60 studentboliger til Stavanger

0

Regjeringen gir i år tilskudd til 93 nye boliger til Stavanger og Sandnes. Totalt blir det gitt ut tilskudd til 1259 studentboliger i løpet av 2014. Leder for Velferdstinget i Stavanger er skuffet. 

 

studbolig.jpg--skjerping

Studentsamskipnaden i Stavanger søkte om tilskudd til 586 studentboliger i 2014, og fikk tilskudd til 93.

– Med det presset vi har på boligmarkedet i Stavanger-regionen, er vi skuffet over å ikke få mer i tilskudd. 93 studentboliger er en liten andel, men hver bolig hjelper, sier leder av Velferdstinget i Stavanger Caroline Seim Midtlien i en pressemelding.

Totalt er det 1538 studentboligsengeplasser i Stavanger-regionen, dette tilsvarer pr. 1.1.2013 en dekningsgrad på 13,8 %. Leieprisnivået i Stavanger er på landstoppen i følge statistikk fra SSB.
– Det er tydelig at behovet for studentboliger er stort, og at det er tøft for studentene med de leieprisene som er på det private markedet, sier Midtlien.

Studentsamskipnaden har to boligprosjekter i gang, ett i Bjergsted og ett i Sandnes. Byggearbeidet i Bjergsted begynner allerede nå i mars.
– Det mangler nå tilskudd til 123 sengeplasser i Bjergsted, som er nødvendig for ferdigstillelse av prosjektet. Vi setter spørsmålstegn ved at Kunnskapsdepartementet ikke gir oss alle tilskuddene vi trenger til Bjergsted, men gir tilskudd til prosjekter som ikke skal bygges i år, sier Midtlien.

 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here