Forslag: 3000 nye studentboliger på campus, hva er planen?

0

Bystyret har vedtatt at det skal bygges 3000 nye studentboliger på Campus Ullandhaug. SmiS har tatt en prat med ressursdirektør Rolf L. Ringdahl for å høre mer om hva han tenker rundt de vedtatte byggeplanene.

RolfRingdahl_LADahl

Av: Sofie Birgitte Andersen

Ikke formelt kontaktet
Spørsmålet som mange har undret seg over er i hvilken grad det faktisk vil være gjennomførbart å bygge 3000 nye enheter, hvor de skal være, og hvordan det skal finansieres. Rolf L. Ringdahl, ressursdirektør ved UiS, tror at det kan være mulig å få påbegynt byggearbeidet før 2020, så sant pengene som trengs kan skaffes. Saken var, for øvrig, ikke noe han hadde blitt formelt kontaktet om. 
    – Det har jeg kun lest om i avisa, sa han.

Problemer med finansiering
Han kunne fortelle at hovedutfordringen med de nye byggeplanene var å kjøpe tomter. Universitetet har flere områder de har tenkt på å kjøpe, men alle er for dyre. Å få nok penger til å bygge boligene vil ikke være problemet, men å skaffe pengene til å kjøpe områder å bygge dem på. Ringdahl tror at byggingen kan være mulig, men under visse forutsetninger; Hvis de får tak i midler, og hvis den regjeringen vi har fått nå er litt mer rause i å sette av penger til studentboliger enn den forrige.
I meldingen om universitetsbyen kan det leses at ideer om alternative finansieringsmuligheter skal utredes. Disse handler først og fremst om næringslivets eventuelle bidrag. 
    – Det har vært snakket mye om det, det er mange som vil oss vel, opplyser Ringdahl.
Universitetet har vært i møte med Næringsforeningen i Stavanger om dette. Selv om Ringdahl mener at mange vil oss vel, og at flere næringslivsaktører kan virke interesserte i å hjelpe, er han også skeptisk til deres motiver. 
    – Næringslivet er opptatt av å tjene penger, studentene kan derfor fort komme i en situasjon der leieprisene blir for høye.

Øremerket til andre formål
Mange aktuelle tomter har blitt utredet, og utfordringene er ikke utelukkende økonomiske, selv om dette er en stor hindring. Flere av områdene er nemlig øremerket til andre formål, hovedsakelig til jordbruk. 
    – Jordbruksland er vanskelig å få lov til å bygge på. Man får ikke ta matjord uten videre, informerer Ringdahl.
Ifølge meldingen om universitetsbyen er behovet for flere studentboliger i Stavanger økende, men det vil allikevel være vanskelig å få tillatelse til å bygge dem på et jordbruksareal.

Mulig byggeområde
I Sola kommune ligger det et område avsatt til universitetsformål, men foreløpig har manglende finansiering stått som en hindring for investering i dette. Området ble avsatt til slike formål allerede på 60-tallet, men allikevel har det fremdeles ikke blitt gjort noe med det. Universitetet eier imidlertid allerede av et ubrukt område som muligens kan benyttes til nye studentboliger, men dette er ikke stort nok.

Innpasses i områdeplaner
  
–  Opprinnelig var det lagt opp til 1.600 nye studentboliger på campus Ullandhaug. Den vedtatte økningen til 3000 studentboliger kom like overraskende på oss som den gjorde på universitetet, fortalte daglig leder for SiS Bolig, Øyvind Lorentzen.
Han er imidlertid meget fornøyd med økningen og kan fortelle at SiS har vært i kontakt med kommunen etter at endringen ble vedtatt. Stavanger kommune arbeider for tiden med en ny områdeplan for hele universitetsområdet. Etter vedtaket har det blitt en del av arbeidet å få de nye studentboligene inn i planen. Lorentzen påpeker at arbeidet med innpassingen fremdeles er i oppstartsfasen.