Sykkeldag på UiS

0

Onsdag 9. april inviterte Norsk hotellhøgskole til åpen dag med sykkelarrangementet “Studenter på hjul” i Ellen og Axel Lunds hus på UiS.

Av: Anders Rage

Det var mange spennende aktiviteter på programmet med blant annet utstilling av sykler og utstyr, personlig tilpasning av medbragte sykler og foredrag om Tour des Fjords og Nordsjørittet. Dagen ble deretter avsluttet med en gratis spinningstime på SiS Sportssenter.

Samarbeid med næringsaktører
Med arrangementet ønsker NHS å oppfordre studenter og ansatte ved UiS til økt bruk av sykkel i hverdagen, som et mer miljøvennlig og bærekraftig alternativ til bilen.

Initiativet “Studenter på hjul” er ment som en innføring i arrangementsledelse for masterstudentene ved internasjonal hotell- og reiselivsledelse, som en del undervisningen i faget “Event and Meeting Management”.  Opplegget er arrangert i samarbeid næringsaktørene Nordsjørittet, Tour des Fjords og Spinn Sykkelshop, i tillegg til UiS sitt eget bedriftsidrettslag og SiS Sportssenter.

Hensikten er at studentene skal få komme i direkte kontakt med relevante aktører i næringen og få lære mer om deres arbeid og suksesshistorier.