i forbindelse med saken SmiS skrev om revideringen av retningslinjene for å søke arrangementsstøtte, som Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) for tiden jobber med. I den anledning ba SiS VT om å utarbeide et høringssvar til retningslinjene. Høringssvaret ble gjennomgått under forrige møte i Velferdstinget, onsdag 7. mai. I høringssvaret har VT utarbeidet et forslag til endringer som de mener SiS bør gjøre med de reviderte retningslinjene. I tillegg til høringssvaret leverte VT to sider med begrunnelser til hvorfor de mener SiS bør gjøre disse endringene.
− Vi har gått gjennom alle punktene i retningslinjene til SiS. I tillegg til forslagene til endringer, har vi også et ønske om å organisere punktene på en annen måte som vi tror vil gjøre det lettere for studentene å forstå punktene, sier Caroline Midtlien, leder i VT.

Midtlien påpeker at det er viktig å skille mellom SiS sine forslag til revideringer av retningslinjene, og de forslagene VT fremmer i sitt høringssvar. Dette skillet skapte allikevel noe forvirring under Velferdstingsmøtet hvor høringssvaret ble gjennomgått.
− Under møtet ble det veldig fokus på SiS, noe som førte til at våre meninger rundt revideringen kom lite frem. Jeg syns det er synd at det ble slik, sier Midtlien.

Bakke hadde håpet at VT, i sitt høringssvar, ville gå i mot SiS på noen av de mer kontroversielle endringene som SiS har foreslått til nye retningslinjer. Dette ble imidlertid ikke tilfellet, ifølge Bakke.

− Bakke kan få lov til å mene det han vil. Han er en engasjert person, som ønsker å få frem det han mener er best for studentene, sier Midtlien.

I etterkant av møtet har også StOr utarbeidet et høringssvar til SiS sin revidering av retningslinjene. StOr representerer alle organisasjonene som er tilknyttet UiS, og Midtlien tror at høringssvaret tar hensyn til dette. Hun tror også at dette høringssvaret vil være mer i tråd med de ønskene Bakke og andre fremmet under Velferdstingmøtet.

Slik arrangementsstøtten fungerer i dag er det ikke noe tak på hvor mye støtte som kan utdeles i løpet av et skoleår. Dette bekymrer Midtlien.
− Det er ingen begrenset pengepott, men dersom det går mer penger til arrangementsstøtte vil dette gå utover andre tjenester som studentene får gjennom SiS, som for eksempel helserefusjon og velferdsmidler, sier Midtlien.

I AU til VT sitt høringssvar stod det, i likhet med SiS sine reviderte rettningslinjer, at det skulle settes en grense for hvor mange ganger samme organisasjon eller studenter kan få innvilget støtte som er et nytt punkt i retningslinjene. Det var dette som fikk Bakke til å reagere. Etter velferdstingsmøtet ble det strøket fra høringssvaret å sette en grense for organisasjoner, det ble derimot satt en grense for hvor mange ganger private studentgrupper uavhengig av en organisasjon kan søke. Her ble den foreslåtte grensen satt til 4.
− Dette er for å unngå at pengene brukes opp av de samme studentene som gjentatte ganger arrangerer mindre inkluderende arrangementer som pizzakvelder og lignende. Slike arrangementer er ikke inkluderende for størsteparten av studentene, sier Midtlien.

VT ønsker også å legge til rette for at studentene som får innvilget arrangementsstøtte, i den grad det er mulig, benytter seg av tilbud og tjenester som tilbys av SiS. På den måten vil pengene holdes innenfor organisasjonen, og slik sørges det for at det opprettholdes midler til studentene.

Hvilke retningslinjer som blir gjeldende vil avgjøres under et nytt møte i SiS den 18. juni. Både Midtlien og Bakke har uttrykket at de vil møte opp i forkant av møtet for å kunne fremme sine forslag for SiS-styret, én siste gang.
– Møtet går for lukkede dører, men jeg vil oppfordre alle studenter som har en mening om arrangementsstøtten, om å møte opp i forkant av møtet, avslutter Midtlien.