Usikkerhet rundt ny internasjonal strategi

0

Blant presentasjoner om digital eksamen og ulike valg av nye representanter; så var debatten rundt vilkår for internasjonale studenter et hett tema ved årets første Studentparlament i går ettermiddag.

 

DSC_0005

Av: Anders Rage

Da Studentparlamentet møtte til det første møtet i 2014, var et dokument ved navn ”Strategy of international affairs”, den mest diskuterte saken. Dokumentet er utarbeidet av Arbeidsutvalget, og det blir revidert hvert tredje år. Det omhandler StOr sin strategi om internasjonale studenter og studenter som skal på utveksling. Det skrives om store forandringer som har skjedd ved UiS og i studentpolitikken siden forrige strategi ble vedtatt. Dette vil nå si at flere av de sentrale punktene i forrige strategi er videreført men dokumentet er nå betydelig mer omfattende. Studentparlamentet satte i gang et utvalg til å lage ny strategi i mai 2013 og utvalget ble ferdig med dokumentet i desember 2013.

Flere av representantene for Den Multikulturelle listen (DML) satte spørsmål om dokumentet som lå framme til vedtak egentlig var omfattende nok. Også Kristina Vaeng, som representerer International Student Union (ISU) reagerte på dokumentet.
– Flere jeg kjenner som har vært med å utarbeidet dette forslaget, har fortalt at det var flere punkter som ikke fikk gjennomslag. I tillegg føler vi at et sekssiders dokument ikke er tilstrekkelig for en så viktig sak, sa Vaeng.

StOr-leder Håkon Ohren var raskt ute med å presisere viktigheten og ideen bak dokumentet.
– Dette dokumentet skal fungere som et styringsverktøy for Arbeidsutvalget for internt arbeid opp mot universitetet. Det vi som studentparlament kan gjøre med denne saken, er å detaljere politikken. Det viktigste som blir tatt opp her, er hvordan vi skal jobbe framover, forklarte Ohren.

Det ble deretter en avstemning om man skulle sende saken tilbake til Arbeidsutvalget for videreutvikling eller ikke. Flertallet stemte for å ikke sende dokumentet tilbake til AU for videre revidering. ”Strategy of international affairs” ble dermed vedtatt i Studentparlamentet.