Tildeling i ekspressfart

0
Mens de fleste var innstilt på at tildelingen av velferdsmidler skulle dra ut i flere timer, var det en delegasjon UiS-studenter som hadde andre planer. En halvtime inn i møtet var et alternativt forslag stemt frem, og møtet over.
C_midtlien_m_kurander
Av: Rebecca Münster (tekst) & Mari Løvås (foto)
Klokken 16.00 i dag startet tildelingsmøtet for midler søkt til organisasjoner og foreninger tilknyttet SiS-skoler. Mange var forberedt på et langt møte, men på det som trolig er rekordtid, var møtet over.I det alternative forslaget som ble lagt fram av studenter ved UiS, var det organisasjonene som bringer mest til fellesskapet som fikk mest.

Leder for Velferdstingets arbeidsutvalg, Caroline S. Midtlien, sier det er opp til Velferdstinget å bestemme hvem som fortjener pengene mest.

– Arbeidsutvalget er skuffet over hvordan tildelingsmøtet ble gjennomført. Arbeidsutvalget ønsker at tildelingen skal foregå på en demokratisk og rettferdig måte, men det var ikke tilfellet denne gangen, sier hun.

Hun viser også til at denne tildelingen ble veldig uheldig for tilslutningsskolen BI Stavanger.
– Vi synes det er trist. Når man skal foreta en tildeling på vegne av hele Stavanger-regionen, er det viktig å ta hensyn til alle skolene vi representerer.

– Det aller beste hadde vært om alle fikk det de hadde søkt om, men nå er det jo sånn at vi ikke har nok penger til å gi til alle, sier AU-lederen.
Det var Mats Theodor With Aune som, på vegne av de til sammen 11 UiS-studentene representert i VT, la frem endringsforslaget. Kort tid etter ble det foreslått å stemme over forslaget i sin helhet, framfor punktvis, slik det normalt ville blitt gjort. Endringsforslaget ble vedtatt, da samtlige representanter i VT, med unntak av de til sammen fire representantene fra BI og Kunstskolen i Rogaland stemte for forslaget.
Velferdstingets tildeling 2014:
Velferdstinget: 159 700
Amnesty: 4000
Coffee Around the World: 10 000
ISU: 10 000
ION Racing: 5000
Stavanger Studenterhytte: 0
Start UiS: 18 000
MEL: 7500
AIESEC: 5000
Kurdisk Studentorganisasjon: 4100
JUFO: 7000
Serviceforum: 0
Børsklubben UiS: 0
UiS Subsea: 0
AKSEL: 15 000
UiS Social Team: 0
Høyres Studenter Stavanger: 6700
SSF: 10 000
SAMSIK: 8000
Statsviterne UiS: 5000
MSIS: 14 000
KIS: 11 000
ØSF: 0
MHS: 20 000
BI Stavanger: 190 000
StOr Fadder: 190 000
Folken: 100 000
STiL: 270 000
SmiS: 300 000
Tappetårnet: 0
Les mer om tildelingen i neste utgave av SmiS.