Lettere å kombinere barn og studier

0

Regjeringen vil lovfeste studenters rett til utsatt eksamen i forbindelse med fødsel. Dette vil sikre at studenter i denne situasjonen får de samme rettighetene som også gjelder i arbeidslivet. Det forteller kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

uis-logo_martinarneberg

–Jeg mener det er viktig å gjøre det lettere å kombinere barn og studier, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: Marte Garmann

 Oppretter fuskeregister

Regjeringen foreslår også å opprette et register som skal inneholde informasjon om utestengingsvedtak, Register for utestengte studenter (Rust).

Registeret skal hindre at studenter som er tatt i fusk får anledning til å ta eksamen ved andre utdanningsinstitusjoner.

Tvungen avslutning av doktorgradsutdanningen
Regjeringen foreslår også å lovfeste tvungen avslutning av doktorgradsutdanningen. Dette vil være aktuelt ved vitenskapelig uredelighet eller hvis en kandidat ikke oppfyller sine forpliktelser i doktorgradsavtalen.