Oppfordrer til engasjement i boligkampanjen

0

Velferdstinget i Oslo og Akershus har invitert Velferdstinget i Stavanger til å delta i en landsdekkende boligkampanje. Kampanjen foregår i uke 9 og 10. Målet er å skape oppmerksomhet rundt det nasjonale behovet for studentboliger, i forkant av regjeringens budsjettforhandlinger. Budskapet er at studentboliger er viktig for å øke studiekvaliteten, og at det vil gagne alle på boligmarkedet ved å lette på dagens press.

VT

Av: Sofie Birgitte Andersen (tekst & foto)

Engasjerer Stavangerstudentene
Helgen i uke 10 skal regjeringen ha en budsjettkonferanse. Sammen med studentbevegelsen i Norge, ønsker Velferdstinget Stavanger å rette regjeringens oppmerksomhet mot den nasjonale studentboligmangelen.
– Nå har de blitt oppmerksom på studentkravet før de går inn i forhandlingene, sier Marie Kulander Kvitrud, kommunikasjonsansvarlig for Velferdstinget i Stavanger.

I sammenheng med kampanjen har Velferdstinget vært aktive i sosiale medier, deriblant Facebook og Twitter. Flere bilder har blitt lagt ut på deres Facebookside, og de aller fleste studentene er villige til å bidra i dette arbeidet.
– Vi har tatt bilder av studenter som holder opp skilt hvor det står: «Vi vil ha flere studentboliger!» eller «Tre rotter er ikke et kollektiv!»

I tillegg har velferdstinget gått rundt på campus med iPader, og drevet underskriftskampanje. Studentene er alltid villig til å skrive under når de hører hva det gjelder. Boligkravet engasjerer dem.

Gagner alle
– Boligkravet gjelder hele Norge, og i Stavanger gjelder det hele regionen. Velferdstinget har mange tilslutningsskoler, og vi jobber for å få studentboliger også utenfor Campus Ullandhaug, informerer leder i Velferdstinget, Caroline Seim Midtlien.

Både Midtlien og kommunikasjonsansvarlig Kvitrud, påpeker viktigheten av å få flere studentboliger i regionen. De er stolte over at Velferdstinget jobber for hele Stavangerregionens studentvelferd.
– Det er viktig å jobbe for at flere studenter får billigere boalternativer, fortsetter Kvitrud.

Dessuten er det viktig for dem å formidle at flere studentboliger gagner alle på boligmarkedet, ikke utelukkende studenter. Flere studentboliger betyr bedre dekningsgrad på boligmarkedet, som igjen betyr flere ledige boligenheter for andre som trenger det.
– Gå inn på boligkravet.no, og skriv under. Post linken på Facebook! Få tanter, onkler, besteforeldre, foreldre og venner til å skrive under! Boligkravet er viktig for alle, uansett alder. Det vil være med på å hindre presset på boligmarkedet, sier Kvitrud engasjert.

Det er tydelig at boligkravet er viktig for Velferdstinget.
– Det er veldig gøy å jobbe med dette, smiler Midtlien.
– Studentboliger er en av våre kampsaker, skyter Kvitrud inn.