Her er søkertallene til UiS

0

UiS har 4893 primærsøkere til 2051 studieplasser i det nasjonale opptaket og er med dette den fjerde mest søkte institusjonen per studieplass av landets åtte universiteter. Tallene fra lokalt opptak og internasjonalt opptak ved UiS er også offentlige i dag.

UiSiSolnedgang_SSkjerping

Det nasjonale opptaket, Samordna opptak, som inkluderer grunnstudier og femårige masterutdanninger ved UiS, har i gjennomsnitt 2,4 primærsøkere per studieplass. Primærsøkere er søkere som har UiS som førstevalg. Det er NMBU (Ås), UiO og NTNU som har flere primærsøkere per studieplass enn UiS.

1615 internasjonale primærsøkere kniver om 204 studieplasser i det internasjonale opptaket ved UiS, som i gjennomsnitt har åtte primærsøkere per studieplass.  Totalt er det 2361 søknader fra internasjonale studenter.

Det lokale opptaket har 3852 søkere til 1074 studieplasser, som i gjennomsnitt utgjør 3,6 søkere per studieplass. Dette er søknader som behandles av UiS og omfatter toårige masterstudier og påbyggings- og videreutdanninger.

Endringer fra i fjor

UiS har de siste årene kunnet skilte med rekordstor søkning. I år har det imidlertid vært en omlegging av søknads- og opptaksrutiner for internasjonale studenter ved UiS.

– Endringene gjør at årets søkertall for internasjonale studenter ikke kan sammenlignes med tidligere år. Hensikten med omleggingen har vært å øke andelen motiverte og kvalifiserte søkere og effektivisere opptaksarbeidet internt, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes ved UiS.

Det lokale opptaket omfatter studier som ikke har opptak hvert år. I år tilbys det totalt sett færre studier i dette opptaket enn i fjor. Søkningen til det nasjonale og det lokale opptaket er likevel omtrent på nivå med fjorårets søkertall, med en liten nedgang på henholdsvis en prosent og 1,7 prosent for de to opptakene.

De mest populære studiene

I det internasjonale opptaket er det disse studiene som har flest primærsøkere: Offshore Technology, NOMSA (Norsk språk og kultur for fremmedspråklige), Petroleum Engineering, Computer Science, International Hotel and Tourism Leadership og Petroleum Geoscience.

 

UiS-studier med flest primærsøkere per studieplass i det nasjonale opptaket

Studium Primærsøkere per studieplass  (antall primærsøkere

  i parentes)

Rettsvitenskap, bachelor          7,3     (257)
Industriell økonomi (petroleums-teknologi), 5-årig master          6,5     (84)
Industriell økonomi(elektro, maskin, bygg, data, kjemi & miljø), 5-årig master          6,0     (60)
Petroleumsteknologi, bachelor          4,9     (291)
Petroleumsteknologi, 5-årig master          4,5     (159)
Økonomi og administrasjon, siviløkonom, 5-årig master          4,5     (134)
Offshoreteknologi, 5-årig master          4,5     (67)
Petroleumsgeologi, bachelor          4,3     (85)
Informasjonsteknologi, 5-årig master          4,2     (42)
Kroppsøving/idrett, årsstudium          4,0     (79)

 

UiS-studier med flest antall primærsøkere i det nasjonale opptaket

Studium Antall primærsøkere(studieplasser i parentes)
Sykepleierutdanning, bachelor            459    (210)
Økonomi og administrasjon, bachelor            454    (120)
Petroleumsteknologi, bachelor            291    (60)
Sosialt arbeid, bachelor            268    (80)
Rettsvitenskap, bachelor            257    (35)
Barnevern, bachelor            180    (100)
Petroleumsteknologi, 5-årig master            159    (35)
Reiselivsledelse, bachelor            152    (80)
Økonomi og administrasjon, siviløkonom, 5-årig master            134    (30)
Sosiologi, bachelor            130    (80)

 

Studier med flest antall søkere i det lokale opptaket ved UiS

Studium         Antall søkere(studieplasser i parentes)
Økonomi og administrasjon, 2-årig master            445    (80)
Samfunnssikkerhet, 2-årig master (SV)            320    (40)
Praktisk pedagogisk utdanning, heltid            256    (50)
Praktisk pedagogisk utdanning, deltid            215    (60)
Endringsledelse, 2-årig master            192    (40)
Utøvende musikk, bachelor            188    (30)
Industriell økonomi, 2-årig master            154    (30)
Sykepleierutdanning, bachelor, deltid            151    (30)
Elektro, bachelor – Y-veien            151    (20)
Barnehagelærerutdanning, bachelor, deltid            146    (50) 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here