Stavanger kommune vil tilrettelegge for 3000 studentboliger på Ullandhaug

0
StOr-leder Håkon Ohren er fornøyd med kommunens vedtak. Arkivfoto.

– Dette er unikt i norsk sammenheng, sier StOr-leder Håkon Ohren

StOr er godt fornøyd med Universitetsbymeldingen som mandag ble vedtatt. De forteller i en pressemelding at de gleder seg til det videre samarbeidet.

Universitetsområdet forventes å ivareta utdanning og forskning, så vel som sosiale aktiviteter og boliger for studentene. Arbeidet med områdeplanen fremheves samstemt som et meget viktig grep for å sikre en helhetlig utvikling, heter det i kommunens saksfremlegg om universitetsbyen Stavanger.

Det er nye 3000 studentboliger som skal bygges, skal i neste omgang inn i reguleringsplanen for Ullandhaug og det er første skritt til handling i den saken. Vi skal fortsette å sette agenda i denne prosessen og samtidig bidra til at Sentrumsplanen får en tydelig studentstemme med mange gode vedtak.

StOr ser på vedtaket om 3000 studentboliger og tilretteleggingen av disse på Campus Ullandhaug som helt unikt i Norge. De forteller videre at om de nå får til en fortgang og økte statlige tilskudd til studentboligbyggingen og hvis Stavanger bevilger tomter og fortsetter sin forskuttering, så vil byen få en unik posisjon med et sterkt Universitetetsområdet med et helhetlig Campus.

– Studentråd er spennende, det skal settes, StOr håper å bli invitert til å diskutere sammensetning og størrelse. StOr håper at dette kan komme opp så fort som mulig. StOr ser frem til å jobbe sammen med kommunen i alle sakene denne meldingen tar opp. StOr vil takke kommunen og et samlet bystyret som enstemmig vedtar den største satsingen på studenter, og på en studentby, Norge kanskje har sett, forteller StOr i sin pressemelding.