Studenter ved UiS vil ikke reise på utveksling

0

Undersøkelser viser at studentene ved UiS er dårligst i landet til å benytte seg av utveksling. Internasjonalt kontor ønsker å endre på dette.

uis-logo_martinarneberg

Av: Pia Hetland (tekst)  Arkiv (foto)

Selv om alle ordinære studenter ved UiS tilbys muligheten til å ta deler av utdanningen sin i utlandet, er UiS det universitetet i Norge som har færrest studenter på utveksling. Internasjonalt kontor ved UiS (IK) satte seg i fjor et konkret mål om å øke antallet utvekslingsstudenter ved UiS fra dagens 10 prosent til 30 prosent i 2020.

Som en del av dette målet har IK gjennomført en spørreundersøkelse hvor de ville kartlegge hvorfor ikke flere av universitetets studenter velger å dra på utveksling. I spørreundersøkelsen, som ble avsluttet 5. februar, ønsket IK tilbakemeldinger både fra studenter som har vært, og studenter som ikke har vært på utveksling. I alt 7789 studenter mottok spørreundersøkelsen per mail eller SMS, hvorav 21 prosent svarte på den.
– Vi er selvfølgelig takknemlige for at studentene har tatt seg tid til å svare. Det er gjennom tilbakemeldingene vi kan forbedre oss, sier seniorkonsulent ved Internasjonalt kontor, Hege Rosså.

Gi mer informasjon
IK har satt igang flere tiltak for å øke antallet utvekslingsstudenter, og i tillegg til spørreundersøkelsen som har pågått, holdes det faste informasjonsmøter i stolpetimene og gis regelmessig informasjon via Facebook- og nettsidene deres. Det jobbes også for at studentene skal få den informasjonen de behøver allerede tidlig i studiene.
– Vi har en lang vei å gå, og de studentene vi ønsker å nå er de som ikke har tenkt på utveksling, eller tror det vil bli mye praktisk papirarbeid å ordne, eller at det blir for dyrt, sier Rosså.

Ulike årsaker
Gjennom kartleggingen av hvorfor studenter velger å ikke reise på utveksling kom det blant annet frem at forhold i privatlivet kan være avgjørende, og flere av studentene oppgav i undersøkelsen at familie og boforhold var grunner til at de ikke ønsket å dra på utveksling.

Det kommer også frem at mange studenter ikke kjenner til støtteordningen hos Lånekassen. Studenter som drar på utveksling har mulighet til å søke om både basisstøtte og skolepenger fra Lånekassen på lik linje som studenter i Norge. Rosså vil jobbe for å kunne tilby informasjonsmøter rettet mot de enkelte fakultetene slik at studentene får den informasjonen de trenger i forhold til sine studieprogrammer, og at utvekslingen integreres som en del av utdanningsløpet i studiene.
– Faglig og praktisk tilrettelegging i studieprogrammene, samt at faglærere og personer ved fakultetene informerer om utveksling er viktig for at studenter skal kunne benytte seg av mulighetene de har, sier Rosså.

Studenter vil kunne finne praktisk informasjon om utveksling på studentnettsidene til UiS, hvor det også er oppført anbefalte samarbeidskoler for de enkelte studieprogrammene. Dette er skoler med passende fagvalg for de pågående studiene, samt skoler som UiS har god erfaring og et godt samarbeid med.
– Det finnes også andre muligheter, og jeg håper studenter som vurderer utveksling tar kontakt med oss slik at vi kan hjelpe dem videre, sier Rosså.

Tilrettelegging for studentene
Hanna Ibrahimian, som er lektorstudent ved UiS,  har nylig kommet tilbake fra utveksling i California. For Ibrahimian var det viktig å få oppleve mest mulig i løpet av semesteret i USA, og hun sitter igjen med gode opplevelser og erfaringer fra reisen.
– Jeg har vokst mye både personlig og akademisk gjennom utvekslingen. For meg var det viktig å utfordre meg selv, uten det nettverket jeg har her hjemme, sier hun.

Etter semesteret i utlandet anbefaler Ibrahimian alle studenter å benytte seg av utvekslingtilbudet som gis, enten om de velger å reise alene, slik hun selv gjorde, eller om de ønsker å reise sammen med andre studenter.

Ibrahimian tror at ved å gjøre selve planleggingen av utvekslingen enklere for studentene vil det føre til at flere velger å reise, og at grunnen til at mange studenter velger å ikke reise fordi de syns det blir for mye arbeid i forkant. Hun opplevde selv at det var en del ting som skulle ordnes før hun kunne reise på utveksling, men er klar på at all tid og planlegging var verdt opplevelsen.
– Jeg fikk god hjelp fra IK, både gjennom informasjonsmøter og veiledningstimer. Det største problemet var i kommunikasjonen mellom fakultetet og personene som skulle forhåndsgodkjenne fagene, og det ble mye frem og tilbake. Men vi er såpass voksne at noe må vi kunne ta ansvar for selv også, avslutter Ibrahimian.

Økning i søknader
Studenter har mulighet til å søke utveksling både til høst- og vårsemesteret innenfor de gitte søknadsfristene. Studentene har selv ansvar for å sende inn en elektronisk søknad, samt sørge for å få en forehåndsgodkjenning av fagene de vil ta.

1. februar var fristen for å søke utveksling til neste semester, og IK har mottatt 222 søknader. Dette er en liten økning fra ifjor.

– Jeg hadde selvfølgelig håpet på en større økning, men vi regner med at tallet vil fortsette å stige i årene som kommer. Nå er målet å sørge for at samtlige av søkerne får reise, sier Rosså.

Når søknadene er mottatt startes en innledende saksbehandling hvor studentene får informasjon om mulighetene videre. En saksbehandler vil følge søknadsprosessen frem til studenten mottar et opptakbrev fra den aktuelle samarbeidskolen. Etter tilbakemeldinger fra tidligere utvekslingsstudenter som ønsket oppfølging fra IK også underveis i oppholdet vil IK forsøke å forbedre dette.

Flere muligheter
I tillegg til utvekslingmulighetene via UiS, åpnet SONOR (Study Outside Norway) kontorer i Stavanger i januar. Organisasjonen som skal kunne tilby studenter større valgmuligheter, har allerede kontorer i Oslo, Trondheim og Bergen, og har fått god respons. SONOR kan tilby andre samarbeidskoler enn de som tilbys ved UiS, og gir også studenter muligheten til å ta hele mastergrader i utlandet.

Karina D. Tallman, som tidligere har vært ansatt ved IK, presiserer at dette skal være et supplement i tilbudet til studentene, og ønsker ikke å skape konflikt med UiS.
– Det skal gi et større utvalg for studenter som kanskje har begrenset alternativer i studiene. Vi har blant annet et større utvalg av skoler i Storbritannia. Jeg har hele tiden hatt en god dialog med UiS og spiller med åpne kort, sier Tallman.

SONOR har ikke en felles søknadsfrist for utenlandsstudier, noe som gir studentene mulighet til å søke om utveksling fortløpende, også dersom de ikke har rukket å søke innen tidsfristen til UiS.
– Noen av samarbeidskolene har interne søknadsfrister, men for de fleste skolene vil det være løpende opptak. Vi anbefaler allikevel at søknaden er klar mellom 2-4 måneder før skolestart, avslutter Tallman.