Alene i klassen

0

Eivind Volle er den eneste som startet på sitt studium i bibeloversettelse. For 24-åringen kan en framtid i jungelen bli virkelighet

Av: Elise Vigeland Øyhovden (tekst/foto)

Volle

Høsten har kommet til Stavanger, og ved misjonshøyskolen er regnværet et faktum. Utenfor skolebygget er det ingen å se, men innenfor skolens vegger høres småsnakk og latter. 24 år gamle Eyvind Volle kommer gående ut fra kantinelokalet, slår seg ned i en skinnsofa og plasserer skolesekken ved bordet.

– Da jeg kom til undervisningen, første skoledag, ble jeg litt overasket. Jeg hadde lest at det fantes 15 studieplasser for bibeloversetterfaget, men jeg var faktisk helt alene, sier studenten.

Upopulær linje
Fordi Bibelen oversettes til et titalls nye språk hvert år valgte MHS å tilby en bachelorgrad i bibeloversettelse. Nå har fagtilbudet vært gjeldene i fem år, men antallet studenter har på ingen måte eksplodert. Den manglende populariteten sjokkerer ikke Knut Holter, professor i gammeltestamentlige studier.

– Før vi satte i gang forberedelsene med faget visste vi at emnet ikke kom til å appellere til massen, sier han.

På det meste har det vært tre studenter i klassen, men flere av årene har det ikke vært noen søkere til bachelorgraden.

– Det er få interesserte, men dette fagtilbudet er likevel en viktig del av skolens totalprogram. Studentene som velger dette faget gjør det fordi de synes det er spennende, og undervisningen må derfor være tilstrekkelig, sier Holter, før han understreker at bibeloversetterstudiet ikke er særlig ressurskrevende for MHS.

Man må være litt sær
En bachelorgrad inneholder normalt 180 studiepoeng. I dette tilfellet er 20 av de 180 studiepoengene enestående for studiet. Dette innebærer at Eyvind Volle slår sammen noen av fagene med andre studieretninger som MHS tilbyr.

Studentens klare øyne lyser opp når han forteller om studiene sine. Det er tydelig at han er fornøyd med tilbudet.

– Det er veldig bra av MHS å gjennomføre et fag der kun én person melder interesse. I år lærer vi den nytestamentlige formen for gresk, altså koiné gresk– et språk som egentlig kan sies å være utdødd, informerer Volle.

Han er klar over at faget kanskje ikke er midt i blinken for alle.

– Det er rart at såpass få folk, i år bare meg, velger dette faget. Klart er det smalt og nerdete, det vet jeg.

BibelVolle

 

Givende undervisning
Selv med kun en elev har undervisningen foregått nokså normalt, ifølge professor Holter. I to måneder har han undervist Volle, stort sett gjennom samtaler på tomannshånd. Å ha en lærer helt for seg selv synes 24-åringen bare er en fordel. På MHS sin hjemmeside under faget bibeloversettelse, finnes en studieplan for bachelorgrader. Der står det følgende:

«Studieformene er forelesninger og seminarer, kollokvier og ulike former for gruppearbeid, oppgaveskriving og selvstudium.»

Selv om denne beskrivelsen er individuelt lagt fram innenfor de forskjellige studiene, vil det være vanskelig for en enkelt elev å utføre gruppearbeid alene. Volle mener ikke dette har noe å si for studiets gang.

– Selvsagt er det best å ha noen å samarbeide med, eller som jeg liker å kalle det, nerde sammen med. Det er selvsagt fint å reflektere sammen med professorer, men det er noe annet å snakke med andre studenter. Uansett, det er ikke nødvendig med gruppearbeid her, det går faktisk fint uten.

Må til Canada
Tidligere måtte alle Norske studenter som ønsket å fullføre en bachelorgrad i bibeloversettelse, gjennomføre utdannelsen i Canada. Nå tas kun deler av utdanningen i utlandet.

– Det villet ikke vært førstevalget å reise til Canada, men når jeg først må til Canada så blir det sikkert bra. Jeg er jo glad i å reise, men en tur til Israel ville for eksempel vært mer relevant for mitt studium. Å dra til Israel ville vært spennende. Der snakker de nesten det samme språket som i bibelen.

Sommeren mellom første og andre semester, og høstsemesteret andre året må Volle reise til Canada. MHS og Canadian Institute of Lingustics har nemlig opprettet et samarbeid, dette betyr at bibeloversetterstudenter i Stavanger må gjennomføre 60 av sine studiepoeng i Canada.

Stammetur i kortene?
Tanken rundt dette studiet, grovt sagt, er at du reiser ut i jungelen. Du skal bo med en stamme som ikke kjenner til Bibelen. Hovedoppgaven er å gi folket en innføring i kristen tro, noe som også medfører et skriftspråk. Dermed vil en måtte lære seg stammens språk, for så å oversette Bibelen for dem. Det kan ta tid, opp til 20 år, ifølge 24-åringen som ikke legger skjul på at han er litt skeptisk.

– Jeg kan ikke se for meg å reise ut i en jungel. Egentlig så aner jeg ikke hva framtiden vil bringe. Hvem vet? Jeg tenker på yrker som pastor, forkynner eller lærer. Man skal ikke si det sikkert, kanskje ender jeg opp i en jungel sammen med et stammefolk, ler Volle.