– Skygger for multikulturell forståelse

0

For å øke forståelsen for andre kulturer forvandler Kristelig Folkeparti (KrF) det gamle RLE-faget til KRLE, med 55 prosent kristendom. – Endringen går mot sin hensikt, svarer kritiker.

Av: Kees Fjellvang (tekst & foto)

IMG_5935

 

I 2008 ble KRL (kristendom, religion og livssyn) gjort om til RLE (religion, livssyn og etikk). Ett av resultatene fra de borgerlige partienes forhandlinger om ny regjering, var å åpne for KRFs ønske om å endre RLE-faget. Denne gangen til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk). Det nye faget vil bestå av 55 prosent kristendomsundervisning. Dette er ikke alle like begeistret for.

– Det er for mye. Vi bor i et veldig multikulturelt land i dag og faget bør handle om å forstå ulike religioner like bra, slik at vi kan forstå hverandre og ikke minst resten av verden bedre, forteller Ramy Gjerde. Han er vokst opp i et muslimsk hjem, men praktiserer ikke troen selv.

Han mener KLRE blir ett skritt i gal retning når det kommer til forståelse for andre kulturer, livssyn og religioner.

– Jeg tror skoleelever vil få en dårligere holdning til kristendommen og religion. Om formålet er å forstå hverandre bør det ikke være en religion i fokus, sier Gjerde.

Dømt av menneskerettsdomstolen
RLE ble innført i 2008 etter at KRL ble dømt for brudd på menneskerettigheter. KRFU leder Tore Storhaug mener dette ikke vil bli tilfellet i det nye faget. Han forteller at de delene av KRL som ble dømt er ikke de delene som kommer tilbake i KRLE faget.

– Poenget med endringen er å stadfeste at kristendommen er en stor del av norsk kultur og tradisjon, forteller Storhaug.

I følge Storhaug er endringen i faget langt ifra den viktigste saken for KRF.

– Likevel er det mange som er glad for at det skjedde. Det er viktig for kristne demokrater å vise hva de står for, forteller Storhaug.

Utfordrende læreplan
Læreplanen i RLE-faget, slik det er idag, er delt opp i fire temaer; kristendom, etikk og filosofi, andre religioner og livssyn. I tillegg til sine 25 prosent blir kristendom ofte brukt til sammenligning for å forstå andre religioner. I følge RLE-lærer ved St. Svithun videregående skole, Bodil Kalgraff, er denne nye fordelingen urimelig.

– For å forstå hverandre må vi forstå hvordan andre tenker. For å forstå hvordan andre tenker må du forstå hva de tror på, og hvorfor. Det blir veldig vanskelig for oss lærere å gå i dybden i forskjellige religioner når kristendommen alene tar 55 prosent av undervisningen, forteller Kalgraff.

Hun mener det allerede er en utfordring å gå i dybden i store internasjonale religioner.

– Vi får tid til å lære elevene hva andre religioner tror på, men ikke hvorfor. Noe som er like viktig, sier Kalgraff videre. 
Hun er enig i at kristendommen er viktig for å forstå norsk tradisjon, kultur og historie, men syns 55 prosent er for mye. Hun tror elevene vil gå glipp av mange viktige temaer om den nye læreplanen blir innført.